Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 12/2015 - 13. november 2015

Read in English

November,
              december, januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober,
november, november, november, november.

(Henrik Nordbrandt: "Året har 16 måneder")

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 14.-15. november
OBS! IT-systemerne og -services ude af drift
Se planen for servicearbejdet her.

Den 23. november, kl. 13.30
Ph.d.-forsvar - Christina Sheldon

Den 24. november, kl. 17-19
DGF møde på Gescience - to foredrag

Den 4. december, kl. 14.15
Tiltrædelsesforelæsning - Adjungeret lektor Peter Thy, University of California, Davis.

Andet

Uge 47 - Risiko for støjgener fra letbanen
Nedramning af betonpæle langs letbanen vil medføre støj og vibrationer. Om det kommer til at genere os, er dog ikke helt klart. Se AU's nyheder: http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/letbane-arbejde-vil-skabe-stoej-og-jordvibrationer-i-uge-47/

Den 24. november
ST GSST, ST HR og ST økonomi træffes ikke grundet fælles seminar.
ST Økonomi træffes heller ikke den 25. november.

Personale

Stephane Bodin - Ny lektor i sedimentologi fra 1. november 2015
Stephane vil blive præsenteret nærmere i næste nyhedsbrev.

Peter Thy - Adjungeret lektor fra 1. april 2015
Præsentation: Peter Thy has worked for many years with members of the Earth System Petrology group. We are pleased to announce that this partnership has been reinforced through Peter’s recent appointment as Honorary Associate Professor in Igneous Petrology at the Department of Geoscience, Aarhus University. Peter earned a PhD from Aarhus University (1982). His research includes the igneous petrology of basalts and gabbros, the petrogenetic origin and magmatic evolution of ophiolites and spreading centers, and experimental studies of phase equilibria, magma/lava evolution, melting relations and the formation of ash and slag from biomass combustion and gasification. Peter has spent field seasons in Norway, Greenland, Iceland, Cyprus, Botswana and Turkey
and participated in several ocean drilling expeditions. Peter’s most recent published work identifies the origins of scoria droplets from Pleistocene and Holocene archaeological sites in northern Syria as anthropogenic, casting doubt on the impact hypothesis proposed for the extinction of mammals.

Forskning / Forskningsstøtte

Ansøgninger til AUFF bevillinger
Der har i nogen tid hersket uklarhed om hvem men kan søge hjælp hos i forbindelse med budgettering på ansøgninger til AUFF. Det er nu afklaret, at man kan henvende sig til sin projektøkonom,

Ph.d.-partner

Vores ph.d.-partner Nanna M.E. Pedersen er gået på barselsorlov fra den 1. november. Nannas funktioner i forhold til Geoscience overtages i barselsperioden af Charlotte Kahlen Steffensen.
Kontakt: e-mail charlotte.steffensen@au.dk - tel. 87151243 eller 51442673.

Fast Track forskningssamarbejde

Nye fast track standardaftaler med eksterne partnere
Kontraktgruppen under Erhvervssamarbejde og Teknologioverførsel (tidligere TTO) introducerer en række nye tiltag med virkning fra 1. november 2015, bl.a. nye standardkontrakter. Du finder kontrakterne for ST på:
http://tto.au.dk/mest-til-forskere/fast-track-aftaler/fast-track-research-collaboration-st-and-health-non-clinical/.
Hvert institut har fået en fast kontaktperson blandt kontraktgruppens jurister. Kontaktperson for Geoscience er Claus Palle, cpa@au.dk - 87135239.
Nye projekter og/eller aftaler bedes dog fortsat sendt til tto@au.dk,

Bibliotek

Ny kontaktbibliotekar
Tine Legarth Iversen, vores bibliotekar på Geoscience gennem de sidste 10 år, forlader os pr. 1. december for at blive kontaktbibliotekar på Molekylærbiologi og Genetik.
Der vil hurtigst muligt blive ansat en ny bibliotekar til at varetage funktionen som kontaktbibliotekar på Geoscience, så servicen forhåbentlig kan fortsætte (næsten) uændret. Tine vil selv sørge for at sætte den nye kontaktbibliotekar ind i jobbet og håber, at I vil tage godt  imod vedkommende.

Rejser

Bestilling af rejser 
I et nyhedsbrev for nylig præsenterede vi AU’s nye rejseregler. I den forbindelse skal det understreges, at

 • det er TILLADT at købe en flyrejse direkte hos flyselskabet, men 
 • det er IKKE TILLADT at bruge andre rejsebureauer end CWT - dvs.
  BRUG IKKE flybillet.dk / Travellink.dk / Tripsta.dk - som alle er online rejsebureauer!

Det er imidlertid OK at bruge en søgemaskine, som f.eks.

 • Momondo.dk – som søger og sammenligner de bedste priser på flybilletter på tværs af tusindvis af flyselskaber og linker dig til selskabet, hvor du kan bestille.

Se selve rejsepolitikken her: http://geo.medarbejdere.au.dk/transport-og-indkoeb/rejser/

Rejseforsikring i USA
Ved længere ophold i USA, skal man være opmærksom på at der kan gøre sig særlige forhold gældende mht. rejseforsikringen.
Specifik information findes nu på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside i dokumentet: http://pav.perst.dk/Publikation/Tjenesterejser.aspx?showContent=1.
Her er der nu - under Kapitel 21 om Tjenesterejser, afsnit 21.11.1.3 - tilføjet et afsnit "Særligt om USA".

Forsikringer

Som underviser/vejleder bør man være opmærksom på at de studerende som udgangspunkt ikke er dækket af statens forsikringer - heller ikke på feltture og ekskursioner eller ved studier i laboratorierne.
Vigtigheden af at have en personlig heltidsdækkende ulykkes- og ansvarsforsikring er ofte blevet pointeret over for de studerende - men spørg gerne inden I tager afsted på feltarbejde!

bygninger

Nyt bygningsområde
Pr. 1. november overgår vi sammen med enkelte andre bygningsområder fra STBYG2 til STBYG6.
Det betyder:

 • Når vi fremover har brug for hjælp, skal vi benytte servicemail stbyg6service@au.dk.
 • Vores nye driftsinspektør hedder
  Michael Kjær Therkildsen
  Kontakt: mkt@au.dk, tlf. 2043 3830.
 • Willy vil stadig være at finde i vores bygninger

I en overgangsfase vil STBYG2 stadig stå til rådighed.
Bygningsservice vil løbende ændre skiltene med kontaktoplysninger rundt omkring i bygningerne.

Brug arbejdsmiljøorganisationen

En opfordring!
Arbejdet med at registrere problemer, lave handlingsplaner og finde løsninger i forbindelse med Fysisk APV 2015 er i gang på Geoscience. Der er blevet indrapporteret små og store problemer.
Men - husk, at mange sager i hverdagen kan løses hurtigt og nemt hvis du bruger arbejdsmiljøorganisationen. Du kan altid henvende dig til din arbejdsmiljørepræsentant, hvis du har brug for hjælp.
Se hvem der p.t. er repræsenteret i arbejdsmiljøudvalg og -grupper ved Geoscience på medarbejderhjemmesiden: 
http://geo.medarbejdere.au.dk/udvalg-og-moeder/arbejdsmiljoeudvalg-og-grupper/
 

Gratis e-bog

Månedens gratis e-bog fra Aarhus Universitetsforlag
I hele november måned kan man gratis downloade bogen "Ilden i havet - Santorini-vulkanens naturhistorie og Atlantis-myten" af Walter L. Friedrich (pdf-format).

Se mere på forlagets hjemmeside:
http://da.unipress.dk/m%C3%A5nedens-gratis-e-bog/

Referater

medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra:

 • LSU, møde den 17. september 2015
 • Institutledelsen,
  - møde den 2. september 2015
  - møde den 7. oktober 2015
   

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Dette og alle tidligere udsendte nyhedsbreve kan du til enhver tid læse på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk - Der er direkte link fra forsiden i højre kolonne.

Geoscience nyheder til studerende
Nyhederne til de studerende publiceres på studieportalen 3-4 gange årligt eller efter behov og annonceres via en mail til alle studerende. De kan læses på:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/
Læs de seneste nyheder til de studerende - publiceret den 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve 
Tjek også nyhedsbrevene fra

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes