Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 11/2016 - 14. november 2016

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:
Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

DHRTC - AU Workshop på Geoscience den 25. oktober 2016

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 18. november, kl. 10.30
Fællesmøde i auditoriet.

Den 2. december kl. 12.00
GEOSCIENCE JULEFROKOST
HUSK tilmelding og betaling på https://auws.au.dk/2013_Julefrokost

Forskning

Aarhus Universitet, SkyTEM og Danmark er i alle de store nyhedskanaler i USA
Læs mere under Nyheder på instituttets hjemmeside http://geo.au.dk/

DHRTC - workshop
Arrangør: Gülnur Dogan
On the 25th of October 2016 Aarhus University (AU) researchers got together with their colleagues from the DHRTC and Mærsk Oil to hear about the challenges for the Danish North Sea and how DHRTC is working towards the solutions in collaboration with academia. The researchers had the opportunity to hear about each other's DHRTC-related research, as well as discussing how AU can contribute further to reaching the goal of increasing oil & gas potentials of the Danish North Sea. Representatives from the Danish Technological Institute were also among the participants, as well as the LFPs from Aalborg University and University of Copenhagen to stimulate the collaboration between partner institutions. Overall, it was a very informative and stimulating workshop.

Kommende Horizon 2020 kurser

 • Den 8. december 2016, kl. 9.00-12.30
  How to write a competitive Proposal for Horizon 2020
 • Den 9. december 2016, kl. 09.00-12.30
  How to write the Impact of a Horizon 2020 Proposal

Begge kurser er gratis.
Nærmere info og tilmelding: http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/forskning_talent/2016_12_08_Invitation_McCarthy_dec_2016_281016_med_link__3_.pdf

Geocenter Danmark

Ole Rønø Clausen indtræder i Geocenter Danmarks bestyrelse i  stedet for Søren Bom Nielsen fra 01.11.2016.
Bestyrelsen vil vælge en ny formand hurtigst muligt.

Medarbejdere

Præsentation af nye medarbejdere/gæster
 

Sabrina Nielsen - Ny ph.d.-studerende fra 1. november 2016
Vejleder: Mads Faurschou Knudsen

I mit specialeprojekt fremstillede jeg det hidtil første årlige 14C-data ud fra udskæringer af træringe fra Spörer Minimum, som er en periode, der er karakteriseret ved en relativ lav solaktivitet. Jeg har netop fået æren af at påbegynde mit Ph.D.-projekt med Mads Faurschou Knudsen fra Institut for Geoscience og Jesper Olsen fra Institut for Fysik og Astronomi som vejledere. I projektet vil jeg fremstille flere årlige 14C-data dækkende Oort Minimum (lav solaktivitet) samt middelalderens varmeperiode, hvor der endnu ikke findes årligt 14C-data. Ved hjælp af klimamodeller og det fremstillede 14C-data vil jeg i projektet undersøge Solens opførsel gennem perioderne samt indflydelsen af Solens variabilitet på Jordens klimasystem.

David Stoff -- Videnskabelig assistent
I'm an archaeologist from Glasgow in Scotland. I work with using remote sensing data to detect and charachterise the impact of past anthropogenic activity on the environment. The data I work with includes LiDAR, multi and hyperspectral imaging spectroscopy, and geophysical surveys. I will be working with these data at Geoscience on the Borgring project.

MUS

Der er gang i afholdelse af MUS rundt om på instituttet. Alle bliver forhåbentlig færdige inden nytår. :-)

Faciliteter

Nedlagt mødelokale

Lokale 1672-114 er ikke længere mødelokale, men fungerer som mikroskopirum for Mikropalæontologi.

Kontorrokade

For at give bedre forhold for vore partnere vil der i nærmeste fremtid ske følgende rokade:

 • Thomas Nielsen flytter til 1672-232(nuværende partnerkontor)
 • Lene Kjeldsteen flytter til 1672-123 (Thomas Nielsens kontor)
 • Partnerkontoret flytter til 1672-121 (Lene Kjeldsteens kontor)

Økonomi

Time-/dagpenge regler

For at få en afklaring på reglerne omkring time-/dagpenge har sekretariatet i samarbejde med regnskabsafdelingen undersøgt regelsættet på området. 
På medarbejderhjemmesiden under Rejser:  http://geo.medarbejdere.au.dk/transport-og-indkoeb/rejser/ ligger nu en oversigt, hvoraf det fremgår hvilke grupper der er berettiget til time-/dagpenge og hvilke der ikke er. Vær især opmærksom på ph.d.-studerendes situation.

Husk altid at aftale med din bevillingshaver hvordan du kan få  dækket dine udgifter før du tager afsted.
Kontakt sekretariatet, hvis du har spørgsmål.

HR

Deadlines før juleferien for HR sager

For at kunne give bedst mulig service mht. rekrutterings- og ansættelsessager - inkl. forlængelser - meddeler HR at det er nødvendigt at sende informationer/indstillinger til dem i god tid inden afviklingen af juleferien i HR ST. Dvs.:
- for ikke-EU borgere: snarest muligt (primo november 2016)
- for EU borgere: senest 1. december 2016
- for danskere: senest 1. december 2016

IT

AU-Guest - Trådløst netværk til gæster

Har du gæster udefra, som skal bruge trådløst netværk, skal de bruge netværket AU-Guest. Hvordan man logger på fremgår af vejledningen her: http://medarbejdere.au.dk/administration/it/traadloest-netvaerk/

AU-Guest giver adgang til internet. Der er ikke adgang til interne services som file- og printserver osv. og adgangen er begrænset til web (http og https).

Muligheden for selv at give adgang via Selvbetjeningen findes ikke længere.

Advarsel

ST IT gør opmærksom på at der igen florerer forsøg på IT svindel, p.t. i form af opkald fra personer som udgiver sig for at være fra Microsoft.
Læs nærmere om denne og andre nyheder vedr. informationssikkerhed på http://www.au.dk/informationssikkerhed/seneste-nyt/

ST IT delvist lukket den 24. november

Torsdag 24.11 holder ST IT-support en faglig dag. Det betyder nogle forskellige ændringer i servicen. For os betyder det at
- Helpdesken på Gulstav Wieds Vej er åben, men bemandet af studentermedhjælpere
- Telefonen er åben og leder til Helpdesken (som normalt).
- Hvis der opstår behov for akut hjælp, vil der stadig være hjælp at hente.
 

Reparation af mobiltelefoner/tablets hos Expert
Lene Kjeldsteen har fra ST IT support fået en guide til forskellige reparationer. Så hvis det bliver aktuelt for dig, henvend dig til Lene.

Institutbiler

Hjælp med at passe på institutbilerne!

Hvis du opdager problemer med en af bilerne, er det vigtigt at du videregiver informationen til en af følgende:

 • Jarl, som står for den daglige drift af bilerne (jarlhald@geo.au.dk)
 • Grethe/sekretariatet, når du afleverer nøglerne
 • Tage, som ofte sørger for reparationer

Evakueringsøvelse

Fredag den 4. november afholdt Geoscience 1670-1675 evakueringsøvelse kl. 9.30.

I løbet af 6 minutter blev bygningerne tømt for 60-70 ansatte og studerende.

Øvelsen var vellykket men der er plads til forbedringer. Bl.a. arbejdes der på at slå de 3 tonealarmer for de 3 bygninger sammen i ét system.”

Psykisk APV 2016

Handlingsplaner
Handlingsplaner - november 2016 er lagt på medarbejderhjemmesiden.
Se: http://geo.medarbejdere.au.dk/ansaettelsesforhold/arbejdsmiljoe/arbejdspladsvurdering-apv/
Handlingsplanen introduceres og sparkes i gang til fællesmødet den 18. november.

AU Library / PURE

Ny service fra AU Library

Det er nu muligt for AUL automatisk at importere registreringer i databasen Scopus ind i PURE, hvilket betyder at en stor del af forskernes publikationer kan overføres på den måde.
Der er dog stadig publikationer som den enkelte selv skal indberette i PURE, og fremover vil instituttet 2 gange årligt - sidst i august og i december - minde forskerne om at kontrollere og opdatere deres publikationslister.
Hvis der er spørgsmål, bedes du kontakte vores bibliotekar Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk.

Nyheder til studerende

Nyheder til Studerende 2016/2 blev publiceret den 28. oktober.
De kan læses på: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/2016-2/

Udvalg / Referater

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

 • Institutforum, den 2. september 2016

Partnerkontoret 1672-232

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8.30-15.30: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- mandag 9-12: ST IT, aarhus.st.it@au.dk
- tirsdag 10-12: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-15: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-11.30: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk
- torsdag 8.30-12: ST HR, Charlotte Illum, charlotte@au.dk


Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes