Evakuering

AU's koncept for evakuering skal:

  • Sikre gode betingelser for en sikker evakuering.
  • Forebygge og begrænse personskader.

Konceptet for evakuering på Aarhus Universitet skal kunne fungere på alle tider. Da universitetet er en åben institution, er der ikke på forhånd udpeget personer, der skal fungere som evakueringsledere og samlepladsledere. Det er vigtigt, at alle kan træde i karakter, og påtage sig rollen som evakueringsleder eller samlepladsleder, hvis en situation kræver det. Et godt kendskab til evakueringskonceptet er derfor vigtigt for alle, der færdes på Aarhus Universitet.

Institut for Geoscience afholder årligt 1 evakueringsøvelse i relevante bygninger. Det forventes, at alle personer der er i bygningen under en øvelse deltager aktivt.

Evakueringsfolder:

127173 / i31