Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 6/2016 - 3. juni 2016

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:
Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Og vinderne er .....

På Geoscience dagen den 13. maj blev de bedste præsentationer præmieret.
1. prisen gik til Szabolcs Osváth, mens Jesper Bjergsted og Jane Lund Andersen blev hhv. nr. 2 og 3.
(ved prisoverrækkelsen var Jesper repræsenteret ved Pradip Kumar (billedet).

Dommerpanelet bestod af: Søren Bom Nielsen, Lene Kjeldsteen og Jan Danisch.

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 14. juni
Faglig ekskursion til Risø for medarbejdere

Den 17. juni
Kandidateksamen - Anne Charlotte Klith

opdater din kalender inden sommerferien!

HUSK at opdatere din Outlook kalender, så alle kan se hvornår du holder ferie!!

Medarbejdere

Hej alle på Geoscience.
Mit navn er Rikke Brok Jensen. - Jeg er laborant og startede her i huset d. 1. maj 2016. Før jeg kom her, var jeg ansat på Institut for Bioscience, Center for Geomikrobiologi, AU, hvor jeg arbejdede med et bredt spektrum af forskellige geokemiske analyser herunder sediment- og vandanalyse, isotoper, gaskromatografi, massespektrometri. Før det har jeg været ansat andre steder på AU: på Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt, og Institut for Biomedicin, hvor jeg arbejdede med vævs-og blodprøver, mammale celler og deres biokemi. Jeg er udlært som laborant i 2008 ved Novo Nordisk A/S og Laborantskolen i Aarhus. Derudover har jeg en bachelor i biologi ved AU. Som en del af mit arbejde på AU har jeg forestået undervisning af medicin-, idræts- og biologistuderende.  Jeg bor i Hasselager sammen min mand Michael, Signe på 5 år og Lasse på 2 år. Glæder mig meget til at arbejde sammen med jer alle. Vi ses!

PhD

Jan Danisch, ny ph.d.-studerende fra 1. maj 2016
Born and raised in the Ruhr-distriktet in western Germany, I developed an early love for Pizza and the colour green. I subsequently stayed there, in Bochum, for my studies of Geoscience. In my bachelor thesis I investigated the spatio-temporal evolution of a Miocene mixed volcanoclastic-carbonate deposit of south-eastern Spain and continued my Master in sediment- and isotope geology / palaeontology. My master thesis was then later about a giant carbonate bioconstruction of the lower Jurassic located in the High Atlas Mountains of Morocco. With field-work, carbon isotope and extensive microfacies analyses, I was able to put the evolution of this bioconstruction into a in a global context of evolving climate, sea-level and carbon cycle. In my PhD thesis with the help of my supervisor Stephane Bodin, I will further explore environmental changes of lower and middle Jurassic timeframes and its impact on shallow and deep neritic carbonate factories. This is based also in the High Atlas of Morocco, where I will do extensive field work combined with chemostratigraphy, microfacies and trace element / phosphorous analyses. I am very much honored and thrilled to be here in Aarhus and hope to have a great and successful time!

Ph.d.-pris til geolog
Anders Damsgaard, ph.d. fra Institut for Geoscience, er blevet tildelt Aarhus Universitets Forskningsfonds talentpris.
Prisen blev blandt andre priser uddelt ved en ceremoni på AU den 25. maj, hvor Anders dog ikke kunne være til stede, da han efter sin ph.d. i 2015 nu er ansat i en postdoc stilling ved University of California, San Diego.
Læs mere på: http://scitech.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/phd-pris-til-geolog/

Besøg hos AAU i Esbjerg

På initiativ af Local Focal Point (LFP) fra Aarhus Universitet (AU), Gülnur Dogan, og LFP fra Aalborg Universitet (AAU), Jens Muff, besøgte en gruppe forskere og studerende fra Institut for Geoscience den 17. maj AAUs faciliteter i Esbjerg, hvor fokus er på ingeniørvidenskab inden for energiteknik og kemi. Formålet var at lære hinanden bedre at kende og undersøge samarbejdsmuligheder inden for forskning og uddannelse med relevans for Danish Hydrocarbon Reasearch and Technology Centre. Ud over korte præsentationer og rundvisning i laboratorier var der havnerundfart og besigtigelse af vindmøller og borerigge på programmet.
Besøget var udbytterigt og snakken gik lystigt om forskellige muligheder og ideer, bl.a. organisering af en fælles Summer School i 2017.
Se flere billeder.

Laboratorier

Nyt instrument
Til hurtig bestemmelse af grundstoffer (fx i forbindelse med feltarbejde) har vi fået et håndholdt XRF instrument: Bruker S1 Titan 800.
Pga. den benyttede røntgenteknologi er der krav om at alle brugere SKAL certificeres til at kunne håndtere instrumentet forsvarligt. Certifikatet gives som bevis på at man har modtaget instruktion i to centrale emner:
1) Håndtering af instrumentet og 2) generel røntgensikkerhed.

Kontakt Charlotte charlotte.rasmussen@geo.au.dk for at booke instrumentet og blive certificeret.

HR

HR sager ifm. sommerferien 2016

Indstillinger om kommende ansættelser/forlængelser bedes sendt til HR i så god tid som overhovedet muligt inden afvikling af sommerferie i HR ST.
Ved ansættelser/forlængelser med start pr. 1 august 2016:
- For ikke-EU borgere: fristen er overskredet!
- For EU borgere:  senest 15. juni 2016
- For danskere: senest 20. juni 2016.
 

Økonomi

Udskiftning af AU kreditkort
Med udgangen af juni 2016 udløber et stort antal af AU’s kreditkort. Proceduren bliver som følger:
Alle kortholdere med et AU kreditkort, der udløber den 30. juni 2016, vil i perioden 20. maj - 20. juni modtage et nyt kreditkort direkte fra SEB med posten til deres privatadresse. Derudover skulle de mandag den 23. maj have modtaget en mail fra AU Økonomi med information om udskiftning af kreditkortet.
Det nye kreditkort har samme kortnummer og pinkode som det gamle, men udløbsdatoen og den trecifrede sikkerhedskode på bagsiden er ændret. Det er ikke nødvendigt at aktivere kortet.
AU Økonomi sørger for, at den enkeltes rejseprofil i Carlson Wagonlit bliver opdateret med de nye kreditkortoplysninger.
Kortholderen skal selv ændre kreditkortoplysninger, hvis der er andre løbende betalinger tilknyttet kortet (fx brobizz eller abonnementer), og destruere det gamle kreditkort.

IT

Ingen onsite support i uge 23

Da IT-support er blevet bedst om at assistere i forb.m. digital eksamen på ST, skal de i uge 23 stille så mange personer til rådighed at de ikke kan gennemføre onsite-support. Situationen er derfor:
Uge 23: Ingen Onsite support
Uge 24: kommer forhåbentlig til at løbe rundt - men de mangler stadig information om nogle eksamener.

IT partner - ny træffetid på Geoscience
Dan Guldborg vil fremover være på instituttet mandag kl. 9-12.

Praktiske oplysninger

Motionsredskaber til medarbejderne
Efter at vi for nogle måneder siden havde en fysioterapeut på besøg, har instituttet indkøbt nogle motionsredskaber (billedet), som er til fri afbenyttelse for medarbejdere.
De står i rum 1672-114, men det er frit for om du vil bruge dem der eller tage dem med et andet sted hen (bare du husker at returnere hvad du låner!). Der er også indkøbt 2 Steppies.

Bemærk posteren i printerrummet

Over printeren i rum 1672-129 hænger en poster med titlen: Miniguide - kommerciel eller ikke-kommerciel aktivitet?
Posteren er lavet af Thomas Lund Hansen, vores partner fra ST økonomi.
Så, hvis det er aktuelt for dig, kan du jo studere den mens du står og venter på dine prints!

AURORA's årsberetning 2015
er udkommet. Der står et eksemplar på tidsskrifthylden i de ansattes kantine.

Udvalg / Referater

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

  • Ingen nye referater

Partnerkontoret 1672-232

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8.30-15.30: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- mandag 9-12: ST IT, aarhus.st.it@au.dk
- tirsdag 10-12: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-15: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-11.30: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk


Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes