Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 7/2014 - 11. april 2014

Read in English

GOD PÅSKE!

Kommende begivenheder

Se også kalendren på medarbejderhjemmesiden

 

Den 23. april, kl. 14.15
GEOSCIENCE SEMINAR - v/Thorsten Nagel, Universität Bonn
Two tales of continental crust: Formation and Subduction

Fredag 25. april skal det nye forskningsskib officielt døbes af miljøminister Kirsten Brosbøl - en stor dag for Aarhus Universitet og ikke mindst for Institut for Bioscience og Institut for Geoscience, som fremover står for driften af skibet.
Medarbejdere ved begge institutter har fået en særlig invitation til dåben, og alle andre er velkomne til "åbent skib" efter dåben kl. ca. 16.30 og i weekenden 26.-27. april, hvor der begge dage vil være åbent for offentligheden kl 11.00 -14.00.
Læs mere om skibsdåben her

Personale

Ny medarbejder på NLL, Risø 
Eun-Young Yeo er fra 1. april  ansat som akademisk medarbejder i laboratoriet på NLL, Risø. Eun-Young kommer fra Korea, hvor hun i et tilsvarende laboratorium har arbejdet med luminescensdateringer i 5 år.  På NLL skal hun arbejde med geologiske og arkæologiske prøver, som både kan være sedimenter, sten og potteskår.

Forskning

Danmarks Geologipris til Christian Tegner
Den 29. marts blev Danmarks Geologipris 2013 tildelt Christian Tegner. Prisen på 25.000 kr. blev givet for Christians studier af magmabjergarter i Skærgaard intrusionen i Østgrønland og i andre områder i Nordatlanten.
Læs mere på GEUS' hjemmeside

Forsikring

VIGTIG INFORMATION om nye retningslinjer for forsikringer på AU og Geoscience
Fra den 4. april 2014 gælder der nye retningslinjer for rejse- og arbejdsskadeforsikringer på instituttet.
Ændringerne berører især studerende, ikke-ansatte ph.d.-studerende og emeriti - bl.a. vil disse grupper fremover som udgangspunkt ikke få udleveret rejseforsikringskort. Kort udleveret før den 4. april 2014 skal afleveres hurtigst muligt efter evt. påbegyndt rejse og som udgangspunkt inden den 1. maj.
Læs nærmere på medarbejderhjemmesiden. Quickguide > Forsikringer

Kurser

Adjunktkursus
Universitetspædagogisk Netværk afholder i efteråret 2014 kursus i universitetspædagogik for adjunkter og postdocs. I bedes venligst videredistribuere vedhæftede invitation (dansk) til jeres tilknyttede adjunkter og postdocs, for hvem det måtte være relevant.
Ansøgning til kursus kan ske via http://upnet.au.dk/adjunktkursus/efteraar-2014/  senest d. 25. april 2014.
Yderligere information på: http://upnet.au.dk/adjunktkursus/

Ph.d.-kursus på DTU
DTU udbyder et internationalt Ph.d.-kursus "Decision Support for Water Resources Management", hvor bl.a.  gæsteprofessor Ty P.A. Ferré, som p.t. opholder sig på Institut for Geoscience, underviser.
Tid: 19. - 23. maj 2014
Registrering: Deadline 1. maj 2014. Det er gratis at deltage.
Læs mere på DTU's hjemmeside

Laboratorier

OPRÅB - til alle brugere af Geoscience laboratoriet
I forbindelse med omstrukturering og reduceret bemanding i laboratoriet er en optimeret planlægning i forbindelse med brug af lab og ressourcer påkrævet.
Derfor et opråb til alle brugere af lab:  Giv Charlotte besked i god tid når du ved ca. hvornår og hvor meget du har brug for.
Dette for at sikre en professionel og optimeret service til alle brugere under de nye betingelser.
I forhold til prisberegning ændrer den sig løbende afhængigt af økonomisystemets behov. Når du søger fondsmidler, er det vigtigt at du holder dig opdateret med seneste pris for en ydelse ved at spørge Charlotte.
Laboratoriet forsøger så vidt muligt at imødekomme hasteopgaver med høj prioritering, dog vil det være en udfordring fremover at færdiggøre opgaver med meget korte deadlines. Hvis du har en hasteopgave, kan du eventuelt aftale omprioritering.

Referater

Institutforum
Referat af møde den 14.03.2014 kan læses på medarbejderhjemmesiden.

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes