Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 3/2015 - 13. februar 2015

Read in English

Fra Videnskab.dk: Forskere kortlægger isens fingeraftryk i Sydgrønland
Artikel af ph.d.-studerende Jane Lund Andersen

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på medarbejderhjemmesiden

Den 18. februar
Geoscience Seminar - Christoffer Karoff

Den 24. februar
Kandidateksamen - Karen Salling

Den 6. marts
Geoscience Seminar - Prof. Neal Iverson

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UIC - forårsprogram 2015
Det internationale center, University International Club, har en række aktiviteter der kunne være interessante for udenlandske ansatte og deres partnere, gerne sammen med danske kolleger. Se program på opslagstavle eller på: http://ias.au.dk/uic/programme/

Problemanalysen

Universitetsdirektøren: Den administrative understøttelse får bedre vilkår
Universitetsledelsen har netop vedtaget nogle organisatoriske ændringer på det administrative område som opfølgning på den interne problemanalyse. Læs mere

Følg med i hvordan processen skrider frem:

Forskning

Legatopslag
Fulbright Danish Visiting Scholar er et legat der uddeles til et selvarrangeret forsknings- og undervisningsophold på et amerikansk universitet i det akademiske år 2015/2016 til en dansk adjunkt, lektor eller professor ved en dansk højere læreanstalt. Vedkommende skal beherske engelsk på højt niveau. Legatet gives inden for alle fagområder. Der er i alt tre af disse legater til 2015/2016.
Opholdets varighed skal være et semester, og dette skal enten være i efteråret 2015 eller i foråret 2016.
Legatet er på 200.000 kr.

Se mere på www.wemakeithappen.dk  - vælg menuen ’Legater’ og undermenuen ’DAF og Fulbright’.  Herefter klikkes på punktet ’Fulbright Danish Visiting Scholar’ under overskriften ’Danske forskere og undervisere’

Bestil en forsker 2015 - del ud af din viden

Bestil en forsker er en del af Forskningens døgn som i år finder sted fra torsdag 23. til lørdag 25. april. Ordningen skaber dialog mellem forskere og borgere, og interessen er stor og vokser hele tiden. For nærmere information og tilmelding af foredrag, gå til www.forsk.dk.  Tilmelding lukker 26. februar 2015.

Teknisk Forvaltning - Alarmer

Der er tilsluttet alarm i vores bygninger hver dag efter kl. 17 og frem til næste morgen. Det viser sig imidlertid at der er alt for mange ”falske” alarmer som skyldes forkert adfærd fra brugernes side når alarmen er sat til. Vagten har kørt 81 gange til Geoscience det sidste halve år!! Det er bare alt for mange - og dyrt, for det koster hver gang vagten rykker ud!
Der er derfor hårdt brug for at alle medarbejdere og studerende tænker over deres adfærd når de er i bygningerne efter normal arbejdstid. Alarmen aktiveres hvis du

  • holder indgangsdørene åbne i lang tid efter kl. 17!
    (En uvane for nogle rygere?)
  • åbner et vindue i underste etage efter kl. 17.

Hvis vi gør en indsats for at huske ovenstående og handle derefter, kan vi garanteret få antallet af utilsigtede alarmer reduceret betydeligt.

Modtagerummet / Kælderen

Nyt system: Easy Labelling
Når du stiller "ting og sager" ind i modtagerummet i kælderen i bygning 1674, så husk at markere det med en af sedlerne som hænger lige over for elevatoren  (se billedet). Hvis det ikke skal kasseres, skal du udfylde sedlen med navn og dato for hvornår det er anbragt der. Derefter har du max 14 dage til at få det væk fra rummet igen. Ellers betragtes det som kassabelt.

Referater

medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses mødereferater fra

  • Forskningsudvalgets møde den 5. december 2014
  • LSU møde den 13. januar 2015

Geo-nyhedsbrevene på web
Dette og alle tidligere udsendte nyhedsbreve kan du til enhver tid læse på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk/en/ - Der er direkte link fra forsiden i højre kolonne.

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes