Lab intro

Basal sikkerhedsintroduktion:

Før laboratoriearbejde påbegyndes skal alle nye laboratoriebrugere (ansatte, studerende og gæster) instrueres i basale arbejdsmiljøforhold på Institut for Geoscience, samt sikkerhedsforhold specielt i laboratorierne.

Laboratorielederen gennemgår bl.a. følgende:

  • Generel checkliste, inklusiv information om forsikringsforhold m.m. 
  • AU evakueringsprocedure (bl.a. gennemgang af evakueringskasse).
  • Eksempler på nødhjælpsudstyr.
  • Vigtige telefonnumre.
  • Retningslinjer og regler fra arbejdsmiljøudvalget (bl.a. "Regler og nyttig information vedrørende: Feltarbejde, arbejde i laboratorier og værksteder", "Alene-arbejde", "Arbejde med HF-syre" og "Gravide og ammende").

Herefter skriver brugeren under på at have modtaget informationen.

Yderligere instruktion skal foretages af en laborant/tekniker i den specifikke arbejdsproces.

Bemærk, studerende må ikke lære andre studerende op.

Mail liste:

Alle laboratoriebrugere får deres mail adresse på en e-mail liste og modtager herefter information, bl.a. om planlagte vedligeholdelsesopgaver og fejl på udstyr eller infrastruktur i laboratoriet.

Røntgensikkerhed:

Skal man arbejde med Bruker håndholdt XRF: Brugeren skal certificeres før arbejdet må påbegyndes. Dette sker ved at man gennemgår røntgensikkerhed 1:1 med laboratorielederen og består en multiple choice test. Materialet er baseret på 1 video der er tilgængelig på Youtube:

Herudover anbefales det at se følgende Youtube video https://youtu.be/ml1yzdP9rEs ifm. arbejdet med XRF instrumentet.

Epoxy:

Arbejde med epoxy kræver et 2-dages dansk sikkerhedskursus der udbydes ved flere erhvervsskoler. Benyt evt. en laborant der er certificeret til at lave arbejdet.

Cleanlab:

Såfremt man skal arbejde i instituttets Cleanlab er der yderligere en sikkerhedsintroduktion man skal gennemgå.

127147 / i31