Feltarbejde

Visse typer feltarbejde er "risikofyldt" og må derfor ikke udføres alene.

Generelle huskeregler:

  • Lokale love og regler for færdsel gælder altid.
  • Indhent om nødvendigt skriftlig tilladelse hos grundejer eller lokale myndigheder.
  • Check vejrudsigter. Fraråder offentlige myndigheder specifikke aktiviteter (fx udkørsel i snevejr) skal dette respekteres.
  • Sørg for at have opladet mobiltelefon (evt. satellittelefon) og relevant sikkerheds- og førstehjælpsudstyr i bagagen.
  • Hav altid minimum af reservedele, proviant, ekstra tøj og værktøj parat.
  • Hvis der er risiko for smitte med sygdomme under feltarbejde (fx ved ophold i troperne), skal man inden rejsens start undersøge om vaccination er nødvendig. 
  • Evt. transportdokumenter af farligt gods skal bestilles i god tid ved AU’s sikkerhedsrådgiver. 
  • Ved sejlads i gummibåd skal der altid bruges redningsvest, overlevelsesdragt eller lignende.
  • Om nødvendigt skal man medbringe ekstra brændstof.
  • Ved ophold i områder hvor det er påkrævet at medbringe skydevåben (fx Svalbard og dele af Grønland) skal man have gennemgået relevant kursus i våbenbetjening og førstehjælp.
127182 / i31