Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 10/2015 - 28. august 2015

Read in English

På en Alpetop!
I slutningen af juli/starten af august tog Thorsten Nagel en gruppe studerende med på feltkursus i de østrigske Alper.

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 1. september, kl. 19-21
Christoffer Karoff holder foredraget 'Lysets forunderlige rejse gennem solen' i Søauditorierne.

Den 2. september:
Møde i Aftagerpanelet for Geosciene

Den 18. september, kl. 13-15
Ph.d.-forsvar - Anders Damsgaard Christensen

Den 25. september
Sensommerfest på Geoscience

Undervisning

Studiestart
Onsdag den 19. august startede rusugen for årets nye studerende, og mandag den 24. gik undervisningen i gang.
Vi kan i år sige velkommen til 49 nye studerende på bachelorstudiet, 3 på kandidatstudiet Teknisk Geologi (civilingeniør) plus et antal internationale studerende, dels udvekslingsstuderende (Erasmus), dels "full degree students".

Ny uddannelsesansvarlig
Pr. 15. august er Bo Holm Jacobsen startet som undervisningsansvarlig. Han afløser Mads Faurschou Knudsen som har haft posten det seneste år.

Forskning - Nyt

Marit-Solveig Seidenkrantz er medforfatter på publikation i Nature Geoscience
Publikationen "Robust global ocean cooling trend for the pre-industrial Common Era" kan læses her: http://geo.au.dk/fileadmin/www.geo.au.dk/nyheder/MSS_Nature_Geoscience.pdf

Bent Odgaard har denne sommer været på feltarbejde på Nørresø ved Brahetrolleborg på Sydfyn i forbindelse med projektet "High phosphorus contrations in Danish groundwater - sources, controls and management implications". I den forbindelse blev der lavet en video som du finder under Nyheder på instituttets hjemmeside: http://www.undergroundchannel.dk/lake-history-and-old-springs

Aurora med i Aarhus Festuge
Aarhus Universitet markerer sig med flere arrangementer i løbet af festugen. Blandt andet er der mulighed for at komme til Åbent skib på "vores" forskningsskib Aurora eller måske en sejltur?
Se: http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/moed-aarhus-universitet-i-festugen/

Forskning / Møder og workshops

Den 8. september, kl. 11-13:
Workshop: Gender Equality Work in Academic Organisations: Lessons learned from Aarhus University
Workshop nummer fire i en serie på AU som fokuserer på kvinder i forskningsverdenen.
Se: http://ps.au.dk/forskning/forskningscentre-og-enheder/dansk-center-for-forskningsanalyse/gender-equality-in-research/news-and-events/upcoming-events/event/artikel/stages-workshop-gender-equality-work-in-academic-organisations-lessons-learned-from-aarhus-univer/

Den 18. september, kl. 9-17
Workshop: Geodynamic of Exoplanets
For alle ansatte og studerende på Geoscience og Fysik & Astronomi med interesse for emnet. Program og tilmelding: http://sac.au.dk/currently/geodynamic-of-exoplanets-workshop/

Den 29. september, kl. 9-11.30
Workshop: How to write an application for a Marie S. Curie European Training Network
Arrangør: Forskningsstøtteenheden. Læs mere her:
http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning_talent/forskningsstoetteenheden/arrangementer/how-to-write-an-application-for-a-marie-s-curie-european-training-network-etn/

Den 1. oktober
Informationsmøde om Klima og bioøkonomi i Horizon 2020 i Aarhus
Et informationsmøde om mulighederne i de kommende arbejdsprogrammer for hhv. bioøkonomi og klima.
Se: http://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/2015/informationsmode-om-klima-og-biookonomi-i-horizon-2020-i-aarhus

EU ABS Regulation workshops
I løbet af efteråret afholdes der workshops i
- Bruxelles: 14/9
- Barcelona: 13/10
- London: 16/10
- Paris: 6/11
- Berlin: 20/11

Yderligere information: http://www.euconf.eu/abs/.

Den 26. november, kl. 19-21.20
Det Frie Forskningsråd afholder formidlingsaften i Stakladen, Aarhus Universitet.
Nærmere information: http://ufm.dk/aktuelt/arrangementer/2015/arhus-det-frie-forskningsrad-afholder-formidlingsaften

Personale

Nye medarbejdere
Den 1. september kan vi byde velkommen til to nye medarbejdere:

 • Rasmus Andreasen, spektroskopist
 • Thomas Nielsen, videnskabelig koordinator

En nærmere præsentation af dem begge følger i et kommende nyhedsbrev.

MUS
Det er snart tid til årets MUS, og i den forbindelse har LSU besluttet, at der ud over de sædvanlige spørgsmål også skal være fokus på et tema: Trivsel og motivation, som man kan drøfte med sin leder.
Alle bliver inviteret til at holde MUS med deres leder i løbet af efteråret, så der er tid til at søge kompetenceudviklingsfonden (frist 15. december 2015), hvis man aftaler et udviklingsforløb med sin leder, hvortil man kan søge midler. Se mere om AUs kompetencefond her:
http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompetencemidler/kompetencefonden/

Lønforhandling
I forbindelse med næste lønforhandling, der ligger i foråret 2016 blev det i LSU drøftet, hvilke lønkriterier der skal være fokus på. Der var enighed om, ud over STs overordnede lønkriterier (vedtaget af FSU ved de sidste lønforhandlinger) at tilføje en ekstra sætning under faglige kvalifikationer: samvittighedsfuld udførelse af rutineopgaver. Se FSUs lønkriterier her:
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Loen/Loenforhandling_2015/Loenkriterier_for_loenforhandling_2014_og_2015_FSU.pdf

APV

Det er snart tid til Fysisk APV. Midt i september (uge 38) vil alle medarbejdere modtage en e-mail med et spørgeskema.
Næste psykiske APV bliver i foråret 2016.

Ph.d.

Ny ph.d.-studerende
Lichau Liu, som kommer fra Kina, starter den 1. september som ph.d.-studerende på Geoscience. Esben Auken er vejleder, og Lichau Liu vil derfor få plads i bygning 1120.
Præsentation følger i et kommende nyhedsbrev.

HR

Ny HR partner:
Steen Nielsen startede den 17. august som ny medarbejder i HR og skal afløse Margrethe Vejs Pedersen som HR partner for Geoscience.
Det er planen, at han vil være på vores partnerkontor 1672-232 ca. 2 timer hver torsdag.
Steen indgår i HR Team 4 på ST. Se oversigt over primære og sekundære kontaktpersoner på opslagstavlen på sekretariatsgangen.

Nye rejseregler

AU har besluttet, at rejsepolitikken ændres, således at brugen af rejsebureau gøres frivillig. Man kan således vælge

 • enten at bestille rejsen direkte hos flyselskab
 • eller bruge CWT.
  Men ønsker man at benytte et rejsebureau skal det være CWT, som AU har aftale med.

Det er naturligvis som hidtil vigtigt at alle regler overholdes med hensyn til

 • at man altid skal vælge billigst mulige rejse -
  og hvis man ikke gør
 • at man kan begrunde den valgte løsning.

Herudover er det vigtigt at alle rejsende

 • holder nærmeste kolleger orienteret om rejseplaner og
 • indfører rejsen i Outlook kalenderen.

Dette er udelukkende af hensyn til force majeure (terrorhandlinger, jordskælv o.a.), hvor Aarhus Universitet over for myndighederne skal kunne oplyse, om vi har medarbejdere på berørte destinationer.
Det er også muligt at registrere sig på Danskerlisten (Udenrigsministeriet):
http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/rejsebestilling-og-udgiftsafregning/

Vinduespolering

Vinduerne i alle tagetager er ikke blevet pudset i meget lang tid - og det bærer de efterhånden også tydeligt præg af!
Men nu er der omsider lys forude for tagetagernes "beboere!:
Ifølge vinduespolereren bliver alle tagvinduerne pudset fredag den 28. august.

Referater

medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra:

 • Forskningsudvalget, møde den 27. maj 2015

Geo-nyhedsbrevene på web
Dette og alle tidligere udsendte nyhedsbreve kan du til enhver tid læse på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk - Der er direkte link fra forsiden i højre kolonne.

Geoscience nyheder til studerende
Nyhederne til de studerende publiceres på studieportalen 3-4 gange årligt eller efter behov og annonceres via en mail til alle studerende. De kan læses på:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/
 

Andre nyhedsbreve 
Tjek også nyhedsbrevene fra

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes