Indeklima

Indeklima er en vigtig del af det samlede arbejdsmiljø. Er der et godt indeklima, med en passende temperatur, og en ren og frisk luft, har det en positiv indflydelse på dit velbefindende. Et dårligt indeklima kan derimod medføre ubehag, hovedpine og koncentrationsbesvær.

For at sikre et godt indeklima kan du gøre følgende:

  • Holde temperaturen på ca. 20-22 grader C. *
  • Have ryddet op og gjort ordentligt rent.
  • Lufte jævnligt ud.

*) Fakultetsledelsen besluttede i 2017 at fastholde rumtemperatur på 21 grader C for at spare energi.

Bemærk, at med mindre det er nødvendigt ift. varmeskabende processer i værksteder, laboratorier eller serverrum, køler man ikke lokaler ned i offentlige bygninger: Indendørstemperaturen vil derfor aldrig blive køligere end den luft der trækkes ind udefra. På en varm sommerdag kan det også mærkes indendørs.

For at maximere temperaturen og holde trækgener på et minimum i vinterhalvåret: Hold døre lukkede. Hvis du fryser anbefaler vi at have en ekstra trøje på kontoret.

Er du i tvivl om rumtemperaturen i dit kontor er forkert eller generes du af træk, kontakt din arbejdsmiljørepræsentant eller ST bygningsservice.

Rengøringsservicen har brug for at alle ledninger er sat op og dit kontor er tilgængeligt, for at kunne komme til at gøre rent. Få kabelstrips fra din arbejdsmiljørepræsentant.

Ift. støj: Lad være med at tale på gangarealer, det forstyrrer andre.

127201 / i31