Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 4/2017 - 6. april 2017

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:
Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

 • Den 6. april, kl. 11.15
 • Geoscience Seminar - Christof Pearce, Stockholms Universitet, Sverige
 • Den 10. april, kl. 11.15
  Specialeeksamen - Joseph Khayyat
 • Den 28. april, kl. 10.00
  Ph.d.-forsvar - Jane Lund Andersen
 • Den 24. maj
  Geosciencedag 2017

Forskning

Ny forskningsdatabase tilgængelig for alle forskere på AU

Research Professional er en ekstern fondsdatabase, som dækker et omfattende udsnit af nationale og internationale fonde og andre bevillingsgivere inden for alle fagområder. Databasen er et godt supplement til AU’s egen fondsdatabase ResearchFunding.net.
Alle medarbejdere på AU har adgang til databasen. Når man opretter en personlig profil, er det muligt at downloade, gemme eller dele sine søgeresultater med andre på AU.

Kvinder i forskning

Instituttets handlingsplan for Kvinder i forskning er opdateret pr. 15.03.2017. Den opdaterede plan ligger på vores hjemmeside under Strategi.

Medarbejdere

Nye medarbejdere og gæster - Præsentation

David Vasconcelos - gæste ph.d-studerende fra 6. marts 2017
Vært: Ole Rønø Clausen

I am David Vasconcelos, I am from Brazil, where I did my graduation in Geology at the Federal University of Ceará (2011). At the present time I do PhD in Geodynamics and Geophysical at the Federal University of Rio Grande do Norte, also in Brazil. I came to Aarhus through of an exchange program with the group of Professor Ole.

During my internship at the Aarhus University I am going to have as objective to interpret seismic sections in both portions, onshore and offshore, in two basins located in Brazilian Continental Margin. This research are going to help me in the development of my PhD thesis, where I pretend to explain the influence of ductile structures of the crystalline basement during both the riftes and post-rifte phases in basins in the Atlantic Continental Margin.

Nyt danskkursus på højt niveau

Lærdansk vil gerne etablere et nyt kursus i dansk for akademisk uddannede internationale, som har arbejdet i Danmark, på dansk, i mange år, men som ikke er helt tilfredse med deres dansk. Kurset vil først og fremmest fokusere på udtale og konversation og efter behov også andre aspekter af sproget. Det er mod egenbetaling, med fastsat pris pr. lektion, som deles mellem deltagerne. Inden Lærdansk lægger sig fast på indholdet og antal lektioner, vil de gerne vide, hvem og hvor mange, der er interesserede i et sådant kursus. Kurset er åbent for både AU ansatte og ansatte fra andre virksomheder i Aarhus området.

Administration

Fordeling af kontorer på ph.d.-gangen

Opgaven med at fordele kontorpladserne på ph.d.-gangen (nederste etage i bygning 1671) har hidtil ligget hos de ph.d.-studerende selv, men for bedre at udnytte pladsen i rummene og få overblik over hvor mange og hvilke pladser vi har at råde over - og dermed være bedre forberedt til at tage imod nye kollegaer - har institutederen besluttet fremover at lade sekretariatet tage sig af opgaven.
Ud over ph.d.-studerende huser gangen p.t. også enkelte postdocs og emeriti.

Nuværende og kommende ph.d.-vejledere kan henvende sig til Lene Kjeldsteen, for dels at fremsætte evt. ønsker til placering, dels få anvist en plads til deres ph.d.-studerende.

Laboratorier

Øjenskyl

Der er indkøbt nye øjenskylleflasker, som ud over at være særdeles effektive og kunne betjenes med én hånd, også er velegnede til at tage med på feltarbejde (især relevant hvor der er risiko for at få partikler i øjnene, når der saves og hamres).
Kontakt Charlotte for udlån.

Hjertestartere

Instituttet har to dansktalende hjertestartere, som er placeret i bygningerne

 • 1120 - inden for hovedindgangen
 • 1670-1675 - lige inden for hovedindgangen på væggen til venstre

Når hjertestarterne de er registreret hos TrygFonden, fremgår deres placering af tekst og fotos på hjemmesiden https://hjertestarter.dk
og de kan benyttes af alle, også udefrakommende.
Den i bygn. 1670 er allerede synlig, den anden er på vej. 
 

Togrejser

DSB app.
AU's hjemmeside om togrejser er blevet opdateret med de seneste muligheder for billetkøb og køb af klippekort via mobiltelefon samt anskaffelse af Rejsekort Erhverv.
Se: http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/hjemmesiden-om-togrejser-er-blevet-opdateret/

 

Kommende møder

Den 18. april, kl. 8-11
Universitetsledelsen besøger Geoscience.
Efter Universitetsledelsens eget møde fra 8-9.30 deltager repræsentanter fra Geoscience med følgende program:
- Søren Bom Nielsen: Præsentation af Institut for Geoscience
- Esben Auken: Erhvervssamarbejde
- Marit-Solveig Seidenkrantz: Klima før og nu
- Nicolaj Krog Larsen: Et meteorkrater under indlandsisen.
Desuden deltager David Lundbek Egholm i sin egenskab af formand for forskningsudvalget.

Den 26. april,  kl 12-14.30 i 1673-118
Aftagerpanelmøde - Deltagere: Uddannelsesudvalg, Institutleder og repræsentanter for forskellige firmaer der aftager vores studerende.
Der holdes to møder årligt, hvor forskellige emner drøftes, bl.a.:
• Pejling af geojobmarkeder
• Kontakt mellem aftagere og kandidater
• Kandidaters kundskaber – tilrettelæggelse af uddannelse, så de svarer til samfundets behov
• Muligheder for internships/studenterprojekter og praktik i virksomheder

Udvalg/Referater

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

 • Ingen nye referater

Partnerkontoret 1672-232

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8.30-15.30: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- mandag 9-12: ST IT, aarhus.st.it@au.dk
- tirsdag 10-12: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-15: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-11.30: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk
- torsdag 8.30-12: ST HR, Charlotte Illum, charlotte@au.dk
- fredag 8-15 ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk


Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes