Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 9/2016 - 9. september 2016

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:
Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

 I august var Thomas Ulrich i Norge med et hold studerende på årets andet feltkursus i Slemmestad.
Her holdes der frokostpause ved Kolsåsen.

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 9. september, kl. 16.30
Indvielse af det nye renlab

Den 20. september, kl. 14.00
Darcy lecture: Ty Ferré, University of Arizona

Den 30. september
Sensommerfest på Geoscience
Se opslag.

Forskning

Publikationer
To medarbejdere har siden sidst været medforfattere til publikationer i Nature:

  • Nikolaj Krog Larsen:
    Postglacial viability and colonization in North America’s ice-free corridor
  • Marit-Solveig Seidenkrantz:
    Early onset of industrial-era warming across the oceans and continents.

Se omtalen under Nyheder på forsiden af geo.au.dk.

Søg publikationsstøtte ved Aarhus Universitets Forskningsfond
Der kan nu ansøges om publikationsstøtte ved Aarhus Universitets Forskningsfond. - Ansøgningsfristen er 16. september 2016, kl. 12.00.

Få mere information på: http://scitech.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/soeg-publikationsstoette-ved-aarhus-universitets-forskningsfond/

Underground Channel
Kender du Underground Channel - verdens første online videokanal med fokus på geovidenskab? Den blev lanceret i foråret 2015 af Geocenter Danmark, som Geoscience Aarhus som bekendt også er en del af.
De mange videoer giver svar på mange spørgsmål om klodens udfordringer. - Se: http://wwwe.undergroundchannel.dk/videos

Medarbejdere

Præsentation af nye medarbejdere og gæster

Alexis Nutz -
Postdoc 01.09.2016 - 31.08.2018
I am from northeast of France and I received my doctorate from the University of Strasbourg (France) in 2013. Then, I completed a 2-years postdoc position in the same university. Now, I am very happy to start a second 2-years postdoc in Aarhus. My background relies to sedimentary petrology, sedimentology, sequence stratigraphy (field- and seismic-based), geomorphology and relationships between tectonic and sedimentation.  I first dealt with glacial sedimentology comparing deposits from Paleozoic (Hirnantian from Morocco) and Quaternary (Wisconsinian from Québec) deglaciations. I then worked on the tectono-sedimentary evolution of continental rift basins (Turkana Depression in Kenya and Ethiopia) focusing on the sedimentary paleodynamics of large lacustrine systems and their responses to climate and tectonic forcings. Now, I am here to work on a Quaternary Moroccan paleolake. Aim is to unravel the climate evolution in this part of Africa during the Late Quaternary. Please feel free to contact me, I look forward to have fruitful discussions with many of you.

Amir Safi, visiting -
gæste ph.d.-studerende 01.09.2016-28.02.2017
I am from Tehran, Iran and currently a PhD student at American University of Beirut in Lebanon, expecting to receive my doctorate degree by May 2017. I had this opportunity to be a visiting student within Dr. Steen Christensen's research group at the Department of Geoscience to work on my PhD research. My dissertation work is on inverse modeling of saltwater intrusion in highly heterogeneous karstic coastal aquifers. This work examines the relative impacts of anthropogenic interventions, global climate change, geologic heterogeneity and their synergy on the occurrence and intensification of saltwater intrusion along urban coastal aquifers. For this purpose, a 3D variable-density groundwater flow and solute transport model was used as a predictive tool to assess these impacts in a karstified pilot aquifer located along the Eastern Mediterranean (Beirut aquifer). In parallel, the model comprises the use of inverse modeling techniques for spatially parameterizing aquifer heterogeneity to assess the impact of parameter uncertainty (in model regression) outcome of field-data deficits on predictive uncertainty. A link between modeling efforts and data capture to reduce the uncertainty associated with model prediction of saltwater intrusion will be also provided to guide adaptations of sampling strategies for future field-studies of the examined aquifer.

Undervisning

Censorpotalen ST
Der er oprettet en censorportal med oversigt over censorkorpset og diverse nyttige informationer til censorer:
http://scitech.medarbejdere.au.dk/for-undervisere/censorportalen-st/
Bl.a. oplyser den om de nye normer for honorar som er gældende for alle eksamener fremover.
Tina Veirup fra studieadministrationen vil løbende ”reklamere” for portalen, når hun er i dialog med undervisere og censorer.
Du finder et direkte link til portalen på Geoscience medarbejdersiden under Genveje/Undervisning.

Science for Society

Tilbud til ph.d.-studerende og postdocs
En lærings- og netværksplatform for ph.d.-studerende og postdocs i Skandinavien med inspiration til forskningssamarbejdr med kommercielle partnere. Der er gratis deltagelse på workshops og kurser.
Se program her: www.au.dk/sfs

Arbejdsmiljø

Anerkendelse af kollegaers indsats

Et opfølgningspunkt på den Psykiske APV er ønsket om at anerkende kollegaers indsats. Der kan være mange anledninger, som f.eks
- for at gøre instituttet til en bedre arbejdsplads,
- for at publicere en ekstraordinær god videnskabelig artikel,
- for at tage en ekstra tørn i undervisningen,
- for at gøre noget ekstra for de studerende.

Det er foreslået at systematisere indstilling til de forskellige priser, f.eks. at vi altid bør indstilles kandidater til ST’s priser og æresdoktorater – vi skal bare være ude i tide.
Thomas Nielsen vil gerne være tovholder på dette projekt..Så kontakt ham (thomas.nielsen@geo.au.dk) hvis du
1)  kender til priser/anerkendelser som en kollega kan indstilles til. Thomas vil så oprette en liste med deadlines.
2)  synes at en af dine kollegaer fortjener en anerkendelse/pris? - Han vil så se om der er en passende pris i hans database som vedkommende kan indstilles til.

Evakueringsøvelse

I samarbejde med AU arbejdsmiljøenhed afholder Geoscience (bygning 1670-1675) evakueringsøvelse den 26. oktober 2016 (om eftermiddagen).
Ideen er, at den enkelte kan påtage sig ansvaret som enten evakueringsleder eller samlepladsleder. Evakueringslederens ansvar er at rydde området for personer, mens det er samlepladslederens ansvar at modtage de evakuerede personer fra området på den udpegede samleplads uden for bygningen.
Forbered dig ved at læse folderen "Evakuering på Aarhus Universitet" der kan findes her:
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.arbejdsmiljo.au.dk/evakuering/publikationer/125961_AU_evakueringsfolder_UK_270510.pdf

Faciliteter

Fælles posthylde til emeriti

Da erfaringen viser at postmængden til vores emeriti er meget beskeden, er det besluttet at samle det hele i et fælles rum i postreolen. Der er brug for pladsen i reolerne til andre formå.

Økonomi

Krav om dokumentation ved ændrede budgetter for eksterne projekter

Til projektledere:
AU skal, for at opfylde et revisionskrav om løbende dokumentation af væsentlige budgetændringer, sikre en projektleders skriftlige godkendelse af dennes projektbudgetter.
For at efterleve dette med mindst mulig ulejlighed for jer, og samtidig mest effektivt for Økonomi, er det i ST Økonomi besluttet at bede jer projektledere om skriftligt at godkende jeres budgetter 2 gange årligt ifm. ØR1 og ØR3 (de årlige økonomirapporteringer, tidl. kaldet forecast), når I alligevel har en dialog med jeres projektøkonom om budgetterne.
For jer betyder det, at projektøkonomerne ifm. ØR1 og ØR3, når eventuelle aftalte ændringer er indarbejdet i budgettet, vil fremsende en ny projektstatus på mail til jer. Det I så skal gøre, er at returnere mailen med et ”ok” såfremt I kan godkende status.
Dette skal således ”blot” ses som en skriftlig opfølgning på den dialog med projektøkonomen som alligevel finder sted ifm. ØR1 og ØR3.”

Udvalg / Referater

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

  • IT udvalget, den 25. august 2016

Partnerkontoret 1672-232

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8.30-15.30: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- mandag 9-12: ST IT, aarhus.st.it@au.dk
- tirsdag 10-12: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-15: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-11.30: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk


Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes