Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 10/2016 - 7. oktober 2016

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:
Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

 

 

 

UNIVERSITETSVALG

 

2016

I år kan studerende stemme til AU's bestyrelse, akademiske råd og studienævn.
Ph.d.-studerende kan stemme til Ph.d.-udvalg.

AU opfordrer til at bruge præsentationen som PAUSESKÆRM i undervisningen.

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 10. oktober, kl. 11.30
Rektors årlige besøg på instituttet.
 

Forskning

Symposium: Forskning og intellektuelle ejendomsrettigheder

Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) holder ovennævnte symposium

  • den 3. november 2016
    i Københavns Universitets festsal.

Symposiet behandler bl.a.:
- Hvem ejer forskningen, forskerne eller universiteterne?
- Bør ophavsretsloven sikre, at forskere frit kan bruge ophavsretligt beskyttet materiale i deres forskning?
- Hvor godt fungerer forskerpatentloven, og hvad skal vi med den?
- Hvordan skal man håndtere rettighedsspørgsmål i forskningssamarbejder? - Se programmet her.
Symposiet beskæftiger sig med emner af stor betydning for danske universiteter og forskere.

Publikationer
Marit-Solveig Seidenkrantz er medforfatter til publikationen The role of sea ice for vascular plant dispersal in the Arctic, publiceret i Royal Society Biology Letters.
Se omtalen under Nyheder på forsiden af geo.au.dk.

ReAp

Fremover vil Økonomi løfte opgaven med at lægge budgettal og dokumenter i ReAp.
Forskerne skal således ikke selv registrere i ReAP, men blot huske at informere institutleder (som stadig skal godkende budgetterne) og projektøkonom om ansøgningsaktiviteter og resultaterne af dem.

Mentorordning: Styrk talentet
Det er nu igen muligt at tilmelde sig AU's mentorordning, der matcher videnskabelige medarbejdere på postdoc-/adjunkt-/forskerniveau med kolleger på lektor- eller professorniveau for en 1-årig periode. Formålet er bl.a. at skabe mere dialog om karrieremuligheder, som kan medvirke til at fastholde og tiltrække talentfulde medarbejdere.
Fristen for tilmelding til næste hold er den 14. oktober 2016.
Tilmelding sker via www.au.dk/styrktalentet

Medarbejdere

Præsentation af nye medarbejdere/gæster
 

Vana Orfanou - ny Postdoc ansat 9. september 2016
Vana is an archaeometallurgist with post-graduate studies (MSc, PhD at UCL, London) in the analysis of archaeological materials and with a specialisation in the analytical examination of ancient and historic metals, after completing a bachelor in history, archaeology and cultural resources management (University of Peloponnese, Greece). As a postdoctoral scientist at the Institut for Geoscience and in collaboration with UrbNet, Vana will be working on the analyses of isotopes from metal objects from a variety of archaeological sites and chronological periods in Europe, Near East and north Africa, with the aim of refining existing provenancing methods/protocols and further exploring new ones. As part of her previous post-doctoral research she has been involved in the analytical examination of medieval Islamic copper-based metalwork from the Persian world from the collection at Musée du Louvre, while her doctoral research focused on a votive copper-based assemblage from Early Iron Age mainland Greece (8th-6th c. BCE).

Erin Rosenberg - ny videnskabelig medarbejder ansat fra 26.09.16.
Erin’s academic background is in isotope and trace element geochemistry. She received a B.Sc. in Geosciences, with an emphasis in Geochemistry and a minor in Planetary Sciences at the University of Arizona (USA), and an M.Sc. in Earth Sciences at Dartmouth College (USA).
After years of research at the University of Arizona, and at Dartmouth College, USA, Erin was employed as a laboratory manager, at Middlesex University—London (UK). She also served as a Visiting Researcher at Imperial College—London (UK), where she worked alongside colleague and husband, Rasmus Andreasen.
Now in Denmark, at the Department of Geoscience, Erin serves as UrbNet’s research assistant in geoarchaeometry, under the direction of Gry Barfod. She is based in Aarhus Geochemistry and Isotope Research Platform (AGIR). Erin was hired to help develop the chemistry needed for lead isotope-based provenance studies of some of UrbNet’s artifacts. Ultimately, she will also be performing chemical and isotopic analyses on these and other artifacts, and training other laboratory users to do the same.
Erin is a proud mother of 3 young children, who speak both Danish and English as their first languages. In her spare time, Erin volunteers remotely at Texas Children’s Hospital (USA). She is also a Danish language student at Lærdansk—Aarhus, and is always very happy to practice her limited Danish with colleagues and friends.

Familieforøgelse

Jarl Hald, vores alt-mulig-mand, blev far til en lille dreng den 27. september.
Stort tillykke til forældrene med det lille vidunder!

Jarl holder 2 ugers faderorlov. Han vil være tilbage på Geoscience onsdag den 12. oktober.

Undervisning / Uddannese

Eksamensplan

Eksamensplanen for Q1 er nu offentliggjort og findes på studieportalen:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/eksamen/eksamensplaner/eksamensplan-q1-efteraar/

Specialekontraktgenerator

Den 15. september blev den nye online specialekontraktgenerator. tilgængelig for alle studerende via studieportalen.
Fremover vil hovedvejleder modtage en mail med et link til en specialekontrakt, som afventer godkendelse. Ved at følge linket, kan vejleder gennemlæse kontrakten og enten godkende eller afvise den. Der er også mulighed for at skrive kommentarer til den studerende. Afvises kontrakten, vil den studerende få besked om at revidere den. Godkendes den, sendes kontrakten videre til godkendelse hos den uddannelsesansvarlige og efterfølgende hos Studienævnet, hvorefter den studerende tilmeldes specialet i STADS.

Karrierevejledning på ST
Undervisere/vejledere med kontakt til studerende der er ved at afslutte deres uddannelse må meget gerne informere om at der er etableret et samarbejde med Jobcenter Aarhus om karrierevejledning for studerende på ST. - Uddybende information om tilbuddet fås her: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/matematik/karriere/

Økonomi

HR

Ny HR partner

Charlotte Illum vil fremover være HR partner for Geocience.
Kontakt: e-mail charlotte@au.dk / tel. +45 87152892 el. +45 20585990.
Træffetid på Geoscience: torsdag kl. 08.30 - 12.

Charlotte har været ansat på AU i snart 6 år, først som vikar for administrationslederen ved iNANO, derefter som HR-partner ved adm.center ST. Hun har desuden flere års erfaring fra det private erhvervsliv.

HR er organiseret i teams, og Charlotte er en del af Team 4 (se illustration), hvor hun sammen med de to HR-supportere:
- Tasja Nielsen: e-mail tasja@au.dk / tel. +45 93508353
- Lis Helleberg: e-mail lish@au.dk / tel. +45 87156329
vil varetage den daglige drift på HR området på Institut for Geoscience.
Kontakt Charlotte direkte, så sørger hun for at opgaven kommer det rigtige sted hen.
Vi ønsker HR holdet hjerteligt velkommen på Geoscienc

Heidi Robl er således ikke længere vores primære kontaktperson.

Ansættelser på ST

ST har på deres medarbejderhjemmeside samlet en række nyttige oplysninger og vejledninger til brug i forbindelse med ansættelsesprocedurer - se: http://scitech.medarbejdere.au.dk/ledige-stillinger-og-karriere/regler-og-vejledninger/

Bemærk isæt de korte og overskuelige tjeklister!
Ellers er der ikke så mange ændringer i forhold til tidligere, men vær især opmærksom på at vi på instituttet i samarbejde med vores projektøkonomer skal sikre at der er finansiering til en stilling inden sagen sendes til HR.
Er der spørgsmål, er man velkommen til at kontakte vores HR-partner Charlotte Illum eller Lene Kjeldsteen.

Arbejdsmiljø

Psykologisk rådgivning ved arbejdsrelaterede problemer

Dansk Krisekorps yder professionel psykologisk rådgivning for alle ansatte ved Aarhus Universitet. Et rådgivningsforløb kan være visiteret via nærmeste leder (5 timer) eller anonymt (op til 3 timer).

Kontakt Dansk Krisekorps: 70 22 76 12 (kl. 9-15 på hverdage) eller 70 22 76 10 (akut), alternativt på info@danskkrisekorps.dk

Se mere om baggrund og indhold: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/arbejdsmiljoe/psykiskarbejdsmiljoe/psykologisk-raadgivning/

Evakueringsøvelse - Ændret dato!

Pga eksamen er evakueringsøvelsen som var planlagt til den 26. oktober aflyst.
Ny dato bliver den 4. november.

Så der er stadig god tid til at læse folderen "Evakuering på Aarhus Universitet" der kan findes her:
http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.arbejdsmiljo.au.dk/evakuering/publikationer/125961_AU_evakueringsfolder_DK_270510.pdf

Biler

Nye benzinkort

AU har den 1. september 2016 fået ny leverandør til levering af brændstof ved brug af tankkort.
Det betyder at alle fremover skal benytte Circle K ved køb af benzin og diesel til institutbilerne.
De nye kort er klar til brug.

Parking

Betalt parkering i Høegh-Guldbergs Gade
Hvis du er så uheldig at der ikke er plads på vores egen parkeringsplads og må holde ude på gaden, skal du være opmærksom på, at Aarahus Kommune kører et forsøg med betalt parkering i Høegh-Guldbergs Gade i perioden

  • fra 15. september til 15. november

Yderligere information fra Aarhus Kommune finder du på skilte ude i Hegg-Guldbergs Gade.

For at advare alle i huset - og specielt gæster som ikke har adgang til vores parkeringsplads - har vi placeret opslag med information om den ændrede parkeringssituation på både for- og bagdør.

IT

Mail-lister til studerende

Som nævnt i et tidligere nyhedsbrev er mailliste-systemet for de studerende fra dette studieårs begyndelse forenklet, så der nu kun er 4 lister:

Der er altså ikke længere vil være en liste for hver årgang.

Nyt design på AU's hjemmesider
Som nogen måske har bemærket har vores eksterne hjemmeside geo.au.dk fået nyt design - i overensstemmelse med et generelt  designskift på hele AU. Vi var dog det første institut på ST som gik over til det nye look.

Udvalg / Referater

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

  • LSU, den 25. august og 6. september 2016
  • LAMU, den 29. september 2016
  • Forskningsudvalget, den 8. september 2016

Partnerkontoret 1672-232

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8.30-15.30: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- mandag 9-12: ST IT, aarhus.st.it@au.dk
- tirsdag 10-12: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-15: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-11.30: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk
- torsdag 8.30-12: ST HR, Charlotte Illum, charlotte@au.dk


Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes