Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 1 - 25. oktober 2013

Read in English

Kære medarbejdere på Geoscience

Velkommen til vores nye online nyhedsbrev!
Som en del af den psykiske APV opfølgning, vil vi her
forsøge at samle de informationer der vedrører os alle. Planen er at udsende cirka hver 14. dag, afhængig af mængden af nyheder og vigtigheden/nødvendigheden af hvor hurtigt de skal ud.

Når du har en nyhed du vil dele med kollegerne, er du velkommen til at sende den til sekretariat@geo.au.dk. så sætter vi den i nyhedsbrevet. Det kan både være faglige, administrative og andre nyheder der kan have interesse for alle medarbejde på Geoscience.

Vi håber I tager godt imod tiltaget og har lyst til, i alles interesse, at få udviklet et informativt og effektivt nyhedsbrev.

Mange hilsner
Lone Davidsen og Lene Kjeldsteen
Sekretariatet

Kommende begivenheder

Geoscience
(se også kalenderen på medarbejderhjemmesiden)

Den 1. november, kl. 13.15
Doktorforsvar - Niels Balling

Den 7. november
Folkeskolelærerdag på Geoscience  Tema: Arktis
Mere end 100 folkeskolelærere har tilmeldt sig den årlige begivenhed.

AU

Den 14. november 
Exchange your knowledge
Conference for researchers at AU. Get inspiration, tools and methods

Forskning

Ny mentorordning for VIP
En mentorordning for VIP skal støtte yngre forskere i at gøre karriere på AU. Ordningen, som hedder "styrk talentet!" matcher medarbejdere på adjunktniveau med kolleger på lektorniveau og derover. Deadline for første forløb er den 15. november 2013.

Forskningsstøtte - Højteknologifonden
Højteknologifonden investerer i de mest ambitiøse forskningssamarbejder, hvor målet er at skabe ny banebrydende teknologi med store kommercielle potentialer. I regeringens finanslovsudspil for 2014 har Højteknologifonden 400 millioner kroner til risikovillige investeringer.
Frist for interessetilkendegivelse: 22. januar 2014, kl. 12.

Ph.d.

Science without Borders - Danske Universiteters hjemmeside.
Her kan du som forsker opslå et ph.d.-projekt for at tiltrække brasilianske ph.d.-studerende, der kan søge midler direkte fra Science without Borders. Vælg PhD Degree for at se de enkelte opslag.

The PHD House
vores nabo, Høegh-Guldbergs Gade 4 - er det nye mødested for Ph.d.-studerende. På hjemmesiden finder du bl.a. information om diverse aktiviteter og kan læse seneste nyhedsbrev.

IT

IT Support
Marta Nielsen har nu træffetid på instituttet hver onsdag kl. 09-12. Hvis hun ikke er optaget af en opgave, kan du finde hende i personalekantinen. Skriv gerne til helpdesk@nfit.au.dk, med en bemærkning om at du ønsker besøg af Marta. Så vil hun kontakte dig og træffe en aftale.

AV udstyr i undervisningslokalerne
Pr. 1. september overtog AU-IT service af AV udstyr i undervisningslokalerne. Læs mere i referat fra IT møde i dette nyhedsbrev.

Referater

Referat af IT møde 10.09.13
Fremover vil også referater fra IT udvalgsmøder blive lagt på medarbejderhjemmesiden.
Emner i det aktuelle referat: Udfasning af Kridt - Omlægning af PC-klyngen - Ny AV support - Eduroam overtager efter AU-Gadget - E-mail adresser

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes