Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 4/2015 - 13. marts 2015

Read in English

R/V Katundu, Chipoka, Malawi
Per Trinhammer arbejder p.t. om bord på dette skib på Malawi søen.
Læs hans beretning om de mangeartede oplevelser  i Afrika.

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på medarbejderhjemmesiden

Den 17. marts, kl. 9-16,
Gymnasielærerdag - Inspirationsdag for naturgeografi- og geovidenskabslærere

Den 25. marts, kl. 14.15 - 15.15
GEOSCIENCE SEMINAR - Dr. Sarah Lambart, Columbia University
_________________________________________________________________________________________

Den 19. juni 
ST sommerfest
Sæt X i kalenderen

Personale / Gæster

Nicolas Van Nieuwenhove, postdoc.
Originally I am from Belgium, I did my PhD in Kiel (Germany) and arrived in Aarhus after spending 3 years as a postdoc in Montreal (Canada). I will work with Marit-Solveig Seidenkrantz on the late Holocene paleoceanography of the North Atlantic Ocean south of Iceland, using dinoflagellate cysts and other microfossils to reconstruct upper ocean conditions and climate variability over the last few thousands of years.

Lara Brown, programkoordinator
While I originally come from Ireland, I spent the past ten years in the US, before moving to Aarhus.  After completing my PhD in California, I worked as the curator and later also as the director of the Rice Museum of Rocks and Minerals, in Oregon.  I enjoy teaching in non-traditional settings.  I write children's earth science books and maintain a website for earth science educational activities.  I look forward to applying the outreach and administrative skills from my time at the Museum here in Aarhus as the new Program Coordinator for the Niels Bohr Professorship.
I am married to Eric, and we have a two-and-a-half year old son, Declan.

Derek Schutt, gæsteforsker
Derek is a seismologist and geophysicist interested in integrating geophysics, seismology, petrology, and geochemistry to quantitatively constrain the physical properties--such as temperature, composition, and degree of melting--in the crust and upper mantle to understand its evolution and strength.    Recent research of his has looked at the effects of mantle compositional variations on seismic velocities as well as  structures and physical state within the lithosphere and asthenosphere using surface waves, body waves, ambient noise, and shear-wave splitting.  
Derek will be in Aarhus through June, working with the Earth System Petrology group on new ways to integrate petrology and geochemistry to understand seismological observations.

Personale / Udvalg

Nyt udvalg: Erhvervsudvalg
Fakultetsledelsen har besluttet at alle institutter skal have et erhvervsudvalg. I henhold til kommissorium for erhvervsudvalg på ST er udvalgets mål  at øge dialogen og samarbejdet med det private erhvervsliv.
På Geoscience har udvalget følgende medlemmer:
Esben Auken (formand), Thomas Ulrich og Ole Rønø Clausen, som alle har stærke eksterne samarbejder.
____________________________________________________________________________________________

Arbejdsmiljøudvalg og -grupper
Der har været nyvalg til den lokale arbejdsmiljøorganisation
Sammensætningen af medlemmer fremgår af medarbejderhjemmesiden.

PhD

Ph.d.-Kontorpladser
Fremover vil de ph.d.-studerende selv tage sig af tildeling/fordeling af kontorpladser på ph.d.-gangen i bygning 1671. Kontaktperson: Thue Bording

Undervisning

Trives vores studerende?
Vi har fået en henvendelse fra universitetets studenterpræster, som ønsker at gøre underviserne opmærksom på muligheden for at henvise til dem, hvis de oplever studerende som har personlige problemer/er i krise og måske kunne have brug for en fortrolig samtale.
Læs mere på universitetets hjemmeside: http://studerende.au.dk/studievejledning/trivsel/her-kan-du-faa-hjaelp/studenterpraesterne/
 

Faciliteter

Nyt mikroskopirum
1672-338 er der indrettet et nyt mikroskopirum for cirka 10 studerende i forbindelse med petrologiske/mineralogiske samt mikropalæontologiske undersøgelser. Det vil fortrinsvist være til studerende som arbejder med deres phd-, speciale- eller bachelorprojekt.
Det må ikke anvendes som grupperum og er heller ikke beregnet til almindelige læsepladser.

Arbejdstilsynet

Inspektion
Som meddelt i mail til alle ansatte den 4. marts kan vi forvente besøg af Arbejdstilsynet på et tidspunkt mellem den 4. marts og den 4. juni. Det er derfor vigtigt at du læser og noterer dig punkterne i mailen, så du er forberedt.

Biohuset - byggepladsen Høegh-Guldbergs Gade 10

Varsling om støjende arbejder
Se nyt informationsbrev og få overblik over byggeriet (status, webcam, videoI på: http://www.cubo.dk/auhealth/

Referater

medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses mødereferater fra:

  • Forskningsudvalg, den 30. januar
  • Institutledelsen, den 6. og 24. februar
  • Arbejdsmiljøudvalg, den 13. februar
  • Institutforum, den 20. februar

Geo-nyhedsbrevene på web
Dette og alle tidligere udsendte nyhedsbreve kan du til enhver tid læse på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk/en/ - Der er direkte link fra forsiden i højre kolonne.

Vær med til at forbedre vores arbejdsmiljø:

ROS EN KOLLEGA I DAG - OG TAG SELV IMOD ROS

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes