Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 8/2016 - 22. august 2016

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:
Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 25. august, kl. 13.15
Kvalifikationseksamen - Daniel Søndergaard Skov

Den 30. august, kl. 13.00
Kandidateksamen - Julius Pedersen

Den 9. september, kl. 16.30
Indvielse af det nye renlab

.......................................................

Den 30. september
Sensommerfest - Sæt X i kalenderen!
Nærmere information følger senere

Forskning

Vigtig information vedr. ikke-nordiske statsborgere som udøver forskningsaktiviteter på Grønland!

Vær opmærksom på at ikke-nordiske statsborgere som skal til Grønland eller Færøerne for at udføre arbejde i forbindelse med deres forskning, skal have en særskilt arbejds- og opholdstilladelse til at arbejde i Grønland. KUN nordiske statsborgere er undtaget - det gælder altså også øvrige EU-borgere.
Pga lang sagsbehandlingstid, er det vigtigt at ansøge i god tid inden afrejsen.
Mere info på: ias.au.dk - og nyidanmark.dk: https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Ophold/groenland/arbejdsophold_groenland/groenland.htm

Forskermobilitet kan være behjælpelig med råd og med at afklare praktiske spørgsmål.
Kontakt: Michael Winther (mw@au.dk/8715 2558)

Sabbaticalstipendier

Næste frist for at søge sabbaticalstipendier til udlandsophold (udrejse i 2016 og 2017) er 29. august 2016.
Yderligere information: http://scitech.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/st-sabbaticalstipendier/

Medarbejdere

Præsentation af nye medarbejdere og gæster

Graham Hagen-Peter, postdoc.
01.07.2016 - 31.12.2017
I am originally from the state of Vermont in the U.S. I attended graduate school at UC Santa Barbara, where I studied the metamorphic and magmatic history of an ancient convergent margin in Antarctica. I taught geology courses at two small colleges in Minnesota before coming to Denmark. I've joined the Earth System Petrology group at Aarhus, working with Chip Lesher, Christian Tegner, and others to study various processes of the geochemical evolution of the earth's upper mantle and crust. Some of the topics that I hope to pursue here include: 1) The mechanisms of geochemical enrichment of the mantle lithosphere; 2) Using in situ Sr isotopes in plagioclase to track crystallization and assimilation during magmatism in the crust; 3) Developing and improving techniques in the new geochemistry labs at AU. I'm happy to be here at AU and look forward to meeting many of you!

Genevieve Holdridge - postdoc
01.08.2016 - 30.06.2017
I am from New York, USA and I recently received my doctorate from the University of Georgia, Athens GA.  My research involved the geoarchaeology and the fluvial geomorphology of arroyos in the Mixteca Alta, Oaxaca, Mexico.  I have a background in Near Eastern archaeology as well, having studied and participated in field excavations between 1997-2008, including in Turkey and Cyprus.  My current project involves examining the fluvial geomorphology of a large Greco-Roman city, Jerash (ancient Gerasa, 1,900-1300 BP), in the semi-arid environment of northern Jordan.  We will also examine soils and sediments within the ancient city´s archaeological context.

Craig Lundstrom, Visiting professor from the University of Illinois
01.08. - 30.09. 2016
Craig studies the  formation of Earth’s crust and magma evolution through a combination of experimental petrology and isotope geochemistry. He focuses on the processes of magma differentiation with specific emphasis on the formation of silicic igneous such as granites and rhyolites. Recent research has examined the role of temperature gradients in magma chambers where silicate melts evolve using new methods of measuring silicon and iron isotopes. He will be working on developing the Si isotope procedure at Aarhus including direct measurement of microsamples by laser ablation of quartz to better understand how magma chambers work.

Anette Højen Sørensen
affilieret som ulønnet medarbejder fra sommeren 2016
Tidligere ansat på Institut for Kultur og Samfund - Klassisk Arkæologi, AU
Mangeårig samarbejdspartner med Walter Friedrich, lektor emeritus på Geoscience..

En hilsen fra det kolde nord

Per Trinhammer befinder sig p.t. ombord på isbryderen Oden, på togt til Nordpolen sammen med medarbejdere og studerende fra både KU og AU.
Vi har fået en mail fra ham, hvori han fortæller lidt om arbejdet ombord.
Med på togtet er også et canadisk skib.
Læs Pers beretning her.

Brug medarbejderportalen!

Ved du

  • at der på indgangssiden til vores medarbejderportal http://geo.medarbejdere.au.dk/ findes en række nyttige genveje til de mest anvendte AU systemer og information som har betydning for forskere og undervisere - Brug dem! Det er den direkte og hurtigste vej til det du skal bruge.

Har du et ønske om genveje du gerne vil have tilføjet, kan du kontakte sekretariatet. Så kan det tages op ved næste opdatering.
 

Mailinglister

I forbindelse med det nye studieår ændres mailinglistesystemet for Geoscience studerende. For lettere at kunne opdatere listerne og være sikker på at vi når ud til alle, vil systemet blive forenklet.
så der kun bliver fire lister:
En for alle bachelorstuderende - en for alle kandidatstuderende - en for alle studerende på teknisk geologi - og en samlet for alle studerende på Geoscience.

Det betyder at der ikke længere vil være en liste for hver årgang.
De nye Lister vil blive opdateret i forhold til aktuelle studenterlister fra Tina Veirup, studieadministrationen på ST,
Der kommer information om de nye adresser når ændringen er gennemført.

Udvalg / Referater

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

  • Psykisk APV følgegruppe - den 20. juni 2016
  • Erhvervsudvalget - den 21. juni 2016

Partnerkontoret 1672-232

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8.30-15.30: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- mandag 9-12: ST IT, aarhus.st.it@au.dk
- tirsdag 10-12: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-15: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-11.30: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk


Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes