Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 5/2017 - 11. maj 2017

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:  Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Geoscience fra rummet

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

 • Den 16. maj, kl. 14.15
  Geoscience Seminar - Susanne Buiter, Geological Survey of Norway
 • Den 24. maj, kl. 10
  Geosciencedag 2017

Forskning / Forskningsstøtte

Sabbatical stipendier

Nedenstående tre medarbejdere har af ST Forskningsudvalget fået tildelt sabbaticalstipendier til et ophold på udenlandske universiteter:

 • David Lundbek Egholm:
  University of Colorado Boulder, USA - 01.04. - 01.07.2017
 • Nicolaj Krog Larsen:
  Oregon State University, USA - 15.07. - 15.10.2017
 • Christian Tegner:
  University of Padua, Italien - 01.11.2017 - 31.03.2018

Information om sabbaticalstipender og hvordan man søger, findes på: http://scitech.medarbejdere.au.dk/raad-og-naevn/forskningsudvalg/sabbaticalstipendier/

ST bevillinger

Støtte til synergiskabende forskningsaktiviteter på ST
Fakultetsledelsen har bevilliget 4,5 mio. kr. til forskningsprojekter med særligt fokus på at skabe synergi på tværs af Science and Technologys forskningsmiljøer. To projekter med deltagelse af Geoscience medarbejdere har fået del i midlerne:
- Geoscience fra rummet - kr. 500.000 (Christoffer Karoff)
- Årringsstudier af ændringer i klima og forurening i Grønland  -
  kr. 496.000 (Marit-Solveig Seidenkrantz)

FNU bevillinger

FNU bevillinger til to Geoscience medarbejdere:

 • Jan Piotrowski: 1.766.014 kr.
  Projekttitel: Enigmatic glacial landsystems: Deciphering ice-marginal processes of the Scandinavian Ice Sheet (EGSys)
 • Marit-Solveig Seidenkrantz: kr. 5.460,606
  Projekttitel: Sea-ice variability around Greenland (G-ICE)

Medarbejdere

Præsentation af nye medarbejdere / gæster

   

Anne Sofie Søndergaard - ph.d.-studerende
Vejleder: Nicolaj Krog Larsen

Jeg har en bacheloruddannelse i matematik og min kandidatuddannelse afsluttede jeg i August 2017 ved Institut for Geoscience, Aarhus. 
Pr. 15. april er jeg startet her ved instituttet som Ph.D. studerende, hvor Nicolaj Krog Larsen vil være min vejleder på projektet:  ”The Hiawatha Structure – a New Young Impact Crater in Northern Greenland?”.
Jeg skal gennem de næste tre år påbegynde undersøgelsen af Hiawatha strukturen i det nordlige Grønland ved at udføre forskellige geomorfologiske og geofysiske analyser.
Ud over undersøgelsen af Hiawatha strukturen skal jeg kortlægge glaciationshistorien i den nordvestlige og nordlige del af Grønland ved hjælp af kosmogene eksponeringsdateringer.

Line Meldgaard Madsen - ph.d.-studerende
Vejleder: Gianluca Finandaca

Som videnskabelig assistent hos HydroGeofysik Gryppen (HGG) har jeg det sidste år arbejdet med Induced Polarization (IP) - en geoelektrisk metode, som i miljøundersøgelser bl.a. anvendes til kortlægning af geologiske strukturer og forurening i undergrunden.
Som Ph.d.-studerende skal jeg fortsætte arbejdet med IP metoden samt studere sammenhægen mellem IP og hydraulisk permeabilitet, som kan bruges til at beskrive sårbarheden af grundvandsmagasiner.
Målet med Ph.d.-projekt er at udarbejde en 3D IP forward- og inversionsalgoritme, som baseret på feltdata kan bruges til at skabe 3D modeller af undergrundens geofysiske egenskaber, hydrauliske permeabilitet og mulige forurening i områder med særlig grundvandsinteresse.

Márton Major - PhD studerende
Vejleder: Niels Balling

My name is Márton Major, I am 25 years old and I come from Hungary. I did my BSc degree in Earth Sciences at Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest and my MSc in Geophysics at Aarhus University. Right now I am starting my PhD studies here from the 1st of May.

My research is part of project GEOTHERM, which is a Danish collaboration lead by GEUS, meant to help future utilization of geothermal energy, especially relating to the conditions in Denmark. I have the task of running numerical model simulations of combined heat extraction and reinjection on different borehole arrangements and reservoir geologies. Part of the project will also focus on seasonal heat energy storage in deep sedimentary reservoirs.

Thomas Ljungberg
Videnskabelig assistent fra 01.04.2017

Jeg afsluttede kandidatuddannelsen, med speciale i grundvands-modellering, her på Geoscience i november sidste år.
Indtil ultimo oktober 2017 (måske længere) vil jeg, sammen med bl.a. Søren Munch Kristiansen og David Stott, arbejde på flere forskellige geoarkæologiske projekter.
En stor del af mit arbejde vil omhandle statistiske analyser af totalkemien i jordprøver, indsamlet fra både Borgringen ved Køge og jernaldermarker ved Allborg og Silkeborg, med det formål at afdække detaljer om f.eks. arealanvendelsen og gødningsforholdene de pågældende steder.
Herudover vil jeg også, ved hjælp af 3D-modellering af jordbundshorisonterne, forsøge at bestemme Borgringens oprindelige størrelse, og om den nåede at blive færdiggjort før den blev opgivet.

 

Omrokering

Som led i en omrokering for at skaffe plads til kommende nye medarbejdere på instituttet, er Ann Eg Mølhave flyttet til partnerkontoret, lokale 1672.-121.

Elektronikværkstedet

Nyt system ved udlevering af batterier

For at få styr på forbrug/indkøb af batterier, er der i elektronik-
værkstedet nu opsat en oversigt, hvor man skal notere hvilken
type batterier og hvor mange man tager fra lageret.

Der er også en rubrik, hvor man skal krydse af, hvis man tager de sidste,
så der hurtigst muligt kan blive indkøbt nye til beholdningen -
til gavn for alle!

Institutbiler

Udlevering af nøgler
For at kunne styre og have overblik over reservationer af vores biler, er nøglerne låst inde og skal altid udleveres af Grethe i sekretariatet – i hendes fravær af enten Lone eller Lene.
Hvis du har planer om meget tidligt afgang om morgenen og evt. har behov for at råde over bilen aftenen før, bør du nævne det når du booker bilen, så reservationen kan sættes til at starte før, og du kan få udleveret nøglen i arbejdstiden.

HR

Ny struktur i HR ST 

HR ST har fra 1. maj 2017 ændret teamstruktur. De hidtil eksisterende fire teams er reduceret til to, hvilket skal sikre en bedre kapacitetsudnyttelse af ressourcerne og mindske sårbarhed ved medarbejderes fravær.
Ved henvendelser bedes den fælles postkasse benyttet - indtil videre hedder den for vores vedkommende: team4.hr.st@list.au.dk.

__________________________________________________________

Omsorgsdage

Vær opmærksom på at omsorgsdage skal holdes og registreres inden for samme kalenderår. Det er derfor vigtigt, at du inden udgangen af december hvert år giver sekretariatet (sekretariat@geo.au.dk) besked om, hvilke omsorgsdage du holder, så de kan registreres rettidigt - ellers bortfalder dagene. Få flere oplysninger om omsorgsdage her: http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/barsel/omsorgsdage/

IT / Udfasning af gamle computere på AU

Forsvarets Efterretningstjeneste har vurderet at truslen er høj i forhold til at forskningsmiljøer er attraktive mål for hacking og spionage. AU-ledelsen og fakultetsledelsen har besluttet at alle computere nu skal over på ét samlet AD-system (active directory), og i den forbindelse også at AU-IT fremover understøtter computere der

 • ikke er ældre end 4 år
 • kører Windows 10 som operativsystem
 • benytter et af AU-IT administreret og overvåget antivirusprogram
 • har en SSD harddisk på minimum 256 GB

Der er specielle retningslinjer for håndtering af XP-maskiner, som vi har forholdsvis mange af i laboratorier:

 • Alt hvad der kan opdateres/opgraderes, skal opdateres/opgraderes
 • De bør ikke være på netværket hvis data kan opsamles og overføres på anden vis.
 • Hvis de skal være på netværket, skal de placeres i semitrust eller trust – ALDRIG i untrust.
  (Dvs. der må IKKE være åbent fra internettet ind til maskinerne)
 • Den lokale firewall bør være slået til – og lukke for al indgående trafik – og lukke for port 80+443 udadgående, så der ikke kan ”surfes” fra maskinen.
 • Maskinen skal fungere som laboratoriemaskine – dvs. at der ikke skal ligge brugerprogrammer som fx MS Office på maskinen, og man må IKKE bruge maskinen til at surfe på nettet. Analyse af data m.v. bør foregå på en opdateret kontormaskine.

Der laves individuelle aftaler mellem IT og instituttet i løbet af 2017. IT laver en liste over de maskiner, de kender, der skal opdateres og/eller udskiftes. Vi sender besked til alle medarbejdere, når processen går i gang, så vi sikrer at alle maskiner bliver gennemgået og vurderet. I skal altså ikke gøre noget endnu, med mindre en udskiftning ikke kan vente.
Der følger som udgangspunkt medfinansiering fra fakultetet med til de maskiner der skal udskiftes. Når en gammel maskine kasseres, skal den sendes til it-helpdesk for at blive renset og afmeldt.

Indkøb / Indkøbsaftaler

Taxa-kørsel 
Der er den 1. februar 2017 indgået en aftale med DanTaxi (4x48) om rabat på kørsel i Storkøbenhavn og Østjylland.
Den omfatter al befordring med selskabet, såvel forudbestilte ture, bestilte straks-ture eller ture med en vogn hyret direkte på gaden.
Nærmere oplysninger om rabatsatser og hvordan man handler på aftalen, finder du på: http://medarbejdere.au.dk/administration/oekonomi/indkoeb/indkoebsaftaler/taxa-koersel/

GEUS i "Parken"

Maringeologerne på GEUS er nu også flyttet ind i bygning 1110, hvilket blev markeret med et symposium den 4. maj.
For at kunne kontakte såvel de nyindflyttede som "gamle" GEUS medarbejdere på AU har vi nu disse to maillister:
- GEUSGrundvandskortlaegning@geus.dk
- GEUSMaringeologi@geus.dk

Udvalg/Referater

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

 • Forskningsudvalget - den 6. marts og 4. april 2017
 • Institutforum - den 20. marts 2017
 • Erhvervsudvalget - den 5. maj 2017

Partnerkontoret 1672-121

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8.30-15.30: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- mandag 9-12: ST IT, aarhus.st.it@au.dk
- tirsdag 10-12: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-15: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-11.30: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk
- torsdag 8.30-12: ST HR, Charlotte Illum, charlotte@au.dk
- fredag 8-15 ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk


Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes