Arbejdsmiljø

Fysisk arbejdsmiljø

Regler vedrørende arbejde i laboratorier og værksteder ved Geoscience.

Psykisk arbejdsmiljø

Information relateret til trivsel, stress, mobning.

Arbejdspladsvurdering - APV

APV på AU

APV på Geoscience: Rapporter og handlingsplaner

Årlige arbejdsmiljødrøftelser

2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |

99306 / i31