Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 1/2017 - 21. januar 2017

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:
Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 27. januar, kl. 10.30
Kvalifikationseksamen, ph.d.-studerende Astrid Strunk

Den 27. januar, kl. 14.00
Kvalifikationseksamen, ph.d.-studerende Alexandra Fogtmann-Schulz

Forskning / Forskningsstøtte

Kvinder i forskning
Geoscience har en særlig udfordring med kønsbalancen i den videnskabelige personalegruppe. Ultimo 2016 var der kun 2 kvinder ud af 23 fastansatte. Til sammenligning er fordelingen mellem instituttets ph.d.-studerende meget mere ligelig.
Instituttet ønsker flere kvindelige VIP-medarbejdere i fremtiden. Det gælder for alle karrieretrin (adjunkt, lektor og professor). Som et af de første konkrete skridt mod dette mål har instituttets forskningsudvalg  udarbejdet en handlingsplan, som kan ses på hjemmesiden under Strategi: http://geo.au.dk/fileadmin/www.geo.au.dk/01_Om_instituttet/Handlingsplan_for_kvinder_i_forskning_20160914_final.pdf

Støtte til tværfaglige projekter

Der uddeles synergipakker til forskningssamarbejde inden for hvert af de tre områder: generel synergiskabelse, samarbejde med industri, myndighedsområdet. Ansøgningsfristen er 3. marts 2017.
Mere information på http://scitech.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/indkaldelse-af-forslag-til-synergiskabende-projekter-paa-science-and-technology/

Fulbright Danish Visiting Scholar

Fulbright Kommissionen udbyder tre legater à kr. 200.000 til selvarrangerede forsknings- og undervisningsophold på amerikanske universiteter i det akademiske år 2017/2018.
Legaterne gives til  postdocs, adjunkter, lektorer eller professorer ved danske højere læreanstalter, og legatmodtagerne skal beherske engelsk på højt niveau. OBS: Ansøgeren skal være dansk statsborger.
Ansøgningsfristen er d.1. marts 2017, kl.12.00.

Se opslag: http://geo.au.dk/fileadmin/www.geo.au.dk/intern/NYHEDSBREVE/2017/Fulbright_2017-18.pdf
Evt. spørgsmål kan sendes til advising@daf-fulb.dk

Medarbejdere

Præsentation af nye medarbejdere/gæster

John Jansen - Postdoc 
I am a geomorphologist, sedimentologist and Quaternary geologist who studies how climate and tectonics drive the evolution of landscapes over timescales of thousands to millions of years. My approach is primarily field-based alongside spatial analysis and numerical modelling, and I have extensively applied cosmogenic nuclides and luminescence dating to quantify erosion/sediment production, transport and deposition in rivers, lakes, dunes, and in glaciated terrain. Since gaining a PhD in 2001 from Macquarie University, Sydney, I have held postdoctoral positions in Australia, Scotland, Sweden, and Germany. In November 2016, I joined the group led by Professor David Lundbek Egholm in a project funded by the Danish Research Council that will investigate the evolution of North Atlantic continental margins.

Reza Sohbati - postdoc, NLL 
Reza is not really new to Aarhus University. Born and raised in Tehran, Iran, he graduated with a BSc in Physics and a MSc in Geophysics. To pursue his ambition of exploring the world and following his education, he first moved to Denmark in 2009 after admission to the PhD program at then the Department of Earth Sciences. His research focused on the development of a new rock-surface dating technique based on luminescence. After his PhD, he set off to the UK and USA to explore the applications of the new dating technique in geology and archaeology through different postdoctoral projects, but he always kept his ties to AU and Denmark. Reza is now back at AU’s Geoscience Institute as a postdoc funded by FNU to expand the application of luminescence rock-surface dating technique to mass-movement deposits such as debris flows, rockfalls and landslides in Tibet, China and similar mountainous areas around the world.

Dr. Wang Yongbin - gæsteforsker
Vært: Thomas Ulrich
I’m 31 years old. My background is a degree in Exploring Technology and Engineering from Northeastern University, China, followed by a doctor degree in Economic Geology from Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences. Since I graduated in 2014, I have worked as a Post-doctor at Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences. My studies focus on porphyry Mo deposits and epithermal Au deposit.
From 1 December 2016 to 1 December 2017, I work as a guest researcher at Geoscience. I will mainly be involved in LA-ICP MS analysis of fluid inclusions and minerals from Zhilingtou polymetallic deposit, Zhejiang province, China. - You may find me on email: wangyongbin@geo.au.dk

Lønforhandlinger

Den overordnede tidsramme for lønforhandlingerne 2017 samt lønforhandlingsbudgettet er nu klar og offentliggjort på AU's lønforhandlingshjemmeside: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenforhandling/.  Ansøgningsfrist: 1. marts 2017.
Ud over de fælles ST lønkriterier har instituttet også valgt "Samvittighedsfuld udførelse af rutineopgaver".

IT

Kampagne mod Phishing mails

ST Informationssikkerhedsudvalget kører p.t. en såkaldt Awareness kampagne som med forskellige virkemidler skal gøre os alle mere opmærksomme på og advare mod phishing mails..
På siden http://www.au.dk/informationssikkerhed/phishing-da/ kan du se en video og læse gode råd om at spotte phishing mails og hvordan man skal forholde sig.
Der er desuden opsat plakater flere steder i huset.

Informationssikkerhed

Til orientering, er Bo Holm Jacobsen instituttets repræsentant i ST's informationssikkerhedsudvalg. Der afholdes møde ca. to gange årligt. Få mere information om organisationen omkring informationssikkerheden på AU: http://www.au.dk/informationssikkerhed/organisering/

Opfordring fra ST IT: 
Hvis du synes der går for lang tid før du får hjælp til et problem - eller hvis dine bestilte varer ikke bliver leveret inden for en rimelig tid: RING 54010!
Du vil altid kunne få en status på hvor langt opgaven er.

Geoscience i GEUS' bestyrelse

De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) har fået ny bestyrelse fra 1. januar 2017. Ifølge Lov om GEUS har Energi-, Forsynings- og Klimaministeren udpeget ét medlem efter indstilling fra Aarhus Universitet.
Marit-Solveig Seidenkrantz, Institut for Geoscience, blev udpeget som dette nye medlem for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

Udvalg / Referater

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

  • Institutledelsen, 14. marts, 9. maj, 16. juni, 6. september, 1. november og 19. december 2016
  • Institutforum, den 25. november 2016
  • LAMU, den 1. december 2016
  • LSU, den 13. december 2016
  • IT-udvalget, den 14. december 2016

Partnerkontoret 1672-232

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8.30-15.30: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- mandag 9-12: ST IT, aarhus.st.it@au.dk
- tirsdag 10-12: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-15: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-11.30: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk
- torsdag 8.30-12: ST HR, Charlotte Illum, charlotte@au.dk
- fredag 8-15 ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk


Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes