Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 13/2015 - 11. december 2015

Read in English

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 16. december, kl. 10.00
Geoscience Seminar - Ian Simpson, University of Stirling, Scotland

Den 16. december, kl. 11.15
Kandidateksamen - Lene Brix

Den 16. december - kl. 13.15
Ph.d.-forsvar - Niels Emil Søe

Den 18. december - kl. 13.00
Kandidateksamen - Ole Skursch

Personale

Præsentation af nye medarbejdere og gæster
Der er i den senere tid ankommet en del nye medarbejdere og gæster til instituttet.
Her præsenteres nogle af dem:

Stéphane Bodin - ny lektor fra 01.11.2015
Stephane is our new Associate Professor for Sedimentary Geology. He earned his BSc and MSc in Geology from the University of Strasbourg (France), before moving to Switzerland and completing in 2006 a PhD in Sedimentary Geology at the University of Neuchâtel under the supervision of Prof. Karl Föllmi. His PhD thesis was about the link between environmental changes and the evolution of northern Tethyan shallow-water carbonate systems during the Early Cretaceous. Stéphane subsequently went to the University of Manchester (UK) were he did a 3-years post-doc within the North Africa Research Group, looking at various Phanerozoic mixed carbonate-siliciclastic deposits from the Sahara and surrounding regions. In 2010, he was appointed as an Assistant Professor at the Ruhr University Bochum (Germany) where he continued his work on Early Cretaceous environmental changes. He also developed a research program dedicated to the understanding of Jurassic environmental changes and their impact on neritic settings, notably in the High Atlas Basin of Morocco. In the mean time, he started collaborations with the Peruvian Geological Survey, looking at middle Cretaceous deposits from the Andean regions.
Stéphane’s research focuses on the impact of secular and transient climate changes on shallow-water carbonate ecosystem during the Mesozoic. He is combining extensive field-work and multi-proxy geochemical analyses to unravel the mechanisms that drive these sensible ecosystems and addresses questions that are relevant to a wider scientific community concerned with ocean acidification, seawater eutrophication, and climate amplification mechanisms via methane hydrate release.

Gülnur Dogan - Research manager i DHRTS, Danish Hydrocarbon Research & Technology Centre, fra 1. november 2015.
Efter at have fået min kandidatgrad i fysik/astrofysik i Ankara, Tyrkiet , flyttede jeg til Danmark i 2007 for at blive ph.d. studerende ved Aarhus Universitet (AU). Jeg modtog min ph.d.-grad i astronomi i 2010 fra Institut for Fysik og Astronomi , og arbejdede derefter i flere år som postdoc forsker både i USA og Danmark. 
I de næste tre år, er jeg glad for at tage en ny og spændende stilling ved Institut for Geoscience, som Research Manager for Aarhus Universitet i DHRTC (Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre). Stillingen er i forbindelse med et projekt, der sigter mod at øge den danske olieproduktion i Nordsøen. Jeg vil være ansvarlig for koordinering og forvaltning af AU-baserede DHRTC aktiviteter , og fungere som det lokale kontaktpunkt for resten af partnerinstitutionerne i projektet.

Nuo Li - gæste postdoc
fra november 2015 til efterår 2017
Vejleder/vært: Thomas Ulrich

Nuo Li is a post doctor in economic geology. She obtained a Ph.D degree in economic geology from Peking University in 2012. She worked as post doctor at Peking University, research professor at Xinjiang Research Centre for Mineral Resources, Chinese Academy of Sciences, before joining the department of Geoscience at Aarhus University in 2015.
Nuo’s principle research interest is using fluid inclusion as a probe to reconstruct the fluid evolution and thus study ore forming processes in different geological settings. Current studies mainly focus on porphyry Cu-Mo, epithermal and orogenic Au systems.

Anlu Liu - Gæste ph.d.D studerende
fra november 2015 til november 2016
Vejleder/vært: Thomas Ulrich

Anlu Liu is a guest PhD student from China University of Geosciences.
His PhD work focuses on the ore genesis and exploration targeting of orogenic gold deposits in southeastern Guizhou Province, China.  He will perform LA-ICP-MS analysis of individual fluid inclusions in quartz and trace elements in sulfides during his one-year stay. Apart from orogenic type, he has also visited several other types of deposits, like MVT, BIF, and porphyry type.

Forskning

Danish-Israeli Oil & Gas Symposium
Katrine Juul Andresen og Ole Rønø Clausen var den 16.-18. november i Israel hvor de deltog i ovennævnte symposium i Tel AViv. Her diskuterede forskere fra de to lande mulighederne for forskningssamarbejde mellem Danmark og Israel inden for olie- og gassektoren, som for nylig er startet op i Israel efter et par store kommercielle gasfund for 6-7 år siden (Tamar, Leviathan). Et af hovedformålene var bl.a. at dele ud af de gode erfaringer vi har i Danmark fra vores mangeårige research & development samarbejder mellem universiteterne og olieindustrien. Et tilsvarende samarbejde er på nuværende tidspunkt ikke-eksisterende i Israel, og det er derfor noget, som de er meget interesserede i at udbygge.

Symposiet inkluderede også en dag i felten.
Turen gik bl.a. til et meget stort og imponerende erosionskrater, Hatira Makhtesh.
Her ses nogle af deltagerne med udsigt over krateret i baggrunden.

Se alle billederne her.

Forskning - bevillinger

Tilsagn fra dekanatet om medfinansiering ved anskaffelse af "Pcable system"
Beløb: kr. 2.600.000. Ansøgning: Ole Rønø Clausen og Per Trinhammer.
Kriterierne for tildeling af midlerne er bl.a.:
- at der er tale om avanceret større apparatur med en stor brugerskare, og som stilles til rådighed for interne/eksterne brugere.
- at der er tale om udstyr som vil understøtte allerede stærke forskningsgrupper eller forventes at bidrage til at forskningsgrupper bliver stærkere.
 

Virksomhedssamarbejde

Sidste chance for udfyldelse af skema
For at få et overblik over instituttets samarbejdspartnere i erhvervslivet blev der for nogen tid siden udsendt et link til et spørgeskema på Webshop: "Hvem samarbejder du med?"
Der blev fejlagtigt ikke sat nogen deadline, men hvis du samarbejder med private virksomheder, er det nu ved at være sidste chance for at indsende skemaet.
Gå ind på https://auws.au.dk/virksomhedssamarbejde og udfyld/send skemaet senest den 16. december!
 

Bibliotek

Ny kontaktbibliotekar
AU Library har ansat Morten Hjorth Gad som afløser for Tine Legarth Iversen, og han bliver dermed også kontaktbibliotekar for Geoscience. Hvilken ugedag han vil være på vores partnerkontor, ved vi endnu ikke.
Vi håber snart at blive præsenteret for Morten.

Rejser

Vejskat i Norge
På de afgiftspligtige veje i Norge bliver vejskatten opkrævet automatisk ud fra bilens nummerplade.
Hvis man kører i en lejet bil, er det derfor vigtigt ved afhentningen at opgive lejer som Aarhus Universitet, så det kommer til at fremgå af den opkrævning vi modtager. Når der kun står et navn, kan AU ikke betale den, og det besværliggør afregningen.

IT support

Flere af jer kender allerede Dan Guldberg som hver torsdag mellem 9 og 12 er i huset for at hjælpe med IT problemer. Der er god brug for ham, så det er vi meget glade for.
Et par gode råd, når du rekvirerer hjælp:

 • Skriv til aarhus.st.it@au.dk (ikke til Dan direkte).
  På den måde kan vi bedst illustrere hvor stort vores behov for it assistance er totalt, og det gør os mindre sårbare når Dan ikke er på arbejde..
  Det er selvfølgelig OK at kontakte Dan på hans direkte mailadresse hvis han allerede er i gang med at løse et problem for dig.
 • Skriv GEO i starten af emnefeltet på din mail. Så kan Dan søge dem ud og dermed får vi hurtigere hjælp.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynet kommer på besøg i bygning 1120 den 5. januar 2016, kl. 11.
Den tilsynesførende vil være Leif Robert Kjærholm Nielsen, som kender ST rigtigt godt.

Laboratorier

Tidsplan for de nye laboratorier
Konstruktionen af massespektrometer-laboratoriet og renrumslaboratoriet skrider fremad.

 • Udsugningen til laboratorierne bliver færdiggjort før jul.
 • Også massespektrometer-laboratoriet bliver færdig inden jul, så det er klar til ankomsten af multi-collector massespektrometret fra Nu Instruments i Wales i starten af januar.
 • Renrums laboratorierne bliver som den sidste del af laboratoriekonstruktionen færdige i løbet af januar.

Inden for den seneste måneds tid er quadropol ICP massespektrometeret og laseren til laserablation analyse blevet installeret.
Billeder fra installationerne kan ses her:

Udvalg / Referater

LAMU
Instituttets daglige arbejdsmiljøleder, Charlotte Rasmussen, er udnævnt til formand for LAMU. Søren Bom Nielsen deltager fremover som almindeligt medlem af udvalget.

medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra:

 • møde i LAMU den 6. oktober
 • møde i Institutledelsen den 17. november

Partnerkontoret 1672-232

ST og AU partnere/træffetider:

 • mandag 8-16: AU Library (ændres måske)
 • tirsdag 9-11: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
 • onsdag 9-11.30: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
 • onsdag 9-11.30: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk
 • torsdag 9-11: ST HR, Steen Nielsen, steen@au.dk
 • torsdag 9-12: ST IT, Dan Guldberg, dangu@au.dk / 93508294


Bo Holm Jacobsen/træffetid for studerende:

 • tirsdag 10-12
 • torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Dette og alle tidligere udsendte nyhedsbreve kan du til enhver tid læse på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk - Der er direkte link fra forsiden i højre kolonne.

Geoscience nyheder til studerende
Nyhederne til de studerende publiceres på studieportalen 3-4 gange årligt eller efter behov og annonceres via en mail til alle studerende. De kan læses på:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/
Læs de seneste nyheder til de studerende - publiceret den 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve 
Tjek også nyhedsbrevene fra

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes