Ulykker

Førstehjælp:

  1. Skab sikkerhed; stands ulykken.
  2. Vurdér personen (ABC-sikring): Airways (fri luftveje) Breathing (vejrtrækning) Circulation (kredsløb og hjerte).
  3. Giv livredende førstehjælp.
  4. Tilkald hjælp. For ekstern assistance, ring 112 – mød ambulancen ved indgangen og vis vej.
  5. Giv almindelig førstehjælp.
  6. Ring, om muligt, til AU’s interne alarmeringsnummer 87 15 16 17.

Dokumentation:

Alle nærved ulykker, skader og uheld skal registreres af arbejdsmiljøorganisationen således at man kan foresøge at undgå en lignende situation. Afhængigt af forholdene bliver dokumentet gemt på AU niveau i 40 år. Kontakt altid din arbejdsmiljørepræsentant.

127179 / i31