Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

GEOSCIENCE NYHEDSBREV

NR. 2 - 8. november 2013

Read in English

Inauguration of Charles E. Lesher

VELKOMMEN til andet nummer af vores nyhedsbrev.
Husk at sende nyheder til os - det kan typisk være om:

  • Ph.d.-forsvar
  • Mærkedage for enkeltpersoner/centre
  • Nye bevillinger

Det er blot nogle eksempler. Der kan være meget andet af interesse for dine kolleger.
Husk blot at give besked i god tid inden næste nummer af nyhedsbrevet.
Skriv til sekretariat@geo.au.dk

Kommende arrangementer

Geoscience
(Se også kalenderen på medarbejderhjemmesiden)

Den 12. november, kl. 13.15
Ph.d.-forsvar - Jane Bang Poulsen

Den 13. november, kl. 14.15
Ph.d.-forsvar - Lars Peter Salmonsen

Den 14. november, kl. 16.15
Tiltrædelsesforelæsning - Niels Bohr professor Charles E. Lesher

Den 15. november, kl. 08-16
Symposium: Grand Challenges in Earth System Petrology
Alle er velkommen!

Den 21. november, kl. 10-15.30
Geocenterdag 2013
OBS: Tilmelding - deadline 11. november

BEMÆRK:
Datoen for instituttets julefrokost er offentliggjort.- Sæt X i kalenderen ved fredag den 13. december!
____________________________________________________________________________________________

AU
Af mulig interesse for medarbejdere på Geoscience

Den 18. november, kl. 14.15
AIAS Fellows' Seminar
The few-atom problem - Consequences of quantum statistics and dimensionality.
____________________________________________________________________________________________

Forskning / Undervisning

Hør vand synger rent
Forskere fra Geoscience har fundet ny måde til at lede efter vand i områder hvor tidligere anvendt metode ikke er brugbar. Læs artikel/se video

Radiocarbon in the Environment Conference 2014, Belfast
Call for papers. Bemærk: deadline 21. november 2013

Dansk adjunktkursus, foråret 2014
kursus i universitetspædagogik for dansktalende adjunkter og postdocs. - Ansøgningsfrist 21. november 2013

Faciliteter

Fælles feltudstyr
Til brug for ekskursioner/undervisning har instituttet nu en fælles pulje af felturstyr. Læs mere her

Rekvirering af opgaver i laboratorier og værksteder
For at gøre opgaveregistreringen ensartet for alle brugere skal man fremover udfylde et rekvisitionsskema.
Læs mere her.

Ændringer i postrummet (1672-135)
- Som mange sikkert allerede har bemærket er der ændret på systemet i postreolen - rækkefølgen er nu alfabetisk (efternavn), dog er  Emeriti placeret øverst til højre.
- I reolerne over for printeren findes nu alle kontorartikler. Der skulle være skilte på hylder og skuffer med oplysning om indholdet..
 

Bevillinger

AU ideas bevillinger 2013
Stor bevilling fra AU IDEAS til finansiering af et pilotcenter ”Center for Quantitative Earth Surface Studies”. David Lundbek Egholm har ansøgt på vegne af en gruppe forskere fra Geoscience og Fysik
Læs mere

Horizon 2020 møde på Geoscience
Præsentation af EUs nye rammeprogram fra møde med Forskningsstøtteenheden på AU den 30. oktober 2013.

Psykisk APV

Tiltag fra arbejdet med den psykiske APV om at forbedre vores arbejdsmiljø:

Ros en kollega i dag - og tag selv imod ros!

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes