Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 2/2015 - 23. januar 2015

Read in English

Letbanen
Der arbejdes med forberedelserne til den kommende letbane uden for Geoscience. Det påvirker trafikken på Nørrebrogade. Følg udviklingen på: www.letbanen.dk.

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på medarbejderhjemmesiden

Den 26. januar, kl. 14 - 16
Kandidateksamen - Anna Egilsdottir

Den 28. januar, kl. 15.15
Geoscience Seminar - Dr. Ann Rowan, Sheffield 

Problemanalysen / Løsninger på Geoscience

Er du interesseret i at følge med i hvordan processen skrider frem, så tjek tids- og procesplanen på medarbejderhjemmesiden løbende:

Parkeringsproblemer

Som alle ved er der store problemer med parkering i forbindelse med ombygningen. Derfor er 4 institutbiler nu kørt væk fra Høegh-Guldbergs Gade og vil i ombygningsperioden være parkeret som følger:

 • TD: Kringelled 4, Egå
 • UB, VB og ST: Storcenter Nord
  Her har vi 3 faste pladser på parkeringspladsen på taget.
  Der henvises til mail fra Per Trinhammer, som blev udsendt til alle den 14. januar.

Opel'en (SZ) står som den eneste stadig på instituttet.
Dette arrangement er et forsøg på at lette situationen lidt, men det er nødvendigt at alle er fleksible og viser forståelse for situationen som desværre ikke kan løses til alles tilfredshed.

Personale

Thorsten Nagel ny lektor fra 1. oktober 2014
Thorsten præsenterer sig selv: 
I use field geology, petrology, geochemistry, and thermodynamic modeling to study tectonic processes. My core interests are collision orogens and subduction zones at depth, i.e. the petrology and tectonic history of high-pressure and ultra-high-pressure metamorphic rocks. Recently, I have also become interested in partial melting and the formation of continental crust. My major field areas have been the respective units in the Alps and the Rhodopes. Being now in Aarhus, I would like to begin working in the Caledonides and older orogens in Greenland. I am also still interested in the mechanics of extensional faulting and rifting, a subject on which I have worked for several years. 
I come from Germany. I am married to Natalie, and we have 4 children: Luise (19), Laurin (15), Janik (13), and Almut (9). I play the violin and chess.

PhD

Astrid Strunk ny ph.d.-studerende fra 1. februar 2015
Astrid præsenterer sig selv:
Jeg er 25 år og er bachelor i geologi ved Institut for Geoscience, AU. Det første år af min kandidat har jeg taget delvist ved Dept. of Earth & Climate Sciences, San Francisco State University og ved Institut for Geoscience, AU.
I min fritid elsker jeg at være ude i naturen, så jeg glæder mig meget til det feltarbejde, der følger med mit projekt. Med projektet vil vi undersøge indlandsisens fluktuationer i det nordøstlige Grønland i de seneste 12000 år, ved hjælp af sedimentkerner fra søer og datering af overfladeeksponering med kosmogene nuklider.

Forskning - forskningsstøtte

ERC starting grant til luminescensdatering

Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har tildelt Jan-Pieter Buylaert, postdoc ved Institut for Geoscience og DTU, et Starting Grant på i alt 1,3 mio Euro (ca. 9, 8 mio. kr.) til udvikling af luminiscensdatering.
Læs mere på medarbejderportalen.

Forskningsstøtteenheden på AU har i foråret 2015 følgende tilbud:

Administration

Indkøbsaftale på køb af bøger

Indkøb har lavet en ny rammeaftale på indkøb af bøger. Den trådte i kraft den 1. september 2014 og løber i 3 år. Ud over attraktive rabatsatser giver aftalen også gode leveringsbetingelser.
Aftalen er obligatorisk for bibliotekerne, men andre bogindkøbere på AU har også mulighed for at bruge den.
Læs mere på Indkøbs hjemmeside.

Undervisning

Blackboard
Fra undervisningsstart Q3 2015 skal undervisere og studerende I gang med Blackboard, AU’s fælles læringsplatform. På Geoscience afløser Blackboard Aula, som dog vil være tilgængelig i en overgangsperiode, hvis der er behov for at hente materiale fra tidligere kurser. Adgang: bb.au.dk. Få mere information og vejledning: http://medarbejdere.au.dk/#news-4418

IT

Kalenderfejl i Outlook
Mange af os har fået Pinsen placeret forkert  i vores Outlook kalendere. Du kan selv rette fejlen. Se her hvordan:  http://medarbejdere.au.dk/administration/it/nyheder-fra-au-it/vis/artikel/kalenderfejl-i-outlook-pinsen-2015-er-placeret-forkert/

Nye links på medarbejderhjemmesiden/IT support
På opfordring fra IT support, ST er der lagt to nyttige links på vores medarbejderside:

 • Nyheder fra AU IT
  Tjek den regelmæssigt!
 • Driftstatus
  Her registreres alle driftsproblemer på AU.
  Tjek her om evt. forstyrrelser eller uregelmæssigheder kun  er dit problem eller et fælles AU problem.

Laboratorier

Der er problemer med dannelse af mug og skimmelsvamp i kølerummene i bygningerne 1120, 1670 og 1674. Gennemse venligst dine prøver i kølerummene og husk følgende regler for brug af 2 grader C faciliteterne:

 • Kølerummet er kun til opbevaring af geologiske prøver i kortere tid.
 • Hold orden på hylder og gulv, ikke mindst omkring indgangen så andre kan komme ugeneret ind og ud.
 • Brug plastikkasser til alle mindre prøver, ingen små/løse prøver.
 • Mærk alle store prøveemner og opbevaringskasser med dato, ejermandens navn og kontaktoplysninger. Eksterne kasser skal ligeledes mærkes med navn og kontaktoplysninger på ansvarlig, fastansat person i huset.
 • Undgå træ, pap- og papirkasser, de giver grobund for skimmelsvamp!
 • Alle prøver skal være i lufttætte beholdere/ indpakning for at undgå forurening af egne og andres prøver.

Prøver uden ovennævnte oplysninger eller forsvarlig indpakning smides ud uden varsel.

HR

Valg af arbejdsmiljørepræsentanter på AU
Der skal være fælles AU valg af arbejdsmiljørepræsentanter. Valget igangsættes den 2. februar, og de nyvalgte repræsentanter tiltræder den 28. februar. Genvalg kan finde sted.
Læs nærmere her: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/organisation/valgprocessen/

Referater

På medarbejderhjemmesiden (udvalg og møder > lokale udvalg > IT udvalg) kan nu læses mødereferater fra

 • IT-møde den 8 januar 2015

Nyhedsbrevene på web
Dette og alle tidligere udsendte nyhedsbreve kan du til enhver tid læse på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk/en/ - Der er direkte link fra forsiden i højre kolonne.

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes