Arbejdstid

Over- og merarbejde

Arbejdstiden for fuldtidsbeskæftigede medarbejdere er pt. 37 timer ugentligt.
Der er mulighed for fleksibel arbejdstid så vidt det kan passe ind i instituttets arbejde. Der er ingen fast fleksordning, men som hovedregel gælder at overskud kke må overstige 37 timer og underskud 10 timer, med mindre der er truffet aftale herom med nærmeste leder.
For overskydende timer skelnes mellem overarbejde og merarbejde.

Hvad er overarbejde og hvad er merarbejde?

Overarbejde 
Er altid pålagt af og aftalt med leder. Der er typisk også aftalt en højere afspadseringstakst.
Eksempelvis feltarbejde/-kursus i Klim: Hverdage udløser afspadsering 1:1 time, søn- og helligdage tæller dobbelt.

Merarbejde
Udføres typisk efter eget valg, evt. for at afslutte et arbejde der ikke kan afbrydes og vente til den følgende dag.

Afspadsering
Ønskes afspadsering ud over 37 timer, skal det aftales med nærmeste leder for at sikre den almindelige drift.


Se også HR's hjemmeside

110222 / i31