Kemikalier

Kemikalieaffald:

Birte Eriksen er ansvarlig for instituttets kemikalieaffald.

  • Saltsyre mærkes og opsamles >10%.
  • Svovlsyre mærkes og opsamles > 5%.
  • Salpetersyre mærkes og opsamles > 5%.
  • Phosphorsyre mærkes og opsamles > 1%.
  • Flussyre mærkes og opsamles >0,25%.
  • Natriumhydroxid mærkes og opsamles > 0,5%. 

Konsultér metodebeskrivelse/APB for processen og en laborant!

Transport:

Farligt gods (heriblandt de fleste kemikalier, tøris, gasflasker, olie og brændstof) må kun transporteres efter gældende ADR regler på landevej, med fly og skib. Visse typer af farligt gods må ikke transporteres.

Har en medarbejder ved Aarhus Universitet behov for at transportere farligt gods i universitetets køretøjer eller med ekstern transportør skal man gøre følgende:

Kontakt instituttets kemikalieaffaldsansvarlige (Birte Eriksen) som kan vurdere produktet og tage kontakt til universitetets sikkerhedsrådgiver.

Følgende oplysninger skal bruges:

  • Stoffets navn.
  • Stoffets mængde (vægt eller volumen).
  • Koncentration.

Såfremt stoffet vurderes til at være farligt gods skal universitetets sikkerhedsrådgiver udfylde den nødvendige transportdokumentation (bemærk, det kan tage tid og kræver yderligere oplysninger om fx destination og transportmåde). Sikkerhedsrådgiveren oplyser også om evt. krav til pakning eller begrænsninger ift. tilladte mængder.

Der vil altid være krav om pakning (ift. UN godkendt beholder og emballage, vermiculite), faremærkning, forsendelsesblanket m.v. samt uddannelse af chaufføren.

HF-syre:

En del laboratoriearbejde involverer koncentreret eller fortyndet HF-syre.

Ved arbejde med HF-syre gælder instituttets HF-syre politik.

Instituttet afholder HF-øvelse ca. 4 gange om året for relevante lab-brugere, hvor HF-beredskabet gennemgås. Alle deltagere opfordres til at prøve at iføre sig heldragt, maske og lufttank.

Gas:

Gas skal så vidt muligt rørføres til laboratorierne fra udendørs gasdepot. Såfremt gasflasker opbevares indenfor skal de faldsikres med metalkæde fastgjort til væggen.

Pga. hældningen på p-pladsen ved 1675 må gasflasker kun transporteres i instituttets gas-transportvogn.

Daglig bestilling af gas koordineres af Rasmus Andreasen.

124915 / i31