Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 3/2017 - 15. marts 2017

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:
Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Geoscience Alumnedag 2017 - fredag den 10. marts
Et vellykket arrangement med omkring 100 deltagere og masser af aktivitet!

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

 • Den 17. marts, kl. 14.15
  Geoscience Seminar - June Wicks, Princeton University, USA
 • Den 23. marts, kl. 14.15
  Geoscience Seminar - Stijn de Schepper, Universitetet i Bergen, Norge
 • Den 5. april, kl. 15.15
  Geoscience Seminar - Morgan T. Jones, Universitetet i Oslo, Norge
 • Den 6. april, kl. 11.15
  Geoscience Seminar - Christof Pearce, Stockholms Universitet, Sverige
 • Den 24. maj
  Geosciencedag 2017

Forskning

Styrk talentet

Det er nu igen muligt at tilmelde sig AU's mentorordning Styrk Talentet, der matcher videnskabelige medarbejdere på postdoc-/adjunkt-/forskerniveau med kolleger på lektor/professor niveau for en 1-årig periode. Formålet er bl.a. at skabe mere dialog om karrieremuligheder, som kan medvirke til at fastholde og tiltrække talentfulde medarbejdere.

Fristen for tilmelding til næste hold er den 20. april 2017.
Tilmelding sker via http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/styrk-talentet-mentorordning/

IT

ST IT Support Aarhus flytter tilbage til bygn. 1521

Flytningen berører åbningstiderne for disse dage:
- Onsdag 15. marts, kl.  9-12.30
- Torsdag 16. marts, LUKKET
Telefonen er åben, så ved akut behov for hjælp, vil man altid kunne komme i kontakt..

Aflysning af Onsite IT Support

Da ST IT-support får travlt med at assistere i forb.m. de digitale eksaminer, kommer vores faste onsite-support, Dan Guldborg, ikke på instituttet i perioden onsdag 15. marts til og med fredag 31. marts.

Indkøb

Miniudbud (over 50.000 kr.)

Hvis man i forbindelse med indkøb af en vare eller tjenesteydelse gerne vil indhente flere tilbud, kan man gennem AU Indkøb igangsætte et såkaldt miniudbud, dvs. der indhentes tilbud fra leverandørerne under en allerede eksisterende rammeaftale - en kortere og mere enkel proces.
Brugerne skal dog også selv bruge nogle ressourcer til opgaven, herunder fastlægge de kvalitative krav til leverancen.
Miniudbudsopgaver som modtages i Indkøb inden 1. oktober kan påregnes gennemført inden årets udgang.
Kontakt Grethe Storgaard (grethe@geo.au.dk) for yderligere information.

Nye indkøbsaftaler for laboratorier
Indkøb har i samarbejde med en brugergruppe gennemført et udbud på forskelligt basisapparatur og instrumenter til AU's laboratorier.
Der er indgået aftale med 17 forskellige leverandører.
Se mere på Indkøbs hjemmeside: http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/indkoebsaftaler/.

DHL stafetten 2017

AU deltager igen i år i DHL Stafetten - den 17. august 2017

Traditionen tro inviteres alle medarbejdere til at deltage. Sidste år var 2.016 AU medarbejdere med i løbet. Læs mere og tilmeld dig på http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/personalegoder/dhl/ - her ligger også masser af billeder fra sidste års arrangement.

Hvem tager stafetten op og tilmelder hold fra instituttet?

Sidste frist for tilmelding er den 5. maj 2017.

Fotosamling

Der er et projekt i gang med indskanning af gamle dias fra både tidligere og nuværende VIP'er, så hvis du også har dias som du gerne vil have med i samlingen, kan du aflevere dem til Lene Kjeldsteen, som sørger for det videre forløb. Billederne må gerne leveres i bundter med en fælles titel, som så bliver navnet på den folder de kommer til at ligge i, men de enkelte billeder navngives ikke.

Der er allerede en pæn samling. Den ligger som "ST_Fotosamling" på et fælles drev: Stien er:
- på PC: uni file system (O:) ST_-Fotosamling
- på mac: uni.au.dk/dfs/ST_Fotosamling

Obs: Da det er frivillig arbejdskraft, som jævnligt kommer på instituttet og hjælper med projektet, kan der forekomme fejl og pauser i indskanningerne.

Udvalg/Referater

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

 • Arbejdsmiljøudvalget den 6. februar 2017
 • Forskningsudvalget den 8. februar 2017
 • Samarbejdsudvalget den 21. februar 2017
 • Erhvervsudvalget, den 1. marts 2017

Partnerkontoret 1672-232

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8.30-15.30: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- mandag 9-12: ST IT, aarhus.st.it@au.dk
- tirsdag 10-12: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-15: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-11.30: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk
- torsdag 8.30-12: ST HR, Charlotte Illum, charlotte@au.dk
- fredag 8-15 ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk


Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes