Arbejdsmiljø

På Institut for Geoscience gør vi noget for at sikre et godt arbejdsmiljø.

Det gælder både det fysiske arbejdsmiljø, hvor arbejdsmiljøorganisationen arbejder proaktivt for at undgå ulykker og skader i laboratorier, værksteder og indenfor ergonomi. Men også det psykiske arbejdsmiljø ift. at skabe et godt fællesskab på arbejdet: Arbejdsmiljøorganisationen tager løbende initiativer for at undgå stress og skabe trygge rammer. Derudover har vi en medarbejderforening (PIGA) der arrangerer sociale aktiviteter hele året.

99306 / i31