Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 2/2016 - 19. februar 2016

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:
Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

NY INSTITUTBIL

Efter mere end et halvt års venten har vi i denne uge endelig fået vores nye institutbil
- en Mercedes-Benz Vito Tourer 114 Bluetec med automatgear..
Den vil snarest komme på bilkalenderen, så den kan reserveres på lige fod med de øvrige biler.
En ny bil kræver altid en vis tilvænning, så Per Trinhammer har påtaget sig at beskrive den nye bils
anderledes udstyr og finesser i en lille vejledning, som skal ligge fast i bilen.

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 12. februar , kl. 13 - 15
Kvalifikationseksamen - Tue Boesen

Den 23. februar, kl. 12.15 - 14.00
Using X-Ray Diffraction in Geoscience - seminar 1

Den 25. februar, kl. 15
Afskedsreception for Claus Heilmann-Clausen

Den 26. - 28. februar
Geologisk Studentersymposium

Den 29. februar, kl. 13.15 - 15.00
Kandidateksamen - Anders Kristensen

Den 1. marts, kl. 12.15 - 14.00
Using X-Ray Diffraction in Geoscience - seminar 2

Den 4. marts, kl. 12.15 - 15.00
DEWP Workshop - Dong Energy Wind Power besøger Geoscience

Forskning

Foredragsholdere søges til "Bestil en forsker"
Forskere har nu mulighed for at tilmelde et foredrag til "Bestil en Forsker" – et initiativ under Forskningens Døgn, som giver alle i Danmark mulighed for gratis at få besøg af en forsker. Det foregår i år fra den 25. april til 1. maj.
Læs mere på: http://medarbejdere.au.dk/#news-7105

Innovation Fund - informationsmøde
Innovation Fund Denmark holder informationsmøde på Aarhus Universitet Fredag 4. marts, kl. 12.30 – 14.00. Sted: Aarhus Universitet, Tåsingegade 1, Bygning 1441, rum 012. Mødet holdes på engelsk.
Se invitation: http://medarbejdere.au.dk/administration/forskning-talent/forskningsstoetteenheden/arrangementer/information-meeting-with-innovation-fund-denmark/.
Tilmelding er nødvendig, da der er begrænset plads.

PhD

Ole Skursch - ny ph.d.-studerende pr. 01.02.2016
præsenterer sig selv:
Jeg tog både min bachelor- og kandidatgrad på Geoscience på AU og har undervejs haft et semesters udvekslingsophold ved Universitetet i Oslo. Mit Ph.D.-projekt vil omhandle dannelsen af relativt udviklede bjergarter i store magmatiske provinser (Bushveldkomplekset, Sydafrika, samt den Nordatlantiske Magmatiske Provins, Østgrønland). Både mit bachelorprojekt og mit speciale omhandlede overgangen fra relativt primitive til mere udviklede bjergarter i Bushveldkomplekset. Den overordnede problemstilling i mit Ph.D.-projekt er derfor ikke ny for mig. Christian Tegner og Charles Lesher er vejledere på mit projekt og jeg vil benytte en række forskellige analysemetoder, der bliver mulige med instituttets nye laboratoriefaciliteter.

Hr

Lønforhandlinger 2016
Som meddelt pr. mail fra institutlederen blev der den 8. februar åbnet op for ansøgninger om lønforbedring.
Få yderligere information på: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenforhandling/loenforhandlinger-paa-st/. Nyt lønkatalog for ST ligger på hjemmesiden:
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/user_upload/Loenkatalog_2016-2018.pdf

Psykisk APV
Spørgeskemaundersøgelsen udsendes til alle medarbejdere pr. mail i uge 9.

Økonomi

Rejseafregninger vedr. FP7 og H2020 projekter
Ved fremtidige rejseafregninger som vedrører EU-projekter under FP7 og Horizon 2020 er det nu nok at medsende dokumentation i form af indscannede bilag (taxabon, hotelregning mv.). Ændringen trådte i kraft pr. 1. januar 2016.
Evt. spørgsmål kan rettes til Rejseenheden rejser@au.dk - eller til den tilknyttede projektøkonom.

Registreringsattester
Økonomiafdelingen anmoder om, at man ved køb af nye køretøjer og anhængere husker at oplyse P-nummer på instituttet/Fakultetet/afdelingen. Dermed kommer instituttet mv. til at stå på registreringsattesten som bruger af køretøjet, hvilket letter økonomiafdelingens arbejdet med at finde den rette bruger.
Husk også at give Grethe besked!

Administration

Glemte ting
Der findes hele tiden glemte genstande (f.eks. usb-stik, Harry Potter bøger, paraplyer) i mødelokaler og undervisningslokaler. De kan afhentes hos Lene Kjeldsteen.

Makulering
Har du papirer der skal makuleres, f.eks. gamle eksamensopgaver, bedes du benytte makuleringscontaineren med "brevsprække" i kælderen til samme formål - ikke den lille makulator i arbejdsrummet 1672-129.

Kabler
Mangler du faste kabler til undervisnings- og mødelokaler, kan du kontakte sekretariatet, som kan hjælpe med at skaffe en fast installation.

Tjek dine personlige oplysninger i medarbejderlisten
Manglende personlige oplysninger i det centrale AU register (IDM) medfører at der f.eks. mangler telefonnumre og/eller bygnings-/lokalenumre i medarbejderlisten og på de personlige hjemmesider.
Tjek derfor venligst dine egne oplysninger på http://geo.au.dk/medarbejdere/ og send evt. nye oplysninger/ændringer til lone@geo.au.dk

Billeder efterlyses

Til både nyhedsbreve og hjemmesider mangler vi nye gode billeder som kan illustrere hvad der sker rundt omkring på Geoscience. Vi opfordrer til at bruge kameraet når I er i felten, på ekskursion, holder kurser eller bare i dagligdagen på instituttet. Send dine billeder til sekretariat@geo.au.dk.

Sikkert print

Ved printeren i rum 1672-129 ligger der konstant en stor mængde (glemte?) prints, bl.a. mange lange artikler. De fleste bliver efter nogle dage smidt ud - rent spild!
Et godt råd kan være at printe til box - dvs. sikkert print. Her samler man et antal filer til print, men de tilbageholdes indtil de frigives på selve printeren - og her er der stadig også mulighed for at fortryde/fravælge enkelte prints.
Hvis flere bruger sikkert print, kan mængden af prints - og dermed papir som bare bliver kasseret - måske reduceres?
Driveren til sikkert print hedder 1672-129-c-1-Secure og ligger på: \\print.uni.au.dk\.

IT

Fremover får du mindre risiko for at få virus på din pc
Torsdag den 25. februar 2016 kl. 10.00 får du installeret en ny tjeneste på din computer, der hedder McAfee SiteAdvisor. Det er en tjeneste, der hjælper med at beskytte dig på internettet, ved at rapportere til dig om sikkerheden af de websteder den finder.
AU vil fremover gøre brug af en ny tjeneste til alle medarbejdercomputere, som kort fortalt vil scanne de links, man får adgang til, når man foretager en søgning på internettet. Tjenesten hedder McAfee SiteAdvisor, og den giver brugeren en vurdering af, om et link potentielt indeholder virus, malware eller lignende, ved at give en advarsel, vist ved farverne rød, gul og grøn, inden man som bruger trykker på et link. Grøn vil man få adgang til uden videre. Gul vil give et advarselsvindue, hvor man bliver bedt om at bekræfte adgangen, og sider der er røde vil man ikke få adgang til.
Erfaringerne fra de steder på AU, hvor SiteAdvisor allerede er rullet ud, viser et markant fald i antallet af virus- og malware-inficerede computere.
Installationen af den nye tjeneste sker på din computer uden at du bemærker det, men du vil blive bedt om at genstarte computeren.
Eventuelle spørgsmål vedrørende SiteAdvisor kan rettes til din lokale IT-helpdesk eller din lokale IT-supporter.

Maillister
Antallet af geo-maillister er blevet reduceret og det samlede system af lister dermed forenklet.
På medarbejderhjemmesiden: http://geo.medarbejdere.au.dk/kommunikation/maillister/ kan du se hvilke lister du kan vælge og hvordan du finder/bruger dem.

Biblioteket

Aflevering af bøger
Vores bibliotekar, Morten, oplyser, at han har stillet en kasse på partnerkontoret (1672-232), hvor ansatte kan lægge bøger til aflevering.- Læg dem IKKE i post/arbejdsrummet!

Udvalg / Referater

medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

  • Forskningsudvalget, den 10. december 2015
  • Institutledelsen, den 8. januar 2016
  • Erhvervsudvalget, den 12. januar 2016
  • LAMU, den 12. januar 2016
  • LSU, den 25. januar 2016

Partnerkontoret 1672-232

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8.30-15.30: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- tirsdag 9-11: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-11.30: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-13: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk
- torsdag 9-11: ST HR, Steen Nielsen, steen@au.dk
- torsdag 9-12: ST IT, aarhus.st.it@au.dk

Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes