Nøgler/Nøglekort

For at få udleveret nøglekort og nøgle skal du henvende dig til til Krishna Maria Olsen eller Susanne Weis Fogh i sekretariatet.

Nøglekortet skal bruges for at få adgang til bygningskomplekset uden for åbningstid - både ved hovedindgangen og ved indgangen fra P-pladsen.

Vigtigt

  • Kortet er personligt og må ikke overdrages til andre
  • Luk ikke uautoriserede personer ind
  • Dørene må ikke blokeres, da dette vil aktivere alarmsystemet og kan ødelægge det automatiske dørlukningssystem.
  • Hvis dit kort beskadiges, eller du mister det, skal du give besked til sekretariatet.
92044 / i31