Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 2/2014 - 24. januar 2014

Read in English

Christian Tegner sammen med russiske og svenske forskere i det østlige Sibirien, august 2013.. (foto: Christian Tegner)

Kommende begivenheder

Geoscience
(se også kalenderen på medarbejderhjemmesiden)

Den  28. februar - 1. marts
Geologisk Studentersymposium Aarhus 2014
Arrangørerne gør opmærksom på, at medarbejdere på Geoscience er velkommen til at deltage om lørdagen til foredrag samt frokost. Information om foredragsplan kommer senere.
 

AU

Den 25. januar
OBS: AU-it systemer og services lukket ned
 

Budget og besparelsesprocessen

Fordeling på institutter og andre enheder af besparelseskravene for ST
Tilføjelse 23. januar til dekanens tidligere udmelding omkring besparelserne på ST

HR

Psykologisk rådgivning
I forbindelse med besparelsesprocessen tilbyder AU ekstern psykologisk rådgivning til alle medarbejdere. Ordningen giver mulighed for både visiteret og anonym rådgivning.
Føler du dig psykisk påvirket af den nuværende situation og er interesseret i hjælp, kan du finde yderligere oplysninger på hjemmesiden.
Læs mere ..

Barsel
Instituttets HR-partner, Margrethe Vejs-Petersen går på barselsorlov den 29. januar. Miichael Kærgaard overtager Margrethes opgaver, mens hun er væk.

APV

Opfølgning på APV
På medarbejderhjemmesiden ligger de senest opdaterede tidsplaner for opfølgning på både fysisk og psykisk APV

Personale

Professor Paul Andrew Ferré (called Ty)
Ty fra Department of Hydrology and Water Resources, University of Arizon gæster instituttet i 6 måneder fra den 1. januar 2014. Han arbejder med "unsaturated flow" inden for geofysik/hydrologi og anvender modeller som beslutningsgrundlag..
Du er velkommen til at komme forbi hans kontor i bygning 1120, rum 319, og diskutere forskning - eller bare hjælpe ham med at prøve at lære dansk.

Ph.d.

Alexandra Fogtmann-Schultz - ny ph.d.-studerende 1. februar
Alexandra præsenterer sig selv:
Jeg blev færdig med min bachelor i fysik i sommeren 2012 og fortsatte derefter på kandidatuddannelsen i astronomi, som jeg har færdiggjort et år af, og nu starter jeg så på fire års ph.d.
Jeg har netop fået udgivet min første artikel i The Astrophysical Journal, som jeg har lavet i samarbejde med en række folk fra Stellar Astrophysics Centre ved Aarhus Universitet. Artiklen udsprang af mit bachelorprojekt, som omhandlede exoplaneter. Specielt har vi i artiklen analyseret systemet Kepler-10, hvor to planeter kredser om en gammel stjerne.
 

Forskning / Forskningsstøtte

Vulkaner i Sibirien kaster lys over Jordens historie
Christian Tegner var i 2013 med en svensk-russiske ekspedition på de Long øgruppen i det østsibiriske hav. Hovedmålet med ekspeditionen var at undersøge vulkansk aktivitet og geologi i det arktiske område for at forstå pladetektoniske processer.
Læs artiklen som bringes i seneste udgave af RØMER

Ny bog om 80 års klimaændringer set fra luften
Ny bog med før- og nu-billeder fra Grønland, som viser hvordan gletcherne og indlandsisen har forandret sig i de sidste 80 år. Bogen er blevet til med deltagelse fra bl.a. Nicolaj Krog Larsen, Geoscience.
Læs mere ..

Workshop for ansøgere om postdoc midler fra DFF
Forskningsstøtteenheden afholder den 25. februar en workshop, som vil være nyttig for dig som planlægger at søge postdoc midler fra DFF i foråret 2014 og ønsker assistance i form af input og feedback på din ansøgning.
Læs mere og tilmeld dig her.

Stipendier til russiske studerende
Rusland udvikler eget stipendieprogram for talentfulde unge russiske forskere. AU har stort set ikke formaliserede samarbejdsaftaler med russiske institutioner, og kendskaber til programmet er endnu begrænset, men hvis nogen har et samarbejde med russiske forskere, vil ST gerne hjælpe med at udvikle generelle såvel som specifikke aftaler omkring MSc og Ph.d.-studerende.
Læs omtalen af programmet.

PURE

Information fra Tine Legarth Iversen:
Som allerede udmeldt i sidste Nyhedsbrev,:

Deadline for inddatering til PURE er 1. februar. - Det gælder for alle publikationer og aktiviteter for 2013.

 • Få automatisk besked om nye publikationer
  I kan, som de fleste sikkert ved, få automatisk besked om nye publikationer fra bl.a. Scopus og Pubmed (ikke Web of Science endnu).
  Hvis du ikke er tilmeldt ordningen, kan du få hjælp til at gøre det i denne video: ”Sådan opsættes automatisk søgning efter publikationer i andre databaser”
 • Findes publikationen i forvejen?
  Søg efter publikationen inden du lægger den ind, så dubletter undgås.
 • Brug data fra den ”Centrale database” 
  Søg personer, tidsskrifter og forlag i den centrale database, så du sikrer, at publikationen er pointgivende.
 • DOI og links
  Indsæt gerne DOI (Digital Object Identifier) eller link til artikel eller abstract, så der er mulighed for at tilgå publikationen direkte.
 • Hjælp
  Der ligger vejledninger inde på PUREs hjemmeside og har du brug for at få mere at vide, så kontakt mig gerne.

IT

AURUS kurser for rejsende
Der har tidligere været afholdt en række kurser i AURUS for sekretærer. I kursuskalenderen 2014 introduceres nu også et pilotkursus for rejsende, hvor deltagerne vil få et basiskendskab til AURUS og rejseregler.
Mere information og mulighed for tilmelding her.

Biblioteket

Brugerstyret indkøb af e-bøger
AU Library har tidligere købt adgang til ca. 7.500 e-bøger fra Cambridge University Press og pr. 1. januar er der nu givet adgang til ca. 21.000 e-bøger via Ebrary-platformen ved ProQuest. Det drejer sig om titler udgivet fra 2010 til nu, bl.a. inden for science and Technology.

Varigheden af forsøget er afhængig af, hvornår de afsatte midler er opbrugt: Når en titel benyttes af en bruger, eks. er åben i mere end 10 min., udløses der nemlig automatisk et køb af titlen, og når de afsatte midler er opbrugt, stopper forsøget. Så hvis du er interesseret i en bog, så skynd dig ind og brug den i minimum 10 minutter, så du kan sikre dig, at du også fremover vil have adgang til bogen.

Kommunikation

Instituttets ST kommunikationspartner, Mette Helm, går på barselsorlov den 26. februar.
Christina Troelsen skal tage over, når Mette stopper, og hun vil i tiden frem til 26. februar gradvist blive introduceret, så hun er klar til opgaverne.

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes