Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 3/2016 - 11. marts 2016

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:
Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

 G O D  P Å S K E !

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 15. marts, kl. 12.15 - 14.00
Using X-Ray Diffraction in Geoscience - seminar 4

Den 17. marts, kl. 9-17
Geoscience/GEUS symposium og reception

Den 29. marts, kl. 12.15 - 14.00
Using X-Ray Diffraction in Geoscience - seminar 5

Den 1. april, kl. 10-16
Alumnedag

Forskning

Ledelsespris til Esben Auken
Esben Auken er blevet tildelt 2016 Frischknecht Leadership Award. Se omtalen her.
Instituttet sender et stort tillykke!

Styrk talentet - mentorordning
Det er igen muligt at tilmelde sig AU’s mentorordning Styrk Talentet!, der matcher videnskabelige medarbejdere på postdoc-/adjunkt-/forskerniveau med kolleger på lektor-/professorniveau for en 1-årig periode. Formålet er bl.a. at skabe mere dialog om karrieremuligheder, som kan medvirke til at fastholde og tiltrække talentfulde medarbejdere.
Fristen for tilmelding til næste hold er den 20. april 2016. Tilmelding sker via www.au.dk/styrktalentet.
Alle tidligere deltagere anbefaler klart ordningen og fremhæver de mange fordele de har haft af forløbet, så som afklaring vedr. en evt. akademisk karriere, refleksion over jobmæssige drømme og mål, beslutninger ift. prioritering af opgaver og planer mm.

Forskningens døgn 2016
Den årlige, landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn nærmer sig. Fredag den 29. april kl. 13-17 inviterer AU indenfor på Navitas og sætter fokus på den fremragende forskning, der foregår på mange af AU’s store forskningscentre.

Medarbejdere

Katrine Juul Andresen - tiltrådte pr. 1. februar 2016 stillingen som tenure track adjunkt ved instituttet.
Katrine er uddannet fra Institut for Geoscience, AU, med en bachelor- og kandidatgrad i Geologi, og i 2011 fik hun samme sted tildelt en ph.d.-grad i Geoscience på baggrund af sine studier af varierende fluid migrations-strukturer i undergrunden baseret på 3D seismiske observationer fra Nordsøen og det Nedre Congo Bassin. Siden da har hun bl.a. arbejdet som konsulent ved Mærsk Olie og Gas og endvidere været ansat som postdoc på projektet ’Seismisk karakterisering af kildebjergarter i den Sydlige Danske Central Grav’.
Katrines forskning relaterer sig til samspillet mellem fluid migration i sedimentære bassiner og udslippet af fluider til overfladen (palæo og present), primært ved brug af den refleksionsseismiske metode. Ud over arbejdet med seismisk tolkning, har hun erfaren inden for marinseismisk dataindsamling og vil udgøre en del af gruppen, der arbejder med at udvikle det nyligt indkøbte 3D seismiske system til forskningsskibet Aurora.

PhD

Hannah Bobrowski - ny ph.d.-studerende pr. 1. marts 2016
I did the first year of my undergraduate studies in Kiel (Germany) and then went to Bochum (Germany), where I have written both my Bachelor- and Master thesis.  In my Bachelor thesis I worked on partition coefficients of barium between mica and feldspar at high pressures in order to develop a new geothermometer. During my Master-studies I went on in experimental petrology and in my thesis worked on the influence of dissolution and growth on the diffusion of major and trace elements in olivine at different temperatures and oxygen fugacities.
I just started my PhD in Aarhus on the 1st of March, where I will work with Prof. Dr Charles E. Lesher and Prof. Dr. Christian Tegner in the Earth System Petrology Group. In my project, I will investigate the influences of mantle convection, partial melting and melting of the lithosphere on the generation and evolution of flood basalts in the North Atlantic and the High Arctic Large Igneous Provinces.

Advarselsskilte

Trykflasker i bilen

BEMÆRK:
Hvis du skal køre med trykflasker i bilen, skal du medbringe et advarselsskilt (billedet) og anbringe det i bilen så det er synligt udefra.

Skiltene finder du i postreolen i rum 1672-129.

Billeder efterlyses - igen!

Opfordring gælder stadig!
Efterlysningen i sidste Nyhedsbrev efter nye billeder gav desværre ikke mange resultater. Den resulterede kun i at en enkelt VIP sendte et enkelt billede! - Så opfordringen gælder stadig.
Og - når du sender dine billeder til sekretariatet, må du gerne kort oplyse hvor billederne er fra, eller hvad de illustrerer.

IT

Nyt WI-FI til gæster på AU
Gæster på AU kan nu få adgang til et nyt trådløst netværk der hedder AU-Guest.
Login sker via en af udbyderne: Microsoft, LinkedIn, Google eller  Facebook.
Læs mere her: http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/nyt-wi-fi-til-gaester-paa-au/.
Eduroam og AUWLAN eksisterer dog stadig.
Obs: Vi er blevet opmærksomme på at hjemmesiden der refereres til, www.wifi.au.dk endnu ikke er opdateret med de nye informationer.

IT support - åbningstider i påsken
I de tre arbejdsdage i påskeugen er ST IT support Campus bemandet i tidsrummet 9-13.

Service på brandalarm

Onsdag den 23. marts vil firmaet Lindpro udføre service på vores interne brandalarm. Det medfører noget larm fra sirenerne, men da det er i påskeugen, er der sikkert ikke så mange i bygningerne det kan genere.

AU præsentationsmateriale

Ny PowerPoint præsentation om AU

En ny PowerPoint med overordnede fakta om AU og fakulteterne er nu tilgængelig på medarbejdere.au.dk.
Her finder du blandt andet de senest opdaterede nøgletal, organisationsdiagram, geografisk overblik, fakta om kerneaktiviteter og campus-miljøerne på AU.
Mere information på: http://medarbejdere.au.dk/#news-7496
Her finder du også links til brug ved hentning af materialet på hhv. dansk og engelsk.

Udvalg / Referater

Udvalg

To Geoscience medarbejdere er udnævnt som medlemmer af ST udvalg:

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

  • Institutforum, 28. januar 2016
  • LSU, den 25. februar 2016

ST Partnere

Ny træffetid

Vores HR-partner, Steen Nielsen, har ønsket at flytte sin træffetid på Geoscience, og han vil fremover være på partnerkontoret fredag kl. 9-11.

Partnerkontoret 1672-232

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8.30-15.30: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- tirsdag 9-11: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-11.30: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-13: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk
- torsdag 9-12: ST IT, aarhus.st.it@au.dk
- fredag 9-11: ST HR, Steen Nielsen, steen@au.dk

 


Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes