Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 2/2017 - 10. februar 2017

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:
Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Vores nye institutcykel!
Instituttet har købt en cykel, som alle ansatte med et ærinde rundt på AU kan låne.
Den står parkeret inden for døren fra parkeringspladsen (foto).
Kontakt Lene Kjeldsteen for udlevering af nøgle.
Der følger ikke cykelhjelm med - brug din egen!

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

 • Den 16. februar, kl. 13.00
  Kvalifikationseksamen, ph.d.-studrende Lichao Liu
 • Den 20. februar
  Geoscience Seminar - Sina Alaghmand, Monash University, Malaysia
  Nærmere information senere
 • Den 22. februar
  Geoscience Seminar - Thomas Kjeldsen, University of Bath
  Nærmere information senere
 • Den 7. marts, kl. 14.15
  Geoscience Seminar - Dr. Sarah Woodroffe, Durham University, UK
 • Den 10. marts, kl. 12.00
  Alumnedag

Uge 7

I skolernes vinterferie, uge 7, er der begrænset bemanding i sekretariatet.
Onsdag er sekretariatet lukket!

Forskning

FORSKNINGSSTØTTE

Vivi Kathrine Petersen - kommende postdoc på Geoscience - har modtaget 7,5 mio. kr. fra VILLUM FONDENs Young Investigator program. - Se nyheden på geo.au.dk

Andrew Murray og Reza Sohbati står bag forskningsprojektet  "Determination of mass-movement return frequency along the Bailong River« som er støttet af Det Frie Forskningsråd med kr. 1.910.267. - Se nyhedn på geo.au.dk.

PUBLIKATIONER

Ph.d.-studrende Astrid Strunk, har fået sin første videnskabelige artikel publiceret i tidsskriftet Nature Communications. - Se nyheden på geo.au.dk

Sabbaticalstipendier -
til VIP-ansatte på minimum lektor/seniorforskerniveau på ST

Det er nu igen muligt at søge ST’s forskningsudvalg om et sabbaticalstipendium. Midlerne kan medfinansiere udgifter til rejse og ophold. Mere information på:
http://scitech.medarbejdere.au.dk/raad-og-naevn/forskningsudvalg/sabbaticalstipendier/
Første ansøgningsfrist i 2017 er 15. marts.

BESTIL EN FORSKER 2017

I forbindelse med Forskningens Døgn i uge 17 søges forskere der har lyst til og mulighed for at deltage med et foredrag, dansk eller engelsk.
Læs mere på http://forsk.dk/bestil-en-forsker/del-din-viden.

Medarbejdere

Præsentation af nye medarbejdere/gæster

Changhong Lin - gæsteforsker
Vært: Esben Auken

Changhong Lin studies the exploration of mineral resources and the formation of Earth’s crust using geophysical method. His main research interests are: electromagnetic modeling and inversion. Recent research has focused on the 2D and 3D electromagnetic modeling and inversion with anisotropic conductivities and joint inversion of MT data and seismic data. He will be working on the 2D Transient Electromagnetic modeling and inversion with IP effect at Aarhus University.

Changhong Lin will stay here from 01.12.2016 till 30.11.2017.

Ann Eg Mølhave - administrativ medarbejder

Efter at have været i arbejdsprøvning her på Geoscience i godt et år, er jeg pr. 3. januar 2017 blevet ansat på instituttet i et fleksjob på 9 ½ time om ugen.  
Mine arbejdsområder ligger bl.a. inden for studieadministration, kommunikation og ph.d.-området. Se flere detaljer på min hjemmeside:

Arbejdstiden vil være jævnt fordelt på alle ugens dage, undtagen onsdag, og vil primært ligge om formiddagen.
Se min kalender for opdaterede mødetider, så du ikke går forgæves. Du kan finde mig på mit kontor på 1672-230,  men du er også altid velkommen til at sende mig en email på aem@geo.au.dk.

Anders Vesterholt - ph.d.-studetende
Vejleder: Thorsten Nagel

Jeg er pr. 1. februar begyndt som ph.d.-studerende på Institut for Geoscience. I mit ph.d.-projekt med titlen ”Pladetektonik på den tidlige Jord/betingelse for pladetektonik på terrestriske planeter”, vil jeg i samarbejde med Thorsten Nagel og Kenni Dinesen Petersen forsøge at afklare nogle af de forhold, der skal være tilstede på en planet, før den kan udvikle pladetektonik.

Disse emner vil primært blive behandlet ved hjælp af termomekanisk modellering, som gør det muligt af teste konsekvenserne af antagelser om f.eks. højere kappetemperaturer for en yngre klode.

Christian Tegner,
som i 2012 blev udnævnt til professor MSO for en femårig periode, er fra den 1. januar 2017 blevet ansat som professor i Igneous Petrology ved Institut for Geoscience. - Tillykke til Christian!

Lønforhandlinger

Der er åbnet for ansøgninger om lønforbedring. Ansøgningsperioden løber fra 8. februar til 1. marts 2017.
Se også: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/lonadm/loenforhandling/

Alumner

Alumnenetværk og alumnedag

Vi tror på at kontakt mellem forskere og studerende på Geoscience og alumner kan bane vejen for nye projekter og nye ideer til forskning og til løsning af praktiske problemstillinger.
Så hermed en opfordring til at melde dig ind i Geoscience alumnegruppe på Linkedin og blive en del af geoscience netværket: http://geo.au.dk/profil/alumner/.

Opfordringen gælder også deltagelse i den kommende Alumnedag 2017 som finder sted den 10. marts. Det næsten færdige program ligger på ovennævnte hjemmeside.

Undervisning

Blackboard

Undervisere opfordres til at deltage i Blackboard kurser som afholdes af ST learning lab. STLL.
Se de mange muligheder her: http://stll.au.dk

Det er også muligt at downloade Blackboard apps på Blackboards hjemmeside: http://www.blackboard.com/mobile-learning/index.aspx

IT

Information til mac-brugere:

Hvis du aldrig har fået installeret antivirusprogrammet Mcafee på din mac, kan vores it-supporter Dan være behjælpelig, det tager ham kun et øjeblik.

Laboratorier

Charlotte Rasmussen har indkøbt

 • 10 stk. Munsell Color charts
  til farvebestemmelse af prøvemateriale
  ved bl.a. laboratorieøvelser og feltarbejde.

Kan lånes ved henvendelse til Charlotte.

Sikkerhedsinstruktion på Youtube

Charlotte har lagt foreløbig 2 videoer som benyttes til sikkerhedsinstruktion, på Youtube. Tanken er at der skal ligge andre relevante videoer, enten fra laboratoriet eller vedr. sikkerheden.
Se: https://www.youtube.com/channel/UC1Z7TvaOUxAy2ixAwKDQJ4A

Nye parkeringsregler på AU

Digital parkering

Der er indført digital parkering flere steder i universitetsparken, hvor kun biler som er registreret på forhånd har tilladelse til at parkere.
Fra d. 30. januar indgår parkeringsarealerne i parkens sydvestlige del ved bygn. 1520-1550 m.fl. i samme område i ordningen.

På AU's side om Digital parkering kan du få mere information om bl.a.

 • hvem der kan få en parkeringstilladelse,
 • hvordan du registrerer din bil,
 • hvor tilladelsen gælder, vist på et kort over området.

Udvalg/Referater

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

 • Forskningsudvalget den 3. januar 2017
 • Erhvervsudvalget, den 24. januar 2017

Partnerkontoret 1672-232

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8.30-15.30: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- mandag 9-12: ST IT, aarhus.st.it@au.dk
- tirsdag 10-12: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-15: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-11.30: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk
- torsdag 8.30-12: ST HR, Charlotte Illum, charlotte@au.dk
- fredag 8-15 ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk


Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes