Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 8/2017 - 30. september 2017

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:  Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Valget 2017 er skudt i gang!


I år stemmer de studerende til alle organer,
VIP ansatte stemmer til ph.d.-udvalg og studienævn.

www.au.dk/valg

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

 • Den 2.-3. oktober
  Distinguished Instructor Short Course "Geophysical Electromagnetics: Fundamentals and Applications" i Aarhus
 • Den 4. oktober
  Geospace workshop
 • Den 10. oktober
  HGG seminar - Pradip Kumar Maurya
 • Den 12. oktober
  2nd Aarhus University-DHRTC Workshop

 

Medarbejdere

Præsentation af nye medarbejdere / gæster

Andrew Kass (Andy) - postdoc
Andy is a geophysicist specializing in environmental applications of potential fields, electromagnetics, and nuclear magnetic resonance.  His research focuses on applied algorithm development, working both on numerical techniques as well as their field applications.  Since completing his PhD in 2012 at the Colorado School of Mines (Golden, Colorado, USA), Andy has worked as a research geophysicist with the Crustal Geophysics and Geochemistry Science Center at the U.S. Geological Survey in diverse areas from permafrost research in Alaska to mineral deposit characterization in Turkey with the Afghanistan Geological Survey.  He now works with the Hydrogeophysics Group, developing sensor arrays and interpretation algorithms for magnetic surveys.

Pernille Trant - Ph.d. studerende
I juni 2017 færdiggjorde jeg min kandidat i geologi, her i Aarhus. I både mit bachelor- og specialeprojekt har jeg arbejdet med årlige variationer i solaktivitet under Grand Solar Minima, baseret på kulstof-14 dateringer af træringe ved Aarhus AMS Center. Ud over hovedprojekterne har jeg primært beskæftiget mig med geokemi og klima under min uddannelse.
Jeg er netop startet på min PhD i geoarkæologi med arbejdstitlen ”Geoarchaeology of the early northern cities: Microscopic and geochemical investigations of urban spaces in Denmark”. PhD projektet er en del af et større projekt, Northern Emporium, som undersøger arkæologien af urbaniseringen af Vikingetidens Ribe. Mit bidrag til Northen Emporium vil være den geokemiske del af projektet. Mine vejledere er lektor Søren M. Kristiansen fra Geoscience og professor Søren M. Sindbæk fra UrbNet.

Styrk talentet

Mentorordning

Det er nu igen muligt at tilmelde sig AU’s mentorordning Styrk Talentet!, der matcher videnskabelige medarbejdere på post-doc-/adjunkt-/forskerniveau med kolleger på lektor-/professorniveau for en 1-årig periode.

Formålet er blandt andet at skabe mere dialog om karrieremuligheder, som kan medvirke til at fastholde og tiltrække talentfulde medarbejdere.

Mere information og tilmelding sker via www.au.dk/styrktalentet.

Fristen for tilmelding til næste hold er den 22. oktober 2017.

Forskning / forskningsstøtte

STEPI Fellowship 2018 
Vi har modtaget information om muligheden for at søge midler fra det koreanske "Science and Technology Institute (STEPI). De opfordrer forskere og kandidatstuderende til at søge deres "STEPI Fellowship" legat på 5.000 USD. 
Læs mere om legater her: http://geo.au.dk/fileadmin/www.geo.au.dk/intern/NYHEDSBREVE/2017/SEPI__fellowship.pdf

Administration

Virker dit adgangskort ikke mere?

Fra d. 4. oktober kan du kun bruge dit nyeste adgangskort, hvis du har flere, til at komme ind i AU’s bygninger. Virker dit kort ikke, skal du have et nyt.

Læs mere her: http://newsroom.au.dk/nyheder/vis/artikel/virker-dit-adgangskort-ikke-mere/
 

Opslag

Vær venlig ikke at bruge vægge, skabslåger mm. som opslagstavler. Brug enten de eksisterende opslagstavler eller de nye magnetrammer, som er opsat mange steder rundt omkring i huset. - til fri afbenyttelse - og flere er på vej.
Hjælp også gerne med at fjerne gamle uaktuelle opslag.
Brug venligst aldrig tape til ophæng på malede overflader. Der er mange eksempler på at malingen også forsvinder når tapen fjernes.

Infoskærm

Alle medarbejdere opfordres til at bruge infoskærmen i forhallen til annoncering.

Hvis du har noget du gerne vil have på skærmen, skal du kontakte sekretariatet (sekretariat@geo.au.dk) - så vil enten Grethe Storgaard eller Ann Eg Mølhave hjælpe dig. - De er instituttets eksperter på området.

 

Sygdom og fravær 
Når du sender mail til din nærmeste leder eller kollega om at du er syg eller på anden måde vil være fraværende, bedes du samtidig sende kopi til sekretariat@geo.au.dk, så fraværet kan blive registreret.

Maillister

Flere medarbejdere har ytret ønske om at få genopfrisket hvilke interne maillister instituttet har og hvordan man bruger dem.

Kort fortalt finder man listerne i Outlook, og de kan kun indeholde og bruges af AU Outlook-brugere.

Vejledning og oversigt over listerne ligger på medarbejderhjemmesiden: 
http://geo.medarbejdere.au.dk/kommunikation/maillister/

Biler

Berlingo

Berlingoen, som vi hidtil har haft som reservebil til delvis udlån, kan nu også bookes i lighed med de øvrige biler.
Registreringsnummeret er VH 47 471.

Kørebøger

Kørebøgerne har været til revision på AU og desværre fået mange anmærkninger om mangelfuld udfyldelse .
Det er vigtigt at alle brugere gør sig mere umage for at udfylde bøgerne korrekt med destination, km-antal mm.

Læs vejledning for brug af institutbiler på medarbejderhjemmesiden: http://geo.medarbejdere.au.dk/transport-og-indkoeb/institutbiler/praktiske-oplysninger/

Udvalg/Referater

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

 • LSU - den 12. juni 2017

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes