Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 1/2014 - 10. januar 2014

Read in English

Økonomiproces 2014 - Hvad sker der?
Få sidste nye opdateringer. - Følg med via denne grafik på medarbejderhjemmesiden

Budget og besparelser på Geoscience

Der er små justeringer i tidsplanen vedrørende offentliggørelsen af instituttets sparemål og budget for 2014.
Fredag 10. januar 2014 får jeg oplyst budgetramme og sparemål for Geoscience. Den 14.  januar holdes der møder i det lokale samarbejdsudvalg, hvor der vil blive orienteret om budgetrammerne. Først derefter kan tallene meldes bredt ud, og det vil dekanen gøre i en meddelelse til alle medarbejdere torsdag 16. januar.
For yderligere at informere alle om situationen afholdes herefter et fællesmøde d. 16. januar i auditoriet kl. 13:15.

For mere information om den overordnede proces, se her.

Søren Bom Nielsen

Kommende begivenheder

Geoscience

Den 16. januar, kl. 13:15
Informationsmøde om budget og besparelser for Geoscience

 

AU

Den 24.-25. januar
Nedlukning af AU It pga vedligeholdelsesarbejde.

2014 - Krystallografiens år
UNESCO har efter indstilling fra  International Union of Crystallography udnævnt 2014 som krystallografiens år.
I den anledning arrangeres der i årets løb en række møder og foredrag, og et indledende arangement finder sted
i UNESCO's bygning i Paris den 20. og 21. januar.

Personale - mus

Der sker følgende justeringer i afholdelsen af MUS på Geoscience:

 1. MUS med fastansat videnskabeligt personale overgår efter aftale med sektorlederne til institutleder
 2. Institutleder afholder MUS med institutsekretariatsleder, værkstedsleder, laboratorieleder og AC-TAP Egon Nørmark.
 3. Geoscience anvender fremover det af AU HR udviklede MUS system

Planen for MUS:

 1. Januar 2014:  Faste VIP’er har modtaget en e-mail-indkaldelse til MUS med institutleder.
  En booking i kalenderen følger snarest.
 2. Faste VIP’er holder MUS med egne projektansatte, f.eks. postdocs og videnskabelige assistenter. Efter behov kan disse MUS afholdes i januar/februar - ellers i efteråret 2014. Der vil blive arrangeret en fælles introduktion til det nye system for alle der skal afholde MUS.
 3. TAP-ansatte har MUS med deres nærmeste leder.
 4. Ph.d.-studerende har en årlig MUS med Jan Piotrowski. Derudover har de løbende tæt kontakt med deres vejleder og følges tæt af systemet.

Mere information om MUS på AU her:.

Hvis du har modtaget login til MUS-systemet, men ikke skal have MUS nu, bedes du gemme dit login til efteråret 2014, hvor alle skal have MUS igen.

Forskning

Horizon 2020 / MSCA

Vær opmærksom på at der er åbent for ansøgning om ph.d.- og postdoc-midler inden for Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) programmet. Læs mere om de forskellige muligheder.
Ansøgningsfrist er 9. april 2014.

Der er traditionelt en høj successrate. - Husk at I kan få hjælp fra forskningsstøtteenheden. Forslag til kontaktperson: Mikkel Bjerg Kongsbak (email: mikkkong@rm.dk)

AUs strategiske pulje til udvikling af samarbejde med kinesiske universiteter

Tidligere har midlerne været begrænsede til AUs ”dybe strategiske partneruniversiteter” i Kina (Tsinghua Universitet, Beking Universitet, Harbin Institute of Technology og FUDAN i Shanghai). Men i det sidste år med midlerne (2014) har man besluttet at lave processen mere ”bottom-up” og åbne op for at søge midler til at udvikle samarbejder med alle Kinesiske Universiter.
Man kan MAKSIMALT søge om DKK 110 000 og man plejer at kræve en vis del af medfinansiering af de planlagte aktiviteter fra den kinesiske partner.
Den samlede bevilling til satsningen 2012 – 2014 er 2,2 mio DKK.
Læs mere om bl.a. procedure og evalueringskriterier:
New China Initiative  |  China - AU collaboration

For yderligere information, kontakt international advisor Thomas Nielsen (thomas.nielsen@biology.au.dk).

PURE registrering for 2013

Den 1. marts 2014 høstes registreringer af publikationer og aktiviteter i PURE for 2013.
Registreringerne og de deraf følgende nøgletal for AU er grundlaget for fordeling af nogle af statens basismidler blandt universiteterne. Det handler altså om Aus indtægter, og det er derfor yderst vigtigt at alle publikationer fra 2013 registreres rettidigt og korrekt og er valideret.

Deadline for indberetning af dine aktiviteter og publikationer i 2013 er 1. februar 2014.

BEMÆRK at AU IT gennemfører et driftsforstyrrende systemarbejde lørdag d. 25. januar, der påvirker PURE. Dette KAN endvidere også medføre forstyrrelser i PURE både fredag d. 24. og søndag d. 26. januar. Status vil kunne ses her: http://driftstatus.au.dk/

IT

IT Support - Nye træffetider
Fra nytår 2014 har Marta Nielsen ændret sine træffetider på instituttet. Hun er nu til disposition:

 • tirsdag kl. 13-16 (evt. før, hvis der ikke er opgaver nok)
 • torsdag: efter behov.

Da Martas tid på instituttet således er meget efter behov, er det vigtigt, at du informerer hende i forvejen, hvis du har brug for hjælp. Så HUSK at skrive til helpdesk@nfit.au.dk, senest dagen før hun kommer, med en bemærkning om at du ønsker besøg af Marta.

Værksteder / Udstyr

Følgende instrumenter/udstyr kan nu booket via Outlook kalenderen:.

 • G-858 magnetometer
 • G-856 magnetometer
 • Abem resistivitets system med 10 og 40m wenner kabler
 • ES3000, 12 TKO kabel
 • Vib seis system, med diverse kabel setup
 • Boomer system
 • Marint seismiks system med airgun mm.
 • Trailer til seismik mm
 • Trafik trailer
 • Gummibåd med motor.

Læs mere på medarbejderhjemmesiden.

Biblioteket

Ny database:
SpringerImages :
Indeholder billeder, video, artikler, e-bøger i fuldtekst. Dækker alle fag.
Et eksempel på en søgning:
http://www.springerimages.com.ez.statsbiblioteket.dk:2048/Images/Geosciences/1-10.1007_s00445-012-0609-x-1

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes