Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 1/2015 - 9. januar 2015

Read in English

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på medarbejderhjemmesiden

Den 13. januar, kl. 10.00
LSU møde

Den 16. januar, kl. 11.15
Kandidateksamen - Rasmus Bødker Madsen

Den 16. januar, kl. 15.00
Afskedsforelæsninger og fælles reception for
Erik Thomsen, Christian Kronborg og Henrik Friis

Den 26. januar, kl. 14.00.
Kandidateksamen - Anna Egilsdottir

Den 31. januar - 1. februar
IT servicevindue. AU systemerne lukkes ned.

Administration

Markante ændringer i reglerne for at få arbejds- og opholdstilladelse til Danmark

En længe ventet reform på ovennævnte område er trådt i kraft pr. 1. januar 2015. Den betyder bl.a. at det bliver lettere for forskere og ph.d.-studerende fra ikke-EU/EØS-lande at få tilladelse til at arbejde og bo i Danmark.

Informationsmøde på AU (på dansk):
onsdag den 15. januar, kl. 13.00. Information og tilmelding på:
http://ias.au.dk/news-and-events/show/artikel/markante-aendringer-i-reglerne-for-at-faa-arbejds-og-opholdstilladelse-til-danmark/

Yderligere information om og hjælp til de nye regler: 
www.nyidanmark.dk - under nyheder

På Geoscience vil Lene Kjeldsteen gerne fungere som kontaktperson til HR og Internationalt Center når der er brug for det.

HR

HR partner får træffetid på Geoscience
Pr. 1. januar er instituttets HR-partner Margrethe Vejs-Petersen tilbage efter endt barselsorlov.
Som noget nyt kan Margrethe fremover træffes på partnerkontoret (1672-123) hver torsdag kl. 9 - 11.
Alternativt er man velkommen i 1521-218, hvor hun holder til i det daglige.

 

Forskning - bevillinger

Bevillinger fra Internationalt Netværksprogram 2014

To af instituttets medarbejdere har fået del i bevillingerne til det 6. opslag af Styrelsen for Forskning og Innovations Internationalt Netværksprogram:

 • Projekttitel: Danish-Brazil Geoscience Network
  Bevillingsmodtager: Ole Rønø Clausen
  Institution: Aarhus Universitet
  Bevilget beløb: 287.309 kr.
 • Projekttitel: Network on bridging the state of practice with the state of science of groundwater modelling
  Bevillingsmodtager: Steen Christensen
  Institution: Aarhus Universitet
  Bevilget beløb: 287.611 kr.

IT

IT servicevindue
Det første af årets planlagte servicevinduer bliver i weekenden 31. januar - 1. februar (lørdag kl. 00.01 til søndag 23.59 (incl.).
Lørdag fra kl. 0.01 til kl. 14.00 kan ingen af AUs IT-systemer benyttes. Derefter vil systemerne periodevis være ude af drift. På http://driftstatus.au.dk er det muligt at følge de nærmere detaljer. 
Evt. spørgsmål kan rettes til driftstatus.it@au.dk.

Der er planlagt yderligere tre servicevinduer i 2015 (18.-19. april - 5.-6. september - 14.-15. november).

Biblioteket

Biblioteksservice
medarbejderhjemmesiden > Nyheder kan du læse Tine Legarth Iversens information til ansatte på Geoscience om den fremtidige bibliotektservice efter flytningen til Ny  Munkegade.

Biomedicin byggeri går i gang igen

Byggeriet af Biomedicins nye bygning på hjørnet af Høegh-Guldbergs Gade og Vennelyst Boulevard blev stoppet i slutningen af 2014 pga voldsomme gener i de omkringliggende bygninger. Nu er arbejdet genoptaget med en anden løsning som reducerer omfanget af støj og vibration. Yderligere information: http://health.medarbejdere.au.dk/#news-4283

Referater

På medarbejderhjemmesiden (udvalg og møder) kan nu læses mødereferater fra

 • Institutforum 21. november 2014
 • Instititforum 17. december 2014

Nyhedsbrevene på web
Dette og alle tidligere udsendte nyhedsbreve kan du til enhver tid læse på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk/en/ - Der er direkte link fra forsiden i højre kolonne.

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes