Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 10/2017 - 15. december 2017

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:  Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Mange af os holder ferie hen over jul og nytår, så der vil sikkert være meget stille på instituttet i uge 52.

  • alle yderdøre vil være låst i dagene 27. -29.. december.
  • al post, både ekstern og intern; vil i samme periode blive samlet hos AU post og først afleveret på instituttet tirsdag den 2. januar 2018.

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

  • 22. december
    Sidste arbejdsdag før JUL.

Medarbejdere

Præsentation af nye medarbejdere/gæster

Hamed Sanei- professor
Hamed Sanei started his position as Mærsk Oil Chair at the Department of Geoscience on 1 November 2917.
Hamed received his Ph.D. from the University of Victoria (British Colombia, Canada) and worked as a senior research scientist with the Geological Survey of Canada (Calgary, Alberta). He is an organic petrologist and geochemist who has led a diverse range of multidisciplinary projects in both energy and environment. His motto is “organic matter matters” and hope to establish a niche research program which investigates organic matter as not only the source of hydrocarbon-based  energy but also as an important constituent of sedimentary rocks, soil, recent sediments, permafrost, and other natural and synthetic solid mediums. His envisioned establishment of an international Lithospheric Organic Carbon Labortory (LOCL) will cater to a wide range of on-going research on petroleum systems, renewable biomass energy, climate change, paleo-environmental reconstruction, global carbon budget studies, and contaminants (metals and organic pollutants). This will place Aarhus University in the forefront of international research in the wide area of lithospheric organic carbon.  
Hamed is also an adjunct professor with the University of Calgary and technical member of its Tight Oil Consortium and he will bring extensive collaborations with geoscince research authorities in Canada, USA, China, Japan, and South Korea. He has published extensively in the area of organic petrology and geochemistry. He is currently the President of the Canadian Society for Organic Petrology. He is also an editor of International Journal of Coal Geology and the Energy Exploration & Exploitation. 
Hamed is very excited about potential internal and external collaborations, and can be contacted by email (Sanei@geo.au.dk)."

Marianne Lyngholm Nielsen - laborant
Jeg hedder Marianne Lyngholm Nielsen og jeg var i sin tid laborant-praktikant på Geomorfologi, hvor jeg også efterfølgende var projektansat et år.
Siden da har jeg arbejdet med kemiske og fysiske analyser på laboratoriet hos West Pharmaceutical i Horsens, hvor der fremstilles gummiprodukter til medicinalindustrien samt hos Carpenter i Højbjerg, som fremstiller polyuretanskum til bl.a. madrasser og engangsvaskeklude.

Katrine Elnegaard Hansen - Ph.d.-studerende
Den 29. juni 2017 afsluttede jeg min kandidatuddannelse i geologi ved dette institut. I mit afsluttende specialeprojekt arbejdede jeg med rekonstruktion af klima, miljø, oceanografi og havisudbredelse i Baffin Bugten (Nordvest Grønland) i sen Holocæn. Rekonstruktionerne er baseret på analyser af bentiske foraminiferer, sedimentologiske samt geokemiske ændringer i en marin sedimentkerne.
Mit PhD projekt, med Marit-Solveig Seidenkrantz som hovedvejleder, har den foreløbige titel ”The role of ocean circulation for sea-ice variability around Greenland”. Projektet vil fokusere på at etablere rekonstruktioner af havisudbredelse omkring Grønland igennem Holocæn, som sættes i forbindelse med atmosfæriske og oceanografiske forhold. Dette gøres ved undersøgelser af marine sedimentkerner fra havene omkring Grønland, hvor der lægges vægt på analyser af foraminiferer, sedimentologi og geokemi. Undersøgelserne skal lede til en forbedret forståelse af processerne bag havisudbredelse, og dermed forbedre forudsigelser af havisdækket i Arktisk i et fremtidigt varmere klima.

Undervisning / Eksamen

Eksamen / Digitalisering af håndskrevet materiale
Med virkning fra vintereksamen 2017/2018 er det besluttet, at hvis studerende ved skriftlige digitale eksamener har brug for at udarbejde håndskrevet materiale (tegninger, formler ela.), skal materialet digitaliseres og tilknyttes opgavebesvarelsen. Den studerende er selv ansvarlig for at digitalisere materialet og tilknytte dette opgavebesvarelsen.
Der er udsendt information til undervisere og studerende på de kurser der har en stedprøve i januar 2018, som skal afholdes via digital eksamen - Informationen ligger også på 
studieportalen: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/eksamen/vaerd-at-vide-om-eksamen/

laboratorier

Forholdsregler ved uheld under modtagelse af kemikalier

Hvis der ved modtagelse af en forsendelse kemikalier konstateres brud på emballagen, skal der tages en række forholdsregler..
Kontakt straks modtager af forsendelsen eller laborant Birte Eriksen, som er ansvarlig for vores kemikalieaffald, evt. en anden laborant som kan tage affære.
Desuden står der I postrummet 1672-129 en (grå) kasse med diverse udstyr til brug i en sådan situation samt en informationsskrivelse og vejledning vedr. kemikaliespild.

HUSK at ...

  • ... bruge gelænderet ved den udvendige trappe, når det er glat udenfor. ST-BYG vil igangsætte etablering af skridsikring på trappen.
  • ... registrere din personbil, hvis du skal parkere andre stedet på campus. Læs mere om digital parkering på AU og hvordan du gør her: http://medarbejdere.au.dk/administration/bygninger/digital-parkering/

IT

Underground Channel

I 2015 lancerede Geocenter Danmark Underground Channel, som verdens første online videokanal med fokus på geovidenskab. Det er tanken at UC skal følge geoforskernes arbejde og på en forståelig måde give andre svar på komplicerede spørgsmål om klodens udfordringer.
Se videos på http://www.undergroundchannel.dk/videos
Måske er det også et medie du kunne bruge i dit projekt? Kontaktperson på Geoscience er Bo Holm Jacobsen. (bo@geo.au.dk).

IT Helpdesk i eksamenstiden

Det er eksamenstid, hvilket igen betyder reduceret assistance fra IT helpdisken, som skal stå til rådighed med support i forbindelse med digital eksamen.

I januar 2018 er alle onsite-vagter derfor aflyst til og med uge 4. Det må også forventes at sagsbehandlingstiderne  bliver længere end normalt, da der flere dage kun er få supportere tilbage

ekstern oversættelse

Nye regler vedr. brug af eksterne oversættere 

Hvis du har brug for at købe oversættelser ’ude i byen’, skal du nu være opmærksomme på, at universitetets indkøb af oversættelse fra dansk til engelsk har været i udbud.
Det  betyder, at der nu er regler for, hvor man må bestille eksterne oversættelser. Aftalen gælder altså ikke oversættelser, som laves internt.
Få mere information her: http://scitech.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/fra-dansk-til-engelsk-nye-regler-for-brug-af-eksterne-oversaettere/

Udvalg/Referater

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

  • Ingen nye referater siden sidst.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes