Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 5 - 20. december 2013

Read in English

ENDELIG - blev instituttets navneændring også synlig udadtil! (Det store øjeblik er foreviget af Bo Holm Jacobsen)

JUL OG NYTÅR

Juleferien står for døren! Der er et par praktiske oplysninger i den anledning:

  • Alle døre til bygningerne vil være låst fra fredag den 20. december til torsdag den 2. januar.
  • Al post, både ekstern og intern; vil i samme periode blive samlet og først afleveret på instituttet torsdag den 2. januar 2014.

Trods dystre udsigter og bekymringer for det kommende år ønsker vi jer alle sammen


GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR!

Kommende begivenheder

Geoscience
(se også kalenderen på medarbejderhjemmesiden)

25.-26. januar 2014
OBS: Nedlukning af AU it på grund af vedligeholdelsesarbejder

Økonomimødet torsdag 19.12.

Torsdag d. 19. december var der VIP møde om de økonomiske udfordringer,  som årene fremover byder på. Især er inddækningskravet på 1.8Mkr i 2014, 3.6Mkr i 2015 og 5.4Mkr i 2016 en stigende udfordring. Denne blev på mødet håndgribelig derved at der mangler i omegnen af 1.4 Mkr af inddækningen i 2014. Det er klart at uanset hvilken økonomisk model vi designer for at kanalisere penge fra eksterne fonde ned i først Instituttets og dernæst AUs kasse, så vil dette inddækningskrav påvirke vores ansøgningsadfærd. Det kan ikke undgås. Drøftelserne på mødet og efterfølgende gør det klart at vi bliver nødt til at differentiere graden af inddækning og overhead i forhold til hvad der er muligt. Den tidligere rundsendte Pixi-bog er en god vejledning til hvad der er muligt at få på budgettet ved de forskellige fonde.
Jeg takker for en livlig debat på mødet og efterfølgende diskussioner, og vil gerne understrege at alle gode forslag til hvordan de udfordringer, som for en stor del kommer til os udefra, kan imødekommes er særdeles velkomne.

De bedste hilsener og en Glædelig Jul og et Godt Nytår
Søren B. Nielsen

Link til:  Økonomiproces 2014

Forskning / Bevillinger

Millionbevilling skal sikre rent vand.
SkyTEM Surveys og Aarhus Universitet har fået 15 millioner kr. fra Højteknologifonden til at udvikle avanceret teknologi til kortlægning af grundvandsmagasiner.

Kampen om hundrede år
Walter Friedrich har bidraget til ny bog om dateringen af vulkanudbruddet på Santorini. Læs mere på medarbejderhjemmesiden.

Ph.d.

Efter sidste ansøgningsrunde har GSST meddelt at 3 ansøgere har fået tilbudt optagelse på ph.d.-studiet inden for Geoscience. De potentielle vejledre er hhv. Christian Tegner, Mads F. Knudssen og Thomas Ulrich.
 

Administration

Ny version af PURE
Version 4.17.1 indeholder primært rettelser af fejl fra tidligere versioner. Læs mere om hvad nyt opdateringen betyder for dig: http://medarbejdere.au.dk/pure/arkiv/nye-features-i-version-4.17.1/.

Deadlines i forbindelse med årsafslutninger

Købsfakturaer:                    
6/1-2014         Frist for fremsendelse af udenlandske købsfakturaer til kreditorhotline@adm.au.dk
8/1-2014         Frist for fremsendelse af købsfakturaer til jer som rekvirenter/indkøbere
10/1-2014       Frist for rekvirenternes godkendelse af købsfakturaer i IndFak

AURUS afregninger
8/1-2014         Frist for indrapportering af AURUS afregninger i AURUS
Bemærk, at alle rejser foretaget i 2013 og varer købt og leveret i 2013 skal udgiftsføres i 2013 og kan altså ikke gemmes til 2014. Det samme gælder for rejser og varer købt og leveret i 2014 - de kan kun betales i 2014.

Salgsfakturaer og Intern handel
8/1-2014         Frist for fremsendelse af faktureringsgrundlag til Økonomi ST

Geoscience nyhedsbreve på hjemmesiden
Du kan læse alle udgivne nyhedsbreve på medarbejderhjemmesiden

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes