Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 11/2014 - 29. august 2014

Read in English

Kommende begivenheder

Se kalendren på medarbejderhjemmesiden
 

15. september 2014
Ph.d.-forsvar, Babak Hejrani

26. september 2014
Sensommerfest
for ansatte og studerende (se opslag)

Forskning / Forskningsstøtte

Forskningsstøtteenheden - Arrangementer og workshops
I efteråret 2014 er der ledige pladser på følgende workshops i Aarhus:

    9. september - Postdoc Grand (ST) DFF
    26. november - Writing successful Grant Applications (engelsk)

For mere information og evt. tilmelding - se Forskningsstøtteenhedens hjemmeside.

Nyt fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen (FI) - E-grant
Når man fremover modtager bevillinger fra FI skal bevillingshaver og projektøkonom sørge for at blive oprettet som bruger på www.e-grant.dk.

Interesseret i samarbejde med kinesiske forskere?
Innovation Centre Denmark, Shanghai, har netop udgivet fjerde version af "Funding Guide for Danish Researchers, Collaborating with China" .
Guiden giver en oversigt over danske, europæiske og kinesiske støttemuligheder for forskere ved danske institutioner, der ønsker at samarbejde med kinesiske kolleger.
Guiden tilbyder et hurtigt overblik over de nuværende programmer og deadlines, samt links til de officielle indkaldelser af ansøgninger.
Giver guiden eller de enkelte støttemuligheder anledning til spørgsmål, er man velkommen til at kontakte attaché Lars Christensen på Innovationscentret på
larsch@um.dk / +86 21 6085 2003 / +86 139 1698 8621

 

Ny uddannelsesansvarlig

Fra 1. september 2014 er Mads Faurschou Knudsen instituttets nye uddannelsesansvarlige. Han afløser Bent Vad Odgaard.

Ph.d.

Ny ph.d.-programudvalgsformand
Fra 1. september 2014 er Steen Christensen ny formand for instituttets ph.d.-programudvalg. Han afløser Jan Piotrowski.

Nye ph.d.-studerende

Pradip Kumar Maurya -
Start: 1. august 2014 - Vejleder: Esben Auken.
Pradip præsenterer sig selv:
My name is Pradip Kumar Maurya, I am a phd student in Hydrogeophysics group working in DCIP , I am from India and have my master degree  in applied geophysics from Indian institute of Technology , Roorkee. Currently I am working in project called GEOCON where I am suppose to find the relation between geophysical data to ground water contamination.

Tue Jensen Boesen -
Start: 15. august 2014 - Vejleder Esben Auken.
Tue præsenterer sig selv:
Jeg er kandidat i fysik, har tidligere arbejdet som programmør for HGG gruppen, men forlod dem til fordel for en analysestilling i Danske Bank. Nu er jeg tilbage for at lave et ph.d.-projekt inden for 3D modellering af undergrunden ved hjælp af EM-felter.

Jonas Møller Pedersen
Start: 1. august - Vejleder: Thomas Ulrich
Jonas præsenterer sig selv:
Jeg hedder Jonas Møller Pedersen, er 24 år gammel og student fra Thisted gymnasium i Thy.  Jeg er bachelor i geologi ved institut for geoscience, Aarhus universitet. Mit akademiske fokus er primært petrologi, geokemi og malmgeologi. Min PhD omhandler volatilers og metallers opførsel relateret til spredning og åbning af Nordatlanten.

Daniel Skov
Start: 1. august
Vejleder: David Lundbek Egholm

Niklas Stausberg
Startede 1. april, men tilbragte de første måneder hos sin vejleder Charles Lesher i Davis, USA, og ankom først til instituttet i juli måned.
Niklas præsenterer sig selv:
After studying geology in Freiburg, Germany, and doing a masters in geochemistry in Utrecht, Netherlands, I decided to pursue a PhD at Aarhus university. Now, I am part of the petrology group and working on Fe stable isotope fractionation in magmatic systems. As our group cooperates with UC Davis on this project, I will spend a good portion of my first year away from Aarhus in the US.

Forsikring

Ændring i retningslinjer for rejse- og arbejdsskadesforsikring
For begge dele gælder at ansatte og emeriti med aftale er dækket efter de samme retningslinjer.
Se også medarbejderhjemmesiden: Quickguide > Forsikringer

 

Intern post

Ændringer i Intern Posts service pr. 4. august 2014   
Økonomiprocessen har betydet reduceret bemanding hos Intern Post, og dermed også reduceret service.
Fremover leverer og henter de kun post én gang dagligt - på Geoscience er det omkring kl. 09.30.
Intern post tager stadig post med til postkasse/posthus.
Mere information: Se opslag i kopirummet 1672-135.

Biler

Retningslinjer for reservation af institutbiler
Alle henvendelser om booking af biler skal ske til sekretariatet:  sekretariat@geo.au.dk.
Og - husk stadigvæk projekt- og aktivitetsnummer!

Faciliteter til studerende

Ny løsning for studerendes print og kopiering
Vi er ved at få installeret ny printer til de studerende. Den står i rum 1671-036. Den forventes at være klar omkring 12. september.
De studerende er informeret via opslag, mail og på studieportalen: Praktisk information > Kopiering/print.

Nye studiesale
Vi er i gang med at indrette nye studiesale for både bachelor- og specialestuderende.
Følgende rum vil fremover være til disposition for de studerende
Rum 1671-1xx - Læsesal for bachelorstuderende
Rum 1672-142 - Læsesal for specialestuderende.
Rum 1671-012, -014 og -024 - Frokost- og opholdsrum for alle studerende
Mere information på studieportalen: Praktisk information > Lokaler

Kalendere 2015

Hvis du har brug for en kalender for 2015, skal du give besked til sekretariatet: sekretariat@geo.au.dk inden den 1. oktober.

Markiser

En lille bøn fra Ove B, teknisk forvaltning:
Venligst, husk at trække de gule markiser ind når kontorerne forlades!

Nyt fra biblioteket

Nyt på databaselisten:
SEG eBooks (Society of Exploration Geophysicists) - E-bøger inden for anvendt geofysik.

Nyt open access tidsskrift:
GeoResJ - The new online only, open access, peer reviewed journal - GeoResJ is a broad multidisciplinary online journal covering all earth and planetary science fields, processes and components, through diverse approaches (eg fieldwork, modelling/theoretical and experimental studies). The aim of this journal is to provide a forum for the rapid publication of the best original research in the field. Læs mere

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes