Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 5/2016 - 4. maj 2016

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:
Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Forår i Danmark - langt om længe!

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 10.-12. maj
Marie Sklodowska Curie Masterclass på Geoscience Aarhus

Den 13. maj
Geoscience dag - for ansatte og studerende

Den 13. maj, kl. 14.00
Kandidateksamen - Mads Schmidt Christensen

Den 24.-26. maj
Marie Sklodowska Curie Masterclass på NLL, Roskilde

Forskning

Marie Sklodowska Curie Masterclass 2016
Som følge af ST’s ønske om at øge hjemtagningen af Marie Sklodowska Curie Individual Post Doc Fellowships  har ST’s Forskningsudvalg opfordret til at invitere de unge forskertalenter til Marie Skłodowska Curie Masterclass i Aarhus i maj 2016.
Masterclass skal afholdes over 3 dage, hvor potentielle Marie Curie fellows kommer til AU for at mødes med supervisor og forskergruppe
Geoscience får besøg af i alt fem potentielle fellows: fire i Aarhus den 10.-12. maj og én i Roskilde den 24.-26. maj.
Det er væsentligt, at der under Masterclass sættes god tid af sammen med supervisoren og forskningsgruppen.

Formidling

Foredragsholdere søges
Til Dansk Naturvidenskabsfetival 2016 (26.-30. september) er der brug for dygtige foredragsholder, som vil fortælle den gode historie om naturvidenskab, på skoler, gymnasier, biblioteker og i kulturhuse og dermed være med til at inspirere børn og unge i Danmark.
Yderligere information og tilmelding på: http://naturvidenskabsfestival.danishsciencefactory.dk/bliv-foredragsholder

Netværks- og videndelingsarrangement om gymnasierettede aktiviteter på AU
Universitetsledelsen har besluttet, at AU skal sætte øget fokus på samarbejdet med gymnasiesektoren.
Det betyder bl.a., at AU i disse måneder er i gang med at styrke det formaliserede samarbejde med gymnasiesektoren i Region Midt, og at der er igangsat en række aktiviteter i den sammenhæng. Arbejdet vil udvikle sig yderligere i løbet af de kommende år. - Se invitation:
http://geo.au.dk/fileadmin/www.geo.au.dk/intern/NYHEDSBREVE/2016/AU_og_gymnasierne_-_program_til_udsendelse.pdf.
OBS: Tilmelding senest d. 5. maj via Webshop

Medarbejdere

Ny laborant
Rikke Brok Jensen er den 1. maj startet i en etårig stilling som laborant. Hun kommer senest fra et vikariat hos Geomikrobiologi.
Rikkes opgaver bliver foreløbig en blanding af CleanLab/hard rock og dele af Trines arbejde (da Trine går på barselsorlov fra ultimo juni og vil være væk ca. 1 år).
Præsentation af Rikke følger i et kommende nyhedsbrev.

PhD

Ny ph.d.-studerende
Jan Danisch er den 1. maj startet som ph.d.-studerende med Stephane Bodin som vejleder.
Præsentation af Jan følger i et kommende nyhedsbrev.

Økonomi

Institutbudgettet
Som udgangspunkt indeholder institutbudgettet udgifter til generel administration og studier, som administres af sekretariatet.
Hvis du har udgifter som instituttet skal betale - som oftest drejer det sig om deltagelse i ekskursioner og feltture -  bedes du henvende dig i sekretariatet for at få oplyst kontonummer, og da numrene jævnligt ændres, er det vigtigt at du tjekker hver gang!
På den måde kan vi dels sikre at udgifterne lander de rigtige steder i regnskabet, dels understøtte en bedre styring af budgettet og følge med i at vi ikke har for store udgifter.

Institutbiler

Et par remindere vedrørende vores institutbiler

Kørebøger
HUSK at udfylde kørebogen når du har lånt en institutbil.
Revisionen kræver at der gøres rede for alle kørte kilometer, så det er problematisk når de mangler - og ofte et stort arbejde at finde oplysningerne frem.

Privat kørsel
BEMÆRK: Privat kørsel i tjenestebiler er ikke lovligt - heller ikke at lade den "overnatte" på din privatadresse - en restriktion som skyldes at tjenestebiler er købt afgiftsfri.
Instituttet kan blive pålagt store bøder, hvis der sker noget med en bil som ikke er ude i tjenstligt ærinde.

IT

Videokonference

Efter flere år uden brug af videokonference, har vi nu fået gang i udstyret. Det kan bruges i to lokaler: mødelokale 1671-234 og undervisningslokale 1673-118.
Der kan ringes både internt på AU og eksternt. Det er vigtigt som minimum at læse denne kvik-guide før man går i gang: http://medarbejdere.au.dk/administration/it/av-og-videokonference/videokonference/videokonferenceudstyr/
Kvik-guiden ligger også sammen med videokonferenceudstyret, normalt i lokale 1671-234.

Reparation af mobiltelefoner
ST IT Support gør opmærksom på en rigtig god aftale med Telenor vedrørende reparation af mobiltelefon under garanti.
Så hermed en opfordring til at gå i en Telenor-butik, hvis din telefon vurderes at være ramt af fejl der dækkes under garantien (IT support hjælper gerne med at vurdere dette). Hvis problemet ikke kan løses her og nu, kan du få udleveret en lånetelefon i butikken.

GEUS

Tiltrædelsesreception
Den 10. maj 2016, kl. 15.00 inviterer GEUS til reception i anledning af Flemming Larsens tiltrædelse som ny administrerende direktør pr. 1. april 2016. Receptionen holdes i Geocentrets kantine, Øster Voldgade 10, København.
Mere information, se opslagstavlen på sekretariatsgangen, bygning 1672.

Mailliste
Som et led i vores fremtidige samarbejde med GEUS, Afdelingen for Grundvands- og Kvartærgeologisk Kortlægning, som har til huse på AU, bygning 1110, har vi fået lov til at bruge afdelingens fælles mailadresse til at annoncere ting af fælles interesse: GEUSGrundvandskortlaegning@geus.dk.

Praktiske oplysninger

Læg dit affald i den rigtige container/skraldespand (billede):

 • Den store sorte affaldscontainer:
  KUN TIL PAP OG PAPIR!
 • Den hvide skraldespand:
  TIL PLASTIK OG ANDET SMÅT BRÆNDBART.

Opfordring: Gør venligst papkasserne flade før de lægges i containeren. Så bliver der plads til mere.

Overhead projektorer
Instituttet har en del gammeldags overhead-projektorer rundt omkring i huset.
Hvis du har brug for en af dem, og det viser sig at den ikke virker, skal du bare henvende dig til Jarl. Måske mangler der bare en frisk pære!

ST Partnere

HR
Steen Nielsen fratrådte sin stilling på ST HR pr. 30. april 2016, da han har fået et andet job.
Indtil vi får en ny fast partner i september, vil Kathrine Kofoed Jensen fungere som midlertidig partner for Geoscience,
Kathrine får ikke nogen fast træffetid på instituttet, men hun kan kontaktes på: tlf. 9350 8204 / e-mail kofoed@au.dk.

Økonomi
Thomas Lund Hansen udvider sin træffetid på instituttet hver onsdag til hele dagen.

Udvalg / Referater

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

 • Institutforum, 8. marts 2016
 • Forskningsudvalget:
  - 4. marts 2016
  - 5. april 2016

Partnerkontoret 1672-232

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8.30-15.30: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- tirsdag 9-11: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-15: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-13: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk
- torsdag 9-12: ST IT, aarhus.st.it@au.dk


Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes