Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 12/2014 - 12. september 2014

Read in English

Kommende begivenheder

Se kalendren på medarbejderhjemmesiden

Den 15. september, kl. 13.15
Ph.d.-forsvar - Babak Heirani

Den 23. september, kl. 14.15
GEOSCIENCE SEMINAR - v/Ken Lawrie, Geoscience Australia

Den 26. september, kl. 16.15
Sensommerfest 2014
 

OBS - vedr. annoncering af kandidateksaminer

Da vi meget gerne vil annoncere kommende kandidateksaminer i kalenderen på hjemmesiden, opfordres alle vejledere til at give sekretariatet besked så snart dato, tid og sted er fastlagt - og en titel på foredraget må der også meget gerne være.
 

Studiestart

Billeder af nye studerende
52 nye studerende er ankommet til Geoscience, og de fleste blev fotograferet i forbindelse med introdagene.
Billederne kan ses det sædvanlige sted på medarbejderhjemmesiden under Kontakt > Studerende

Personale

Opdatering af personaleliste
Tjek venligst din egen optegnelse på listen:  http://geo.au.dk/profil/medarbejdere/alle-medarbejdere/.
Er telefonnummer, bygnings- og rumnr. etc. korrekt?
Hvis du har rettelser, skal du sende dem pr. mail til lone@geo.au.dk.

Præsentation af nye medarbejdere

Laura Levy, postdoc 
Laura is a new postdoc working with Nicolaj Larsen in the Department of Geoscience. She is originally from Boston, Massachusetts in the U.S. and just got her PhD at Dartmouth College in New Hampshire. She uses 10Be dating and lake sediment cores to reconstruct fluctuations of the Greenland Ice Sheet and local glaciers there.

Trine Schmidt - ny laborant pr. 1. september
"Jeg er 31 år gammel og bor med min kæreste, Bjarke, i Hasselager. Efter at have prøvet kræfter med lærergerningen et par år, blev jeg uddannet laborant fra Aarhus Erhvervsakademi i sommeren 2013. Jeg afsluttede uddannelsen på Plantebiologi her på AU og har efterfølgende haft to kortere vikariater. Jeg er glad nu for at være tilbage på universitetet, og glæder mig til at få fingrene i bl.a. kerneskanneren og naturligvis at blive en del af Geoscience."

Ny ph.d.-studerende

Daniel Skov 
Start: 1. august 2014 - vejleder: David Lundbek Egholm
Daniel præsenterer sig selv:
Jeg er 25 år gammel, og er bachelor i geologi ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet.
Personligt er jeg en meget fysisk aktiv person, som elsker at komme ud i naturen.
Mit projekt omhandler feedback mekanismer mellem klima og floders eroion, samt kvantificering af denne erosion vha. numeriske overflade modeller.

Forskning / Forskningsstøtte

Forskningsstøtteenheden gør opmærksom på afholdelse af denne workshop:

24. september 2014, kl. 09.00-11.30
How to write an application for a Marie S. Curie European Training Network (ETN).
Deadline for tilmelding: 18. september.
Interesserede kan få mere information via Forskningsstøtteenhedens hjemmeside.

Feltudstyr

Charlotte anmoder om, at udlånte spader fra feltudstyrsdepotet returneres til hende straks man er færdig med at bruge dem. Det gælder især her i august-september, hvor der er rigtigt mange i brug til undervisning og ekskursioner. Man kan også stadig aflevere spader fra sit private depot så fællesdepotet kan udvides.

Nyt fra ST Bygningsservice

Tømning af affaldskurv og kasse til papir

Fra starten af september skal vi hver især selv tømme både affaldskurv og den udleverede kasse "Kun til papir" i de opsamlingsbeholdere der er opsat på hver etage.
Rengøringspersonalet har lagt information om ændringen ud på alle kontorer.
Evt. spørgsmål skal rettes til: Rikke Thorsdatter Holtet (rth@iha.dk) eller Maria Svendstrup Harder (msh@science.au.dk)
 

IT

Nemmere gæsteadgang til trådløst net på AU

Alle medarbejdere kan selv oprette gæsteadgange til AU's trådløse netværk, AUWLAN.
Log ind på selvbetjeningen mit.au.dk og til siden "opret gæstelogin til trådløst net" - her finder du detaljerede vejledninger til hvordan du gør.
Er der problemer, skal du kontakte din lokale AU IT-support: aarhus.st.it@au.dk

Referater

Referat fra seneste Institutforum
er tilgængeligt på medarbejderhjemmesiden.
Gå til  Quickguide > Referater > Institutforum

Nyhedsbrevene på web
Dette og alle tidligere udsendte nyhedsbreve kan du til enhver tid læse på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk/en/ - Der er direkte link fra forsiden i højre kolonne.

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes