Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Geoscience Administration Post og Forsendelser

Post og Forsendelser

Post

 • Post IND:
  Alle breve og mindre pakker som afleveres på instituttet fordeles i dueslagene i de ansattes arbejdsrum. Større pakker som afleveres på sekretærgangen, sættes i samme rum og kan afhentes der.
 • Post UD:
  Breve og mindre pakker ud af huset kan lægges i kopirummet (1672-135) – hvor den interne AU post henter posten og sørger for videre ekspedition. Frankering er ikke nødvendig.
  Breve og mindre pakker lægger du i postrummet ”Postkasse/posthus”.
  Større pakker stilles på hylden nedenfor med en besked i postrummet til AU posten.
 • AU post
  Afhentning/aflevering af intern AU post: Mandag til fredag: kl. ca. 9.30 
  Internt post ud af huset: lægges i rummet ”AU post ud”. 
  Intern post til instituttet:
  bliver lagt i rummet "AU post ind" (inden det fordeles i de enkeltes postrum)
  Kontakt vedr. AU intern post - se: ww.au.dk/da/adm/intpost 
  Intern post - servicering af Institut for Geoscience (pdf

Forsendelser / Fragt

Procedurer ved afsendelse/modtagelse af større forsendelser

 • Afsendelse
  Den enkelte medarbejder kontakter selv transportfirmaet og aftaler afhentning af forsendelsen.Her er det meget VIGTIGT at opgive eget (eller en kollegas) telefonnummer, så fragtmanden har en kontaktperson ved ankomsten.  I modsat fald risikerer man at han kører igen med uforrettet sag! Hvis man ikke selv kan være til stede, må man lave en aftale med en af sine nærmeste kollegaer. Giv vedkommende klar besked om omtrentligt tidspunkt for afhentning.
  Per Trinhammer har udarbejdet en skrivelse med kontaktoplysninger på diverse fragtfirmaer samt en vejledning i hvordan man udarbejder et carnet. Kan fås i sekretariatet.
 • Modtagelse 
  Ved forventet ankomst af større leverancer man har bestilt, er det ligeledes meget VIGTIGT at opgive et telefonnummer. Hvis en anden skal modtage varerne, er det også vigtigt at vedkommende er orienteret om hvad der f.eks. skal ske med leverancen – Hvor skal den placeres?  Og er der nogen til stede som kan håndtere evt. tunge ting?.
92030 / i31