Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 1/2018 - 16. januar 2018

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:  Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

3-4 januar var ca. 30 personer, hovedsagelig VIP-gruppen, på halvanden dags møde på Kystvejens Konferencecenter i Grenå. Mødets overordnede tema var:  Where is geoscience going and how do we position ourselves?

Drøftelserne i plenum og i grupper var centreret om emnerne: uddannelse, forskning, talent og erhvevssamarbejde/samfundsservice.

Mange interessante og relevante synspunkter vedrørende mega trends, machine learning, digitalisering, satelliter og remote sensing blev her bragt op i en geoscience sammenhæng. Ved mødets afslutning kunne nogle enkelte arbejdsgrupper nedsættes. Disse er:

1. Exploring the Narrative of cool Geoscience: Bo, Thorsten, David, Mads, Esben og Søren B
2. To improve our awareness of promoting each other: Research committee
3. Another Graduate Summer Course: David, Mads, Jan Pieter, Nikolaj og Bo
4. The possibility of some internal relocations: Nikolaj, Stephane, Christof Pearce og Thomas L
5. Planning next year’s VIP retreat: Søren B, Søren Munch, Thomas N, Anders V. og Thomas L

 

Vejledning om bibeskæftigelse

Bibeskæftigelse

IAS og personalejura har udarbejdet en detaljeret vejledning i forbindelse med bibeskæftigelse. Se den her

Nye bevillinger

Millionbevilling fra DHRTC til Geoscience

Lektor Ole Rønø Clausen, lektor Stéphane Bodin og adjunkt Katrine Juul Andresen har fået 7,2 millioner kr. fra Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC), under forskningsprogrammet Tight Reservoir Development. Læs artikel

DHRTC støtter Geological Student Symposium 2018 i Aarhus

Geological Student Symposium 2018 afholdes på Aarhus Universitet, og er en begivenhed med fokus på opbygning af netværk blandt geologistuderende. Symposiet har modtaget 50.000 kr. i støtte fra DHRTC for at styrke fællesskabet på tværs mellem Aarhus Universitet og DHRTC. Læs artikel

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

  • 2. februar
    Faculty Club with Pub Quiz – with a nice price for the winner

Medarbejdere

Ny procedure for registrering af gæster

For at få et AU-ID og dermed adgang til bygninger, systemer osv. skal alle gæster fremadrettet registreres i medarbejderstamkortet.

Når du får en gæst skal du derfor sende flg. oplysninger om gæsten til sekretariat@geo.au.dk:

- Navn
- Fødselsdato
- Nationalitet
- Ankomst- og afrejsedato

Vær opmærksom på om din gæst har en gyldig opholds-/arbejdstilladelse. Er du i tvivl kontakt Inge Aachmann Pedersen på International Center.

Gæster, der besøger instituttet i 3 mdr. eller mere vil blive kontaktet af nyhedsredaktionen med henblik på præsentation i nyhedsbrevet.

Præsentation af nye medarbejdere/gæster

Thomas Lund Hansen

Thomas er pr. 1. januar startet som sekretariatsleder på instituttet. Thomas har tidligere været instituttets controller på økonomisiden, så han er et kendt ansigt for de fleste.

Kontor: 1672-123
Email: thomaslhansen@geo.au.dk
Mobil: 9350 9009

Henning Gregers Jensen

Pr. 1. januar har Henning overtaget rollen som instituttets controller.

Kontor: Partnerkontoret
Email: henning.gregers.jensen@au.dk.

Biblioteket

Grundet omstrukturering vil vores bibliotekspartner Morten Hjorth Gad ikke længere have fast kontordag på instituttet.

Det betyder at medarbejdere nu selv skal afhente og låne bestilte materialer på biblioteket i Ny Munkegade (Ny Munkegade 118, bygn. 1536, 2. sal).

Bøger til aflevering kan fortsat lægges i kassen på partnerkontoret (bygning 1672-121).

Morten Hjorth Gad er fortsat instituttets bibliotekspartner, og vil som altid bistå medarbejderne med biblioteksrelaterede spørgsmål, herunder bl.a. PURE. Han har desuden fået ny email og telefonnummer og kan fremover træffes på:

Email: Mhga@kb.dk
Telefon: 9135 6492

Praktisk information

Mærk dit udstyr

I et forsøg på at holde gange og opbevaringsrum ryddede bedes alle fremover mærke henstillet udstyr med fulde navn (ikke bare initialer), kontaktoplysninger og dato.

"Glemte ting" kasse

Har du tabt den ene handske eller nøglerne er blevet væk, så vent med at gå i panik til du har kigget i vores glemte sager kasse. Du finder den i sekretariatet.

IT

IT Helpdesk i eksamenstiden

Det er eksamenstid, hvilket igen betyder reduceret assistance fra IT helpdesken, som skal stå til rådighed med support i forbindelse med digital eksamen.

I januar 2018 kan onsite-vagter derfor være aflyst til og med uge 4. Det må også forventes at sagsbehandlingstiderne kan være længere end normalt, da der flere dage kun er få supportere tilbage

NFIT-Printserver lukker

Vi har i nogle år haft en fælles printserver, kaldet print.uni.au.dk og det er nu ved at være tid til at alle bruger denne, så vi kan lukke for den gamle NFIT-printserver (print.ad.nfit.au.dk).

Vi lukker NFIT-printserveren 1. februar 2018 kl. 8.30.

De fleste bruger allerede den nye server. Oplever du, at din printer ikke virker efter d. 1. februar, så kan du finde guides til installation her: http://au.dk/print

Udvalg/Referater

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

  • Ingen nye referater siden sidst.

Træffetider/ST og AU partnere:

Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-17

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 31. oktober 2018

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes