Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 14/2014 - 24. oktober 2014

Read in English

Problemanalysen og løsningsforslag

Følg med i universitetsledelsens beslutninger og den løbende proces
via dette felt/link på medarbejderportalen: http://geo.medarbejdere.au.dk/en.

Kære medarbejdere

Onsdag d. 22/10 offentliggjorde universitetsledelsen i form af rektor Brian Bech Nielsen er række beslutninger som følge af den problemanalyse, som vi alle har bidraget til.

Tirsdag d. 28. oktober kl. 13 – 15 i Auditorie E, bygning 1533 (Matematik) vil dekan Niels Christian Nielsen fremlægge beslutningernes betydning for ST, samt hvordan fakultetsledelsen planlægger at sikre opfølgning og implementering. Alle er inviteret til at deltage i dette møde.
Medarbejderne ved NLL i Risø kan møde dekanen i kantinen i Roskilde mandag d. 27. oktober kl. 10 – 12.

Onsdag d. 29. oktober kl. 11-12:30 er der fællesmøde i auditoriet på Institut for Geoscience. Her vil vi bl.a. igangsætte lokale processer som skal følge op på universitetsledelsens beslutninger.

Jeg vil gerne opfordre alle til at bidrage til de processer der nu skal forløbe for at realisere beslutningerne i de versioner, som vi finder passer bedst til Institut for Geoscience.

Med venlig hilsen
Søren B. Nielsen
Institutleder

Kommende begivenheder

Se kalenderen på medarbejderhjemmesiden

Den 29. oktober, kl. 11.00 - 12.30
Fællesmøde i auditoriet

Den 5. november, kl. 14.15
GEOSCIENCE SEMINAR v. dr. Derek Schutt, Colorado State University
Multidisciplinary Constraints on the Physical State of the Lithosphere and Asthenosphere

Den 6. november, kl. 08.30
Skolelærerdag - temadag for lærere i folkeskolen.

Den 19. november, kl. 15.15
GEOSCIENCE SEMINAR v. lektor Thorsten Nagel, Geoscience
The Young Rodopes

Den 19. december
GEOSCIENCE JULEFROKOST
Sæt X i kalenderen!

__________________________________________________________________________________________

Den 27. oktober, kl. 14:15
AIAS Fellow's seminar - v. Anja Kamp
Diatoms - photosynthetic protists can survive withour light and oxygen. 
Sted: AIAS Høegh-Guldbergsgadee 6B

printernyt

Ny printer installeret i rum 1672-129 (tidligere bibliotek)

Mange er heldigvis allerede kommet i gang med at bruge den nye maskine, og forhåbentlig løser IT support problemerne for resten.
I løbet af en uges tid forventer vi at alle ansatte vil kunne benytte de specielle funktioner, så som "printe til box" og scanne til email med meget få valg på maskinen. Nærmere information følger, og vejledninger vil blive lagt på medarbejderhjemmesiden, så de kan findes via Quickguiden.
Når printeren har fået alle de planlagte funktioner indlagt, vil der, som tidligere meddelt blive lukket for de resterende fællesprintere i 1671-229 og 1672-227.
Rum 1672-129, hvor den nye printer står, indrettes til nyt postrum/arbejdsrum for ansatte, formentlig i løbet af de kommende uger.

Forskning / Forskningsstøtte

Rettelser til e-grant systemet til den kommende DFF runde
Fra Anya B. Vinstrup, fundraiser har vi modtaget følgende:

"For the coming DFF deadline there are some challenges with the online system (e-grant). Please be aware of the following:

Regarding Appendix “Confirmation - hosting institution“ (b40) under the section Attach Appendices
The part of the list of mandatory application appendices where it states that: “A written statement from the hosting institution in the country where the project will take place, confirming that the project can be carried out as planned, including a short description of the nature of the collaboration and the central activities to be carried out during the stay. If the project activities will take place outside of Denmark, a CV for the scientific host must also be enclosed”
has been replaced with (revised 22.09.2014): “If the entire project, or significant parts of it, has a host institution (actual place where the research activities will be carried out) which differs from the institution administering the grant, a written statement from the host institution must be included. The statement must confirm that the activities can take place at the host institution and include a brief discussion of the extent of the cooperation and the main activities planned”
In the E-grant application system the appendix “Confirmation - hosting institution“ (b40) under the section Attach Appendices must be attached to be able to submit the application.
If the place of the research activities differs from the institution administering the grant you must complete and attach the abovementioned appendix.
However, if the place of the research activities and the institution administering the grant are one and the same you merely need to upload the appendix stating “appendix not relevant”.
Place of employment
All applicants having initiated their application prior to the 15th of Oct. there is an error regarding the information given under the place of employment IF current place of employment, future place of employment, administration and actual place of research are NOT identical . This will affect the generated pdf-version – but will not affect your application as the correct information is still stored in the system.
Further information on operational status, technical FAQ and known issues about the system can be found here: http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/e-grant."

___________________________________________________________________________________________

Forskningskommunikationsprisen 2015

Der indkaldes forslag til kandidater til ovennævnte pris. Fristen er 12. december 2014.
Læs opslag: http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/opslag/2014/filer-til-opslag/opslag_forskningskommunikationsprisen-_2015.pdf
Hvis man påtænker at indstille en kandidat, vil dekansekretariatet (Birgitte So-Young bsa@au.dk) meget gerne informeres

___________________________________________________________________________________________

Baltic Sea Award

Der inviteres til at nominere gode kandidater til denne pris. Fristen er 21. november 2014.
Yderligere oplysninger på: http://www.ostersjofonden.org/
Hvis man påtænker at indstille en kandidat, vil dekansekretariatet (Birgitte So-Young bsa@au.dk) meget gerne informeres

Administration

Administrative partnere
Det er meningen at vore administrative partnere fremover skal opholde sig på instituttet en gang om ugen.
Som den første startede Tina Veirup fra Studieadministrationen her i uge 43, og hun vil fra nu være at træffe hver tirsdag kl. 9-11 i lokale 1672-123. Tag godt imod hende!

Undervisning

Betaling for undervisningsmateriale
Hvis der udleveres kopisæt som undervisningsmateriale, skal de studerende betale for det.
Betaling kan ske over nettet via link på studieportalen. Sekretariatet er behjælpelig med det praktiske.
Alternativt kan underviseren lave en pdf-fil og lægge den ud på AULA (senere Blackboard), hvorfra de studerende selv kan hente og printe materialet.

Økonomi

Controllerskift
Fra mandag den 20. oktober er Susanna Holm Nielsen officielt controller for Geoscience i stedet for Thomas Lykke. Det betyder, at I nu skal sende institutrelaterede økonomisager til hende.

Maillister

For år tilbage havde vi maillisten geo.alle@geo.au.dk som sendte til både ansatte og studerende. Det sluttede da vi fik ny mail, og vi kom på hvert sit mailsystem.
Det har derfor været årsag til misforståelser og helt klart misvisende at adressen stadig eksisterede. Derfor har vi nu fået den slettet.
For at skrive til alle skal man bruge to lister:
1. ansatte.GEO@list.au.dk (alle ansatte dvs. VIP + TAP + PhD)
2. stud.geo@maillist.au.dk  (alle studerende)
Det er ikke muligt at koble de to sammen i én liste!
Læs om de forskellige geo-lister der findes og hvordan du finder og bruger dem på medarbejderhjemmesiden > Quickguilden/Maillister.

Medarbejderhjemmesiden - NYT

Som en del af en generel proces henimod forbedret brugervenlighed  for hele AU medarbejderportalen, er der sket designjusteringer og indført nogle nye funktioner.
Lokalt på medarbejdere.geo.au.dk vil du se følgende nyheder:

 • Quickguiden A-Å er flyttet helt frem på forsiden med nye dropdown menuer under de enkelte alfabetgrupper.
 • I højre kolonne er der direkte adgang til AU Medarbejderservice’s alfabetiske opslag. Hvis du ikke kan finde et emne via Quickguiden, er det en god ide at prøve der.
 • Der er direkte links til logon for de enkelte AU systemer.
 • I højre kolonne er der en såkaldt kontaktboks – hvor du hurtigt kan finde frem til instituttets partnere på de administrative områder.

AU kommunikation opfordrer samtidig til at man gør den lokale medarbejderside til den primære startside for søgning af intern AU information!

IT

IT-systemerne holder "fri-weekend"

AU IT har planlagt opdatering af systemerne i weekenden

 • 15.-16. november

hvor det som udgangspunkt ikke vil være muligt at anvende en række af AUs IT-systemer.
http://driftstatus.au.dk kan du se detaljeret info om hvilke systemer der berøres i hvilket tidspum i den pågældende weekend.

Mere info på: http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/it-systemerne-holder-en-friweekend-d-15-16-november-1/

______________________________________________________________________________________________

IT-indkøb

AU IT opfordrer til at alle IT-indkøb sker gennem web-shoppen:
http://medarbejdere.au.dk/administration/it/ithovedomraader/it-st/bestil-it-udstyr/

Der har været nogle problemer med leveringstider, men forsinkelser kan f.eks. skyldes ..

 • at du sender bestilling via email i stedet for direkte i Webshoppen.
  Alle indkøb skal registreres i Webshoppen, fordi al viderefakturering sker på grundlag af de oplysninger der står der. En ordre pr. mail forsinker denne procedure.
 • manglende eller ikke fyldestgørende oplysninger i din Webshop bestilling.
 • at du bestiller en specialvare,
  der ofte har 2-3 ugers ekstra leveringstid (i sjældne tilfælde op til 6-8 uger, så som touchbook fra Blueline)

Varer og priser er opdateret, og der arbejdes hele tiden på at udbygge webshoppen og forbedre arbejdsgangene. Hvis du har forslag til forbedringer vil Søren Christensen, AU It meget gerne høre fra dig.

Laboratorier

Ombygning af laboratorier i bygn. 1674 starter om ca. 4 uger.
Der er nu endelig kommet skred i ombygningerne til bl.a. det nye clean-lab. Der er nemlig nu offentlige udbud i gang på alle opgaver, og det betyder at tidsplanen for opstarten på ombygningerne ligger fast, så vi kan forvente, at håndværkerne kommer ind i huset fra sidste uge af november. Dvs. alt "vores" skal være ryddet op og væk før denne uge. Alle ansatte som bruger bygningen ved forhåbentlig hvad der kommer til at ske. Alle spørgsmål i forbindelse med ombygningerne skal ske til Søren M. Kristiansen.

_____________________________________________________________________________________________

Undervisningslaboratoriet ændrer status

Undervisningslaboratoriet (1672-242) bliver fremover til et "almindeligt" laboratorium og er samtidig fjernet fra Outlook kalenderen som ressource. Dvs at det ikke længere kan benyttes som almindeligt undervisningslokale. Evt. aktiviteter som er booket inden den 01.10.14 kan dog stadig foregå i laboratoriet.

Lokalet kan fremover stadig benyttes til undervisningsformål i forbindelse med relevant laboratorieundervisning, men som følge af lokalets mange brugere og dets fremtidige primære brug som forskningslaboratorium, skal evt. booking af lokalet ske gennem Charlotte Rasmussen (charlotte.rasmussen@geo.au.dk). Herved sikres at normale opgaver i lokalet kan sættes på stand-by på en fornuftig måde, og at lokalet kan være ryddeligt til eventuelle undervisningstimer.

Nyt mødelokale

Mødelokalet i 1672-120 er nedlagt og erstattet af nyt mødelokale i 1672-114.
Det er oprettet i Outlook kalenderen med det nye rumnummer.

Nyhedsbrevene på web
Dette og alle tidligere udsendte nyhedsbreve kan du til enhver tid læse på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk/en/ - Der er direkte link fra forsiden i højre kolonne.

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes