Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 9/2014 - 28. maj 2014

Read in English

Som forberedelse til sommerens togter og undervisning der skal foregå  på AURORA, har nogle af instituttets medarbejdere (Marit-Solveig, Ole Rønø, Egon, Katrine og Per T.) deltaget i et sikkerhedskursus fra skibet. (Foto: Tomas Cedhagen, Institut for Bioscience)

Kommende begivenheder

Se kalendren på medarbejderhjemmesiden

Den 10. juni
Fællesmøde i auditoriet

Den 11.-13. juni
COSMO Workshop - Nordic Workshop on Cosmogenic Nuclide Dating

Den 17. juni
Institutdag for fastansatte medarbejdere.

Den 20. juni
Rektor besøger Geoscience
Efterfølgende er der mulighed for diskussion og afsluttende fælles frokost.

Institut for Bioscience

Den 20. juni, kl. 14.20
Bioscience inviterer til

  • forelæsninger og reception i anledning af indsættelse af to nye professorer:
    Christian Sonne og Brian Kronvang.

Læs mere her.

Forskningsstøtte

Forskningsstøtteenheden afholder to kurser i juni måned:

Forsikring

Ændringer for ikke-ansatte ph.d.-studerende
Der er indført nogle ændringer i retningslinjerne vedr.  rejse- og arbejdsskadesforsikring i forhold til ikke-ansatte ph.d.studerende.
Læs nærmere på medarbejderhjemmesiden: Quickguide > Forsikring.

Laboratorier

Sikkerhedsregler for laboratorier/værksteder
Der er udarbejdet en ny og revideret udgave af sikkerhedsreglerne for arbejde i laboratorier og på feltture.
Kan tilgås fra medarbejdersiden: Quickguide  > Arbejdsmiljø > Fysisk arbejdsmiljø

Ph.d.

Ph.d.-kursus: Originality in Science and Research - Personal and Philosophical Perspectives on Inquiry and Collaboration (5 ECTS).
Tid og sted: 1.-5. september 2014, Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik.
Læs mere her

PURE

Genskabelse af rapportdefinitioner mm.
Har du haft problemer med din brugerprofil i PURE, så skyldes det sandsynligvis et nedbrug som skete før påske.
Der er nu en løsning klar - læs mere her.

AURAP

AURAP er en ny rapportfunktion, som giver projekthavere lettere adgang til økonomiske oplysninger omkring deres projekter, så de hurtigere kan få overblik og ikke behøver at gå gennem den enkeltes projektøkonom hver gang.
Tirsdag den 20. maj blev der holdt et kort introduktionsmøde på instituttet, og efterfølgende er der lagt en kort vejledning på medarbejderhjemmesiden.
Gå til Quickguide > AURAP
 

Arbejdstilsynet

Efter Arbejdstilsynets besøg den 25. februar og 3. marts 2014 fik instituttet tre påbud:
1) At sikre forsvarlig anvendelse af drejebænk i metalværkstedet
2) At sikre forsvarlig anvendelse af orange stensav
3) At forebygge ulykkesrisiko ved transport af trykflasker fra gasdepotet og ind i bygningen

De to første påbud er løst. Det tredje påbud skal være løst senest den 1. januar 2015 og forventes løst i forbindelse med ombygningen. Som midlertidig løsning skal man benytte en alternativ rute fra gasdepotet og undgå parkeringspladsens stejle hældning. Ligeledes skal man under transporten være mindst 2 personer om håndteringen af gasflasken. Kontakt evt. Charlotte Rasmussen, hvis du vil have nærmere information.

Referater

Referat fra seneste LAMU møde
er tilgængeligt på medarbejderhjemmesiden.
Gå til  Quickguide > Referater > Arbejdsmijøudvalg.

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes