Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 7/2015 - 18. maj 2015

Read in English

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på medarbejderhjemmesiden

Den 8.-10. juni
MRS 2015 - 6th International Workshop on Magnetic Resonance

Den 16. juni
Faglig ekskursion for medarbejderne
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 19. juni
Sommerfest på ST
Mere information og tilmelding her. Sidste frist den 18. maj!

 

 

Forskning / Forskningsstøtte

Horizon 2020
Overvejer du et Horizon 2020 projekt, men mangler rådgivning og inspiration til at komme videre, så har du nu mulighed for at melde dig til et af Forskningsstøtteenhedens tre forskellige Horizon 2020 arrangementer forestået af af den inspirerende Dr. Seán McCarthy, der har været involveret i alle aspekter af europæisk forskning siden 1980. Alle tre arrangementer er gratis.
Tilmelding inden den 28 Maj 2015 på:
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/forskningsstoetteenheden/arrangementer/

DFF - Ændring af praksis om brug af bevillingspenge
Bemærk følgende uddrag fra DFFs ændrede tekst:
"DFF forventer, at udgifter til bøger, almindelig arbejds-PC, generel software og lignende almindelige arbejdsredskaber er dækket af institutionernes overhead. DFF giver derfor ikke støtte til denne type udgifter. DFF forventer desuden, at adgang til og brug af apparatur, faciliteter og databaser med videre, som allerede findes på værtsinstitutionerne, stilles omkostningsfrit til rådighed for et givent forskningsprojekt som en del af institutionens værtsskab. Med mindre du kan dokumentere, at helt særlige tilfælde gør sig gældende, giver DFF derfor ikke støtte til denne type af udgifter."

 

Personale

Karen Luise Knudsen udnævnt til æresdoktor

Karen Luise Knudsen har fået tildelt titlen som æresdoktor ved Lunds Universitet i Sverige.
Et samarbejde med Lunds Universitet om forskning i Østersøens udvikling gennem de seneste 130.000 år har blandt andet dannet baggrund for udnævnelsen.
Læs mere på: http://scitech.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/lektor-emeritus-karen-luise-knudsen-udnaevnt-til-aeresdoktor/

HR partner 
HR partner Margrethe Vejs-Peteren har pr. 15. maj søgt nye udfordringer på AU. Stillingen som hendes afløser er opslået, men endnu ikke besat. Indtil da  vil Heidi Robl (hdr@au.dk) servicere Geoscience. Vi håber at hun ligesom Margrethe vil kunne træffes på vores partnerkontor torsdag kl. 9-11.

HR ST er flyttet
Tirsdag den 5. maj 2015 flyttede HR ST fra bygning 1521.
Ny adresse er bygning 1522 (Fysik og Astronomi), 1. etage.
Pga flytningen er det måske nemmest at kontakte personalet pr. mobil eller mail.

ST medarbejderpriser 2015
I forbindelse med fakultetets sommerfest uddeles igen i år en såkaldt ST Award til medarbejdere som har leveret en ekstraordinær/bemærkelsesværdig indsats inden for STs opgaver.
Der er en pris i hver af kategorierne: 
- ST Science Award:  for et fremragende forskningsresultat
- ST Industrial Collaboration Award: for et fremragende erhvervssamarbejde
- ST Education Award: til en fremragende underviser/undervisningsinitiativ
- ST Talent Award: Til en fremragende ph.d.-studerende
- ST Public Sector Consultancy Award: for en fremragende indsats ift. myndighedsbetjening
- ST TAP Award: for en fremragende TAP-indsats
Evt. indstilling med motivation (max. 1 side for hver + evt. CV) skal af ledelsen sendes til (img@au.dk) og/eller (bsa@au.dk) senest d. 28. maj 2015.

PURE

Opgradering 
Den 6. maj blev PURE opgraderet til version 4.21.3. Den nye version byder på to store ændringer:

  1. Ændringer i personeditoren
  2. BFI data i PURE

Du kan læse mere om denne opdatering og om PURE generelt, eller tilmelde dig PURE nyhedsbrev på: http://medarbejdere.au.dk/pure/

Biblioteket

Udvalg og møder

Nyt laboratorieudvalg
Laboratorieudvalgets sammensætning er ændret. Se medlemmernes navne og læs referat fra møde den 16. marts på medarbejderportalen: http://geo.medarbejdere.au.dk/udvalg-og-moeder/lokale-udvalg/

Referater

Geo-nyhedsbrevene på web
Dette og alle tidligere udsendte nyhedsbreve kan du til enhver tid læse på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk - Der er direkte link fra forsiden i højre kolonne.

Geoscience nyheder til studerende
Nyhederne til de studerende publiceres på studieportalen 3-4 gange årligt eller efter behov og annonceres via en mail til alle studerende. De kan læses på:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/
 

Andre nyhedsbreve 
Tjek også nyhedsbrevene fra

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes