Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 4 - 6. december 2013

Read in English

AURORA - universitetets nye forskningsskib (foto: Torben Vang, Aarhus Universitet)

Kære medarbejdere på Geoscience

Efter rektors udmelding om AU’s behov for at spare har vi alle fået en del at tænke over.
Intet jeg kan sige kan afbøde at I går rundt og er bekymrede. Mit eneste råd er at tale med hindanden og med mig. Det sidste hjælper dog næppe det store, hvis det er mere detaljerede informationer man ønsker sig; jeg har dem ikke.
Det overordnede beløb som AU skal spare er som nævnt ca. 200 MKr/år. STs andel heraf er en permanent besparelse på 65 Mkr/år.  Denne indfases med ca. 43 Mkr i 2014 og det resterende beløb i 2015.
Processen kører nu .
Der afholdes d. 19 december et ekstraordinært FSU møde om besparelsesprocessen på ST.
Efterhånden som jeg ved mere vil jeg fortælle jer om hvad der sker.
Jeg erindrer om den særlige hjemmeside, www.medarbejdere.au.dk/2014, hvor man kan se en tidsplan og debattere.

Med venlig hilsen
Søren B. Nielsen

Kommende begivenheder

GEOSCIENCE
(fra kalenderen på medarbejderhjemmesiden)

6. december, kl. 13.15
Geoscience Seminar v/Eoin Mcgregor

10. december, kl. 11.00
Ph.d.-forsvar - Andrea Fischel

13. december, kl. 11.30/13.00
Geoscience julefrokost 2013
Tilmeld dig NU - inden det er for sent! - på https://auws.au.dk/2013_julefrokost

AU

11. december
Horizon 2020 igangsættes.
Programmer for 2014-15 publiceres. Hold jer opdateret på den nye EU portal Research and Innovation: og få AU relateret information og support på universitetets medarbejderside.

 

Forskning / Publikationer

VILLUM fonden - præsentationsmateriale
Deltagere i Villum fondens orienteringsmøde den 4. december har efterspurgt materialet der blev præsenteret. Se det på medarbejderhjemmesiden.

Aktiv indlandsis gav ustabilt klima i istiden
Erik Thomsen er medforfatter til artikel i Nature Communications

Faciliteter

Nyt instrument
Jan Piotrowski har købt en "Image analyzer" for FNU midler. Instrumentet er leveret fra det tyske firma Sympatec og kan måle en mængde parametre inden for partikelform og -størrelse. Materialet skal være tørt. Partikelstørrelse kan måles i intervallet 0,02-20 mm, partikelform kan måles fra 0,06mm. Se mere på producentens hjemmeside: http://www.sympatec.com/EN/ImageAnalysis/QICPIC.html

Tillæg til sikkerhedsdatablad
Det er påkrævet at man sammen med sikkerhedsdatablade tilhørende kemikalier der bruges i felten, i laboratorier eller på værkstederne, også benytter det lokale tillæg. Læs informationen på medarbejderhjemmesiden.

Forskningsskibet "Aurora"
Universitetets nye forskningsskib skal ogå supportere Institut for Geoscience. Læs mere på medarbejderhjemmesiden.
 

Administration

Ferieoversigt på mit.au.dk
Fra den 2. december 2013 kan alle medarbejdere på selvbetjeningen mit.au.dk se en oversigt over deres registrerede ferie og restferie. Hvis du har rettelser, kontakt Lene Kjeldsteen, lk@science.au.dk
Veledning kan ses her: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/hr-systemer/auhra/vejledninger/ferieoversigt/

IndFak - det fællesstatslige indkøbs- og fakturahåndteringssystem.
IndFaks hjemmeside ligger en række nyttige KVIK-guides (pdf-filer) for brugere af systemet, f.eks. om behandling af faktura, og opsætning af standarddisponent.
Link til IndFak findes også fra Geoscience medarbejderhjemmeside, Quickguide A-Å.

Biblioteket

Indkøb af e-bøger
Licensudvalget på AU/Statsbiblioteket har besluttet at lave flg. to forsøg:
1. EBA ved Cambridge (http://blog.journals.cambridge.org/2013/04/cambridge-books-online-reaches-20000-titles/)
2. PDA ved Ebrary med flg. emnegrupper valgt: Agriculture, Geography, Medicine, Science og Technology, samt sprogpakker inden for Spanish og French. http://www.ebrary.com/corp/models.jsp)
Derudover er det blevet besluttet for 2014 at bestille abonnement på flg. to pakker:
- Oxford Scholarship Online, Biology (http://www.oxfordscholarship.com/browse?t1=biology)
- SEG eBooks (http://library.seg.org/ebooks)

Kurser

AU kursuskatalog forår 2014
Der er åben for tilmeldinger til AUs kurser for medarbejdere for foråret 2014. Kurserne spænder vist og er for både TAP og VIP.
Læs mere om kurserne og hvordan du tilmelder dig på http://www.medarbejdere.au.dk/hrkurser

Geobold

Mariam Tizar opfordrer på vegne af Geobold foreningen på Geoscience også ansatte til at være med. Der spilles for det meste fodbold - for tiden indendørs. Kom og vis dine evner inden for sporten! - Tilmelding kan ske på mail geobold.geo@gmail.com

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes