Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 3/2014 - 7. februar 2014

Read in English

Geoscience besparelser

Som opfølgning på fællesmødet onsdag den 5. februar vil Søren Bom Nielsen udsende informationen om spareplanerne pr. e-mail til alle medarbejdere i uge 8 når han er tilbage fra ferie.

Kommende begivenheder

Geoscience 
(se også kalenderen på medarbejderhjemmesiden)

Den 6. februar, kl. 13-15
Specialeeksamen - Joanna Przychodzen 
The Phanerozoic tectonic evolution of the Eastern North Sea Basin

Den  28. februar - 1. marts
Geologisk Studentersymposium Aarhus 2014
Arrangørerne gør opmærksom på, at medarbejdere på Geoscience er velkommen til at deltage om lørdagen til foredrag samt frokost. Information om foredragsplan kommer senere.

Forskning / Finansiering

EU ansøgninger
Det er af højeste prioritet at hjemtagning af EU-midler øges markant, og fra dekanens side opfordres derfor kraftigt til at ansøge. I den forbindelse gøres der her opmærksom på at

  • alle EU-ansøgninger fra AU SKAL omkring Forskningsstøtteenheden (FSE),

Kontakt dem på så tidligt et tidspunkt som muligt. Kontaktperson: Anya Bjørn Vinstrup, abv@adm.au.dk.

SkyTem viser vejen til vandet
SkyTEM Surveys og Aarhus Universitet får 15 mio. kroner til at kortlægge Jordens grundvandsmagasiner - læs artiklen fra Aarhus Stiftstidende her (pdf)

Uddannelse

Nordplus midler til uddannelsessamarbejder i 2014
Der kan nu søges midler fra Nordplus Videregående-programmet (33,7 millioner kroner) hvis man arbejder med videregående uddannelse.
I 2014 er der sat fokus på mobilitetsaktiviteter og projekter omkring udvikling af fælles studieprogrammer med de Nordiske / Baltiske lande.
Programmidlerne kan bruges til mobilitet, projektsamarbejder og netværksdannelse i initiativer, der styrker den nordiske dimension i de videregående uddannelsesinstitutioner og -programmer.
Ansøgningsfristen er 3. marts 2014.
Læs mere

Administration

CVR nummer
Når der bestilles varer fra udlandet, skal man bruge cvr nummer 31119103, som er AUs hovednummer. Så får AU nemlig en samlet opkrævning fra SKAT på told og moms i stedet for en masse små opkrævninger.
Hvis du har et gammelt nummer, så smid det væk!

Fakturaer
Et tip fra en af vore controllere/projektøkonomer:
Hvis du modtager en faktura pr. e-mail eller brev fra en leverandør el.lign. skal du IKKE sende den til din projektøkonom, men direkte til Kreditor på mailen: kreditorhotline@adm.au.dk.
Det er nemlig kun Kreditor der kan tage sig af fakturaer der skal betales. Projektøkonomen vil alligevel ikke gøre andet end at videresende fakturaen til ovenstående mail.

Konferencernes dag 4. marts 2014: Sådan afholder du en vellykket konference i Aarhus
VisitAarhus og AU inviterer til dette arrangement, som er for ansatte på AU, der planlægger at skulle holde konference
Tilmeldingen direkte til VisitAarhus på http://www.visitaarhus.dk/konferencernesdag.
Det er gratis at deltage.

IT

IT Support
NYT: Al henvendelse om assistance fra ST support skal nu ske enten pr. mail til helpdesk@nfit.au.dk eller telefon, 8715 4010. Efterfølgende vurderer IT support om vi får assistance "on site"

Laptop
Instituttets laptop kan reserveres i Outlook kalenderen. Du finder den som "Laptop Geo 1672-136". Afhentes i sekretariatet.

Personale

ERASMUS stipendier til ansatte
Alle ansatte ved Aarhus Universitet har mulighed for at søge et Erasmus-stipendium til ophold i udlandet. En ansat defineres ved at være aflønnet af AU og have en kontrakt.

Faciliteter

Nyt undervisningslokale
Undervisningen er i gang igen, og det nye undervisningslokale, 1673-118 (tidligere elektronikværksted) er taget i brug. Al undervisning som var skemalagt til at skulle foregå i 1672-141 er flyttet til det nye lokale.

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes