Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 4/2014 - 28. februar 2014

Read in English

Kommende begivenheder

Geoscience
se kalenderen på medarbejderhjemmesiden

Studentersymposium Aarhus
I den kommende weekend er de studerende på Geoscience værter for et studentersymposium med mere end 200 tilmeldte deltagere fra både AU, KU og universiteter i Sverige og Tyskland. Arrangementet, som foregår dels her på stedet, dels på Institut for Matematik starter fredag eftermiddag og varer til søndag formiddag. Læs mere på studenterportalen

Arbejdstilsynet har været her!

Det annoncerede og længe ventede besøg fra Arbejdstilsynet fandt sted den 20. februar. Laboratorierne blev gennemgået, og som meddelt i mail fra Søren Bom Nielsen den 25. februar fik vi 3 påbud.
Arbejdstilsynet vender tilbage mandag den 3. marts for at gennemå værksted og kontorer - så sørg for at der er ryddeligt og at kabler er bundet op!

Ferie

Ferieregistrering

Indberetning af ferie er i gang - dels evt. opdatering af registreret ferie for 2013/2014, dels registrering af planlagt ferie i det kommende ferieår 2014/2015.

I den forbindelse henvises til at

  • AU ønsker både ferie og særlige feriedage så vidt muligt afholdt inden for ferieåret. Evt. overførsel aftales med Lene Kjeldsteen.
  • det er besluttet at de særlige feriedage som hovedregel ikke længere kan udbetales som løn. Dette gælder fra næste ferieår, men pga instituttets trængte økonomi er det lokalt besluttet at dette gælder allerede for indeværende ferieår 2013/2014. Undtagelser aftales med Lene Kjeldsteen.

IT

IT support
På hele AU indføres p.t. et nyt system til registrering af brugerhenvendelser om IT support.. Systemet skal give it-supporterne et bedre overblik og sikre bedre arbejdsgange.
Systemet er taget i brug på ST inden for de seneste uger.
Læs mere om ændringerne her

BEMÆRK:
Ved henvendelse til it-support på ST Aarhus, skal du fremover benytte mailadressen: aarhus.st.it@au.dk.
Flere informationer her.

Ph.d.

Revideret ph.d.-regelsæt
GSST har meddelt at der er foretaget en række ændringer i skolens regler og bestemmelser med ikrafttrædelse pr. 1. februar 2014.
Der er tale om stramninger på en række punkter, så som fritagelse for arbejdsforpligtelser, ph.d.-planen og halvårsevalueringer, og f.eks. er der nu en mere detaljeret beskrivelse af afvikling af kvalifikationseksamen.
Læs mere på GSST's hjemmeside

Personale

Efteruddannelse
AEU (Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte) udbyder en række kurser i foråret.
Udbuddet opdateres løbende på aeu.dk.

Ny kommunikationspartner

Mette Helm er nu gået på barselsorlov, og som tidligere meddelt er Chistina Troelsen instituttets kommunikationspartner i den periode. Du kan kontakte Christina på:

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes