Du er her: AU  Medarbejdere Institutter  Institut for Geoscience Arbejdsmiljø Fysisk arbejdsmiljø

Fysisk arbejdsmiljø

Affald

Hvordan man håndterer forskellige typer affald (noget kan genbruges, andet kan ikke).

Brand

Hvad gør man i tilfælde af brand.

Ergonomi

Forskellige retningslinjer for indretning af kontorarbejdsplads, løfte m.v.

Evakuering

Beskrivelse af universitetets evakueringsprocedure.

Feltarbejde

Kort huskeliste ved arbejde udenfor Institut for Geoscience.

Indeklima

Tips til et godt indeklima.

Kemikalier

Information om kemikalieaffald, arbejde med HF, transport af farligt gods, gas osv.

Lab intro

Obligatorisk for alle laboratorie-brugere.

Nødsituationer

Tegninger over nødudstyr i bygningerne, HF beredskab, beskrivelse af 2 ekstra alarmsystemer (HF og "buddy").

Risikovurdering

Lav risikovurdering for at undgå skader og ulykker.

Skærmbriller

Muligheden for at få skærmbriller eller sikkerhedsbriller med styrke.

Sikkerhedssko

Brug sikkerhedssko når arbejdet kræver det.

Ulykker

Førstehjælp og håndtering.

    78621 / i31