Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 8/2015 - 12. juni 2015

Read in English

Se video på YouTube

Lene, Trine og Charlotte til søs!
Mandag den 1. juni var der mulighed for at deltage i en medarbejdersejlads med AURORA
Turen var arrangeret af biologerne.

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden

Den 16. juni
Faglig ekskursion for medarbejderne.

Den 19. juni, kl. 13.
Kvalifikationseksamen - ph.d.-studerende Adrian S. Barfod

Den 22. juni, kl. 13:.5
Kandidateksamen - Bjørn Peder Maarupgaard

Den 23. juni, kl. 13.15
Kvalifikationseksamen - Sofie Vej Ugelvis
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fra ST's kalender:

Den 19. juni
Sommerfest på ST
OBS: Tilmeldingsfristen udsat til den 4. juni!

Nyheder og medier

Efter publicering i Nature Communications af forskningsresultaterne i forbindelse med den SkyTEM kortlægning af Antarktis som HGG foretog sammen med en amerikansk forskergruppe, har  US National Science Foundation produceret en video om projektarbejdet.
Se den på YouTube!

Forskning / Forskningsstøtte

"Pixibog"
AUs Forskningsstøtteenhed har tidligere udarbejdet og nu opdateret den såkaldte Pixibog til brug i forbindelse med ansøgninger om ekstern finansiering. Den fokuserer specielt på de kendte bevillinger fra Det Frie Forskningsråd (DFF), Danmarks Grundforskningsfond (DG) og EU (Horizon 2020) og giver et overblik over de faste udgifter der er forbundet med bevillinger herfra.  - Se Pixibogen her.

Administration

Studentermedhjælp i sekretariatet
Har du et større kopieringsjob, forsendelser eller andre jobs som sekretariatet normalt ikke tager sig af, kan du benytte dig af vores studentermedhjælp som er til rådighed 2 x 2 timer ugentligt. Kom i god tid, så arbejdet kan tilrettelægges, da arbejdstiderne kan variere, især i forbindelse med eksamensperioder.

____________________________________________________________________________________________

Venter du besøg af en gæsteforsker? ...
.. så henvend dig fra starten til sekretariatet, som gerne er behjælpelig med opstart af sager gennem Internationalt Center, registrering af persondata for at få adgang til AU systemerne, anvisning af kontor mm.
Vi vil gerne tage godt imod instituttets gæster, og med nogle få oplysninger fra jer og jeres gæst kan vi forberede besøget og være klar med det meste allerede ved ankomsten.
 

Faciliteter

Ny institutbil
Vores store "VB" er slidt op og kan ikke mere. Forretningsudvalget har derfor besluttet at investere i en ny bil.
Fra flere sider - eksempelvis Institutforum - er det foreslået at bilparken reduceres, og der arbejdes derfor med på sigt at have færre biler og i stedet leje nogle når der skal bruges mange køretøjer og ved udlandsrejser.

Økonomi

Indfak2 - Nyt faktureringssystem
Moderningsstyrelsen har besluttet at Staten skal gå over til et helt nyt faktureringssystem, som nu er på vej. Det betyder bl.a. en ny brugergrænseflade og ændrede termer, f.eks. Projekt: Sag / Aktivitet: Sagsopgave /
Retur til fakturamanager: Afvis / Bekræft varemodtagelse: Videresend

BEMÆRK følgende vigtige datoer i forbindelse med overgangen:

 • 12. juni:
  Sidste dag for modtagelse af fakturaer i det gamle system.
 • 16. juni:
  Alle fakturaer skal være behandlet og sendt til godkendelse senest denne dato kl. 14.00.
 • 17. juni:
  Du modtager personlig mail med login-oplysninger og link til vejledninger.

Der kommer en version til tablet/mobil på https://m.indfak2.dk.

Følg med - når vejlederningerne er klar - på: http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/menu2/indfak2

Bygningsservice

Service på Geoscience
Per Kristensen er rejst, og fra den 9. juni er en anden vikar (Willy) i nogle måneder fast tilknyttet Geoscience. Tag godt imod ham!
Kontakt vedr. behov for assistance fra Bygningsservice er stadig via mail: STBYG2service.okoplan@au.dk

Skraldespande
Som et led i spareplanen blev det for et stykke tid siden indført at rengøringen ikke skal tømme vores skraldespande hver dag. Det klarer vi selv. - Og det virker! Bent Lorenzen har oplyst at der på den konto er sparet ikke mindre end 8 årsværk!

IT

Teamviewer
Når du henvender dig til IT-Support med et problem, opfordres du til at foreslå brug af Teamviewer. Forhåbentlig kan du på den måde i de fleste tilfælde undgå unødig lang mail-korrespondance og lang sagsbehandling.
Hvis du ikke kender/har installeret programmet allerede, kan du downloade det og få mere information her.

Referater

medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra:

 • møde i LAMU den 5. maj 2015
 • møde i Institutledelsen den 6.5.2015
 • møde i Forskningsudvalget den 8.5.2015

Geo-nyhedsbrevene på web
Dette og alle tidligere udsendte nyhedsbreve kan du til enhver tid læse på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk - Der er direkte link fra forsiden i højre kolonne.

Geoscience nyheder til studerende
Nyhederne til de studerende publiceres på studieportalen 3-4 gange årligt eller efter behov og annonceres via en mail til alle studerende. De kan læses på:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/
 

Andre nyhedsbreve 
Tjek også nyhedsbrevene fra

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes