Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 1/2016 - 15. januar 2016

Read in English

Fredag den 8. januar ankom 'The Nu Plasma II' til Geoscience og kom på plads i bygning 1674, 2. etage, hos
Centre of Earth System Petrology. Læs nyheden og følg med på centerets hjemmeside..  - Se nedenfor.

 

Bemærk - at både Centre of Earth System Petrology, tagetagen, bygning 1672, og HydroGeofysik Gruppen, HGG, bygning 1120 har egne hjemmesider, hvor du løbende kan følge med i nyheder

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 19. januar, kl. 13.15
Kandidateksamen, Svend Joensen

Den 20. januar, kl. 13.15
Geoscience Seminar - Microbiology meets Earth sciences

Den 21. januar, kl. 13
Kvalifikationseksamen - Pradip Kumar Maurya

Fra ST:
Datoen for den årlige sommerfest er meldt ud. Det bliver fredag den 27. maj 2016.

Forskning

Forskningsstøtte

AUFF lektor starting grants

Thorsten Nagel - kr. 2.000.000
Projekt: Conditions for plate tectonics on Earth and other terrestrial planets
One of the classic questions in tectonics is when plate tectonics started to operate on Earth and what controlled the onset. Together with a PhD student, we will study Archean and Proterozoic orogens in southwestern Greenland with respects to deformation style, pressure-temperature-time evolution, and geochemical derivation of magmatic rocks in order to better constrain a possible evolution of tectonic style during the early history of the Earth. Kenni will run thermomechanical models, which we will test with published and our new data. We hope to contribute to defining boundary conditions for plate tectonics.
The project will take place in cooperation with Kenni Dinesen at Department of Geoscience and members of the Stellar Astrophysics Centre at the Department of Physics and Astronomy.

 

Stephane Bodin - kr. 2.116.388
Projekt: Assessing the environmental parameters controlling the growth and demise of shallow-water carbonate reefs
With rising concerns regarding the persistence of coral reefs through the 21st century, there is a crucial need to understand how these ecosystems will respond to environmental deterioration such as climate warming, ocean acidification, decreased ocean oxygenation, and other associated phenomena. Biological studies are at present refining our understanding of the physiological responses of specific taxa to these stressors, but short-term research cannot by itself answer long-term evolutionary or ecosystem-scale questions. The long time series of ancient carbon cycle perturbations that can be extracted from the sedimentary archives are of paramount importance to understanding the response of reef systems to current and future global changes. This study will be instrumental in developing of a new research group focused on the understanding of past environmental changes and their impact on shallow-water ecosystems. This research group will also be dedicated at developing new proxies for paleo-environmental studies.

ST Mobilitetsstipendier 
http://scitech.medarbejdere.au.dk/raad-og-naevn/forskningsudvalg/ finder du opslag og ansøgningsskema vedrørende sabbaticalstipendier for forskere på mindst lektor/seniorforskerniveau.
Ansøgningsfrist: 15. februar 2016.

Støtte til ophold på kinesisk universitet
AU samarbejder med det prestigefyldte Fudan University i Shanghai, Kina og er medlem af universitetets Nordic Centre, som skal fremme forståelsen mellem de nordiske lande og Kina med støtte til bl.a. forskere i forbindelse med et ophold på stedet.
Læs mere om Fudan og andet internationalt samarbejde på International Centres hjemmeside, hvor du også kan downloade "Handbook for visiting scholars at the Nordic Centre in Shanghai".

Workshop for the Experienced Grant Applicant
Research Support Office holder ovennævnte workshop

 • den 9. februar 2016, kl. 9-12.
 • OBS: Deadline for tilmelding 18. januar 2016.

Mere information og tilmelding på: http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/forskningsstoetteenheden/arrangementer/workshop-for-the-experienced-grant-applicant/

Publikationer

PURE
Den 7. december udsendte institutlederen information til alle VIP'er om at huske registrering i PURE af publikationer fra 2015. Vi minder om, at deadline er 1. februar 2016!

Samarbejde med erhvervslivet

AGS - Aarhus GeoSoftware
Som resultat af et frugtbart samarbejde mellem forskere og erhvervslivet har medarbejdere fra Geoscience sammen med eksterne partnere oprettet spin-off virksomheden AGS Aarhus GeoSoftware, som tilbyder softwareløsninger inden for elektromagnetisk og elektrisk dataprocessering. Se mere på AGS' hjemmeside: http://www.aarhusgeosoftware.dk/

Personale / Gæster

Gæsteforskere på vej primo 2016

 • Anne de Vernal, Canada, 1. marts til ca. 15. juni
  Vært: Marit-Solveig Seidenkrantz
 • Dongling Li, Kina, 15. marts - ca. 15. september
  Vært: Marit-Solveig Seidenkrantz

Forberedelser - kommende gæster
Sekretariatet vil meget gerne informeres så tidligt som muligt om besøg af udenlandske gæsteforskere eller -ph.d.-studerende. Så kan vi starte sagen op i samarbejde med Internationalt Center og tage os af alle administrative forberedelser.

PhD

Nye ph.d.-studerende

 • Start 01.02.16: Ole Skursch
  Vejleder: Christian Tegner
 • Start 01.03.16: Hannah Brobrowski
  Vejleder: Charles Lesher

Ph.d.-cup 2016

Ph.d. Cup'en er en formidlingskonkurrence, som arrangeres af dagbladet Information, DR og Lundbeckfonden.
Ph.d.-studerende skal selv indstille deres forskningsprojekt til konkurrencen. Da finaleshowet sendes live på DR, skal formidlingen være på dansk, og engelsksprogede ph.d.-studerende har derfor ikke mulighed for at deltage. - Er du interesseret, kan du læse mere på http://phdcup.dk/

Kurser

AEU - Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte
Der er spændende kurser og seminarer på vej i 2016, som allerede nu annonceres på AEUs hjemmeside http://www.aeu.dk/. Der er åbent for tilmelding til mange af aktiviteterne, og der vil løbende blive åbnet for flere, så hold øje!

Post - Breve

OBS - Post Danmark har meddelt følgende ændringer

 1. Alle breve bliver fra den 1. januar 2016 automatisk sendt som B-post.
  Dvs. et brev vil i Danmark være fremme senest 4 dage efter afsendelse.
 2. Hvis brevet SKAL være fremme næste dag, SKAL det sendes som A-post.
  dvs. du skal skrive "A" øverst midt på konvolutten.

Brevene skal som sædvanlig blot lægges ufrankeret i rummet "postkasse/posthus" - derefter tager AUs interne postservice sig af resten.

IT

IT support
Dan Guldberg, som hver torsdag løser mange opgaver for os lokalt på Geoscience, skal på skole i perioden 25. januar - 14. april 2016.
Anders Enghave, som de fleste sikkert også kender fra IT Support, vil hjælpe os, mens Dan er væk - og være på Geoscience samme tid, samme sted.
Skriv stadig til aarhus.st.it@au.dk og skriv GEO i starten af emnefeltet når du har brug for support.
 

Administration

Indsamling til gaver
Når du udsender mail i forbindelse med indsamling til gave til en kollega, virker det mere diskret hvis vedkommende ikke også får mailen. Det kan vi klare i sekretariatet - Kom forbi og aftal nærmere eller send besked til sekretariat@geo.au.dk, så fjerner vi den pågældende fra maillisten midlertidigt. Det tager kun et øjeblik!

Udvalg / Referater

medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

 • Institutledelsen, den 2. december 2015
 • LSU, den 8. december 2015

Partnerkontoret 1672-232

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8.30-15.30: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- tirsdag 9-11: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-11.30: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-13: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk
- torsdag 9-11: ST HR, Steen Nielsen, steen@au.dk
- torsdag 9-12: ST IT, Dan Guldberg, dangu@au.dk / 93508294

Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes